Zgodnie z regulaminem Budżetu Obywatelskiego w Lublinie, osobami uprawnionymi do głosowania w tej procedurze są mieszkańcy i mieszkanki Miasta Lublin zameldowani na pobyt stały w Lublinie bądź wpisani na listę wyborców w Mieście Lublin. Jeśli jesteś mieszkańcem bądź mieszkanką Miasta Lublin i nie figurujesz w ewidencji bądź rejestrze, możesz dopisać się do listy mieszkańców uprawnionych do głosowania w Budżecie Obywatelskim w Lublinie poprzez złożenie poniższego oświadczenia, wydrukowanie go i osobiste dostarczenie (wraz z dokumentem tożsamości do wglądu) do Biura Partycypacji Społecznej,
ul. Bernardyńska 3, pok. 107, 20-109 Lublin.

Ja, niżej podpisany/podpisana

Imię i nazwisko:


PESEL lub w przypadku jego braku numer dokumentu tożsamości:


Data urodzenia:


Płeć:

Adres zamieszkania w Lublinie:

  1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Lublin z siedzibą w Lublinie, Pl. Króla Wł. Łokietka 1, 20-109 Lublin
  2. Dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury Budżetu Obywatelskiego w Mieście Lublin
  3. Mam prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
  4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Przepisz kod zabezpieczający:
CAPTCHA