Kontakt

W sprawach związanych z realizacją Budżetu Obywatelskiego prosimy o kontakt:

Urząd Miasta Lublin
Biuro Partycypacji Społecznej
ul. Bernardyńska 3
20-109 Lublin
tel.: 81 466 19 00, 81 466 19 53, 81 466 19 56
e-mail: obywatelski@lublin.eu