Abramowice, Dziesiąta, Głusk, Kośminek - modernizacja infrastruktury drogowej

Numer identyfikacyjny projektu: O - 68

Dzielnice: Abramowice, Dziesiąta, Głusk, Kośminek

Opis skrócony:
Przedmiotem projektu jest modernizacja infrastruktury drogowej południowych dzielnic Lublina:
1) Abramowice: ulepszenie nawierzchni ul. Podleśnej betonem asfaltowym,
2) Dziesiąta: remont chodników w ul. Leśnej, Pułaskiego i Słowackiego; progi zwalniające na ul. Zegadłowicza; zakup ławek, stojaków na rowery oraz innych elementów małej architektury i ich montaż na terenie dzielnicy,
3) Głusk: wykonanie nawierzchni drogi dojazdowej od ul. Głuskiej wzdłuż muru kościoła oraz ciągu pieszego w kierunku mostu na Czerniejówce,
4) Kośminek: remont nawierzchni ulic: Bukowa, Czereśniowa, Jesionowa, Grunwaldzka, Robotnicza, Garbarska, Długa; oświetlenie przy mostach na Czerniejówce.

W płd. dzielnicach Lublina znajduje się wiele ulic o zniszczonej nawierzchni, nie zapewniających bezpiecznego korzystania. Wspólny projekt 4 dzielnic wychodzi naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, którzy chcą mieszkać w uporządkowanym, estetycznym otoczeniu i w bezpieczny sposób korzystać z infrastruktury drogowej

Opis rozszerzony:
Projekt przewiduje realizację zadań w zakresie poprawy stanu dzielnicowej infrastruktury drogowej południowych dzielnic Lublina (Abramowice, Dziesiąta, Głusk, Kośminek) oraz zwiększenia bezpieczeństwa w ich korzystaniu. Projekt zakłada realizację następujących zadań:
1) Dzielnica Abramowice:
- ulepszenie nawierzchni ulicy Podleśnej betonem asfaltowym od ulicy Abramowickiej do końca, to jest do skrzyżowania z przejazdem do ulicy Barwnej. Długość nawierzchni do wykonania około 515 metrów. Szerokość nawierzchni do wykonania 3 metry (dz. nr 1011, arkusz 13, obręb 69)
2) Dzielnica Dziesiąta:
- kontynuacja remontu chodnika w ul. Leśnej (nr dz. 244, arkusz 2, obręb 10),
- kontynuacja remontu chodników w ul. Pułaskiego (nr dz. 61/2, arkusz 6, obręb 9),
- remont chodników w ul. Słowackiego (nr dz. 51, arkusz 1, obręb 9; nr dz. 151, arkusz 1, obręb 9; nr dz. 19/4, arkusz 5, obręb 9),
- budowa dwóch progów zwalniających na ul. Zegadłowicza (nr dz. 93/2, arkusz 4, obręb 9),
- zakup i montaż ławek, stojaków na rowery oraz innych elementów małej architektury na terenie dzielnicy w miejscach wskazanych przez mieszkańców, po przeprowadzeniu konsultacji i ustaleniu potrzeb w tym zakresie,
3) Dzielnica Głusk:
- wykonanie nawierzchni (kostka brukowa lub beton asfaltowy) na drodze dojazdowej od ul. Głuskiej wzdłuż ogrodzenia kościoła pw. św. Jakuba Apostoła oraz wykonanie nawierzchni ciągu pieszego w kierunku mostu na Czerniejówce (dz. nr 416, arkusz 1, obręb 66; dz. nr 66, arkusz 9, obręb 65),
4) Dzielnica Kośminek:
- naprawa nawierzchni poprzez ułożenie warstwy destruktu asfaltowego, około 5000 m2, ulice: Bukowa (od ul. Pawiej do ul. Dobrej, dz. nr 187, arkusz 8, obręb 16) , Czereśniowa (dz. nr 182, arkusz 8, obręb 16), Jesionowa (dz. nr 63, arkusz 2, obręb 16), Grunwaldzka (dz. nr 59/9 i 59/14, arkusz 17, obręb 11), Robotnicza (od ul. Wilczej do ul. Mickiewicza, dz. nr 4, arkusz 14, obręb 11),
- naprawa nawierzchni poprzez położenie dywanika asfaltowego, około 1000 m2, ulice: Garbarska, Długa (wybór odcinków do naprawy nastąpi w wyniku konsultacji z autorami projektu),
- montaż latarni parkowych z oświetleniem LED - 4 szt. - przy kładkach na rzece Czerniejówce, na wysokości ulic: Garbarskiej, Maczka, Skrzynickiej, Reja.

Wskazane wyżej dzielnice posiadają gęstą sieć ulic osiedlowych. Znaczna ich część jest obecnie w złym stanie technicznym. Nawierzchnie jezdni i chodników są nierówne, znajdują się w nich liczne ubytki i zaniżenia, są też ulice nie urządzone, które nie posiadają trwałej nawierzchni. Problem złego stanu nawierzchni jezdni oraz chodników jest stale poruszany przez mieszkańców, którzy oczekują poprawy w tym zakresie.
Realizacja zadań opisanych w niniejszym projekcie znacząco wpłynie na poprawę stanu technicznego infrastruktury drogowej dzielnic: Abramowice, Dziesiąta, Głusk, Kośminek, zwiększy również bezpieczeństwo użytkowania jezdni i chodników, które zostaną poddane modernizacji. Dodatkowo realizacja wskazanych wyżej zadań zdecydowanie poprawi wizerunek przestrzeni publicznych objętych modernizacją.

Szacunkowe koszty projektu:
Ulepszenie nawierzchni ulicy Podleśnej betonem asfaltowym od ulicy Abramowickiej do końca, to jest do skrzyżowania z przejazdem do ulicy Barwnej. Długość nawierzchni do wykonania około 515 metrów. Szerokość nawierzchni do wykonania 3 metry.150 000,00 zł
Remont chodników: ul. Leśna, ul. Słowackiego, ul. Pułaskiego - około 1800 m2 400 000,00 zł
budowa 2 progów zwalniających w ul. Zegadłowicza 14 000,00 zł
zakup i montaż ławek, stojaków na rowery oraz innych elementów małej architektury na terenie dzielnicy Dziesiąta36 000,00 zł
wykonanie nawierzchni drogi dojazdowej od ul. Głuskiej wzdłuż muru kościoła oraz ciągu pieszego w kierunku mostu na Czerniejówce200 000,00 zł
naprawa nawierzchni poprzez ułożenie warstwy destruktu asfaltowego, ulice: Bukowa (od ul. Pawiej do ul. Dobrej), Czereśniowa, Jesionowa, Grunwaldzka, Robotnicza (od ul. Wilczej do ul. Mickiewicza)100 000,00 zł
naprawa nawierzchni poprzez położenie dywanika asfaltowego, ulice: Garbarska, Długa250 000,00 zł
montaż latarni parkowych z oświetleniem LED (4 szt.) przy kładkach na rzece Czerniejówce, na wysokości ulic: Garbarskiej, Maczka, Skrzynickiej, Reja50 000,00 zł
SUMA:1 200 000,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
Brak linków.

Załączniki:
Brak plików.

Autorzy projektu:
Marcin Krupiński506-162-567marcin2060@interia.pl
Tomasz Aftyka607-753-656tomaszaftyka@wp.pl
Joanna Jabłońska510-144-385joanna1273@gmail.com
Jerzy Wojciechowski693-473-421wojciechowskilbn@wp.pl
Andrzej Zieliński603-286-935and4040@wp.pl

Lokalizacja na mapie Google:

Opinia projektu:
Ocena pozytywna z zastrzeżeniami:
- Progi zwalniające na ul. Zegadłowicza - stan nawierzchni ulicy nie pozwala na montaż progów.
- droga dojazdowa od ul. Głuskiej wzdłuż muru kościoła oraz ciągu pieszego w kierunku mostu na Czerniejówce - teren nie należy do Gminy Lublin
- naprawa nawierzchni Czereśniowej i Robotniczej - będą robione w tym roku
- naprawa nawierzchni poprzez położenie dywanika asfaltowego, ulice: Garbarska, Długa - na wybranym fragmencie
- montaż latarni parkowych przy kładkach na rzece Czerniejówce, na wysokości ulicy Maczka - teren w użytkowaniu osób trzecich. Pozostałe lokalizacje na etapie realizacji w miarę możliwości technicznych.
- lokalizacje elementów małej infrastruktury przekażą wnioskodawcy po konsultacji z mieszkańcami na etapie realizacji.
Kwota pozostaje bez zmian.

Powrót do listy projektów