Aktywizacja sportowa dzieci

Numer identyfikacyjny projektu: O - 35

Dzielnice: Abramowice, Bronowice, Czechów Południowy, Czechów Północny, Czuby Południowe, Czuby Północne, Dziesiąta, Felin, Głusk, Hajdów-Zadębie, Kalinowszczyzna, Konstantynów, Kośminek, Ponikwoda, Rury, Sławin, Sławinek, Stare Miasto, Szerokie, Śródmieście, Tatary, Węglin Południowy, Węglin Północny, Wieniawa, Wrotków, Za Cukrownią, Zemborzyce

Opis skrócony:
Aktywizacja sportowa dzieci to projekt zachęcający najmłodszych mieszkańców Lublina do aktywnego spędzania czasu w trakcie ich pobytu w placówkach edukacyjnych. Ogólnorozwojowe zajęcia sportowe odbywać się będą w min. 5 dzielnicach Lublina i obejmą swoim zasięgiem 30 placówek (przedszkoli i szkół podstawowych). W ćwiczeniach udział weźmie min. 600 dzieci w wieku 3-10 lat. Regularne zajęcia ruchowe (około 20 spotkań po 45 min.) odbywać się będą minimum raz w tygodniu. Ciekawe zajęcia sportowe prowadzone będą przez wykwalifikowaną w pracy z dziećmi kadrę trenerów i animatorów.Zaproponowane ćwiczenia będą miały na celu kształtowanie pozytywnych nawyków sportowych u dzieci. W projekt zaangażowani zostaną także rodzice i opiekunowi szkolni, którzy jako obserwatorzy i uczestnicy zajęć oraz imprez towarzyszących, zainspirowani zostaną do wspólnych zabaw, które przyczynią się do zwiększenia sprawności i poprawę zdrowia obywateli.

Opis rozszerzony:
Zajęcia zostaną zrealizowane w 30 placówkach edukacyjnych, najmłodszych klasach szkół podstawowych oraz przedszkolach
mieszących się na terenie minimum 5 dzielnic Lublina, dzięki czemu projektem objętych będzie możliwie największa liczba dzieci w wieku 3-10 lat (min. 600 osób ). Najmłodszym mieszkańcom zostaną przybliżone obiekty sportowe w zamieszkałych przez nich dzielnicach. Regularne zajęcia ruchowe odbywać się będą minimum raz w tygodniu ( około 20 spotkań ) w trakcie pobytu dzieci w placówce edukacyjnej. Ćwiczenia organizowane dla dzieci będą zawierały elementy różnych dyscyplin sportowych (siatkówki, piłki nożnej, piłki ręcznej, karate, tenisa stołowego i in.) oraz innych form aktywności, jak taniec i zabawy sportowo-edukacyjne.
Każde zajęcia ze względu na swoją specyfikę oraz grupy wiekowe, do których są kierowane, trwać będą 45 minut. Krótkie, ale intensywne zajęcia mają na celu zainteresowanie dzieci sportem oraz przekonanie ich, że aktywność sportowa może być atrakcyjna i może stwarzać alternatywę wobec dotychczasowego stylu życia. Proponowane zajęcia wytworzą pozytywne nawyki, które poprawią biologiczny
potencjał dzieci i młodzieży w drodze ku dorosłości, ale także przyczynią się do wzmocnienia potencjału intelektualnego w
oparciu o zdrowy, aktywny tryb życia.
Towarzyszące imprezy z udziałem dzieci i rodziców, typu piknik rodzinny, scalając jednostkę, jaką jest rodzina, będą miały duży wpływ na
wzrost poziomu wiedzy i umiejętności społecznych oraz ukształtują nawyki rodzinne w aktywnym spędzaniu wolnego czasu.
Do zapewnienia wysokiej jakości realizacji zadania publicznego zostanie zakupiony wysokiej jakości sprzęt sportowy,
który służył będzie do prowadzenia zajęć sportowych zatrudnionej w tym celu kadrze trenersko-instruktorskiej.
W ramach promocji projektu założona zostanie strona internetowa,wydrukowane zostaną plakaty, ulotki, banery, a także zostaną zakupione gadżety z logotypem aktywizacji, które sprawować będą funkcję motywującą dla uczestników.

Szacunkowe koszty projektu:
Prowadzenie zajęć sportowych 48 000,00 zł
Zakup sprzętu sportowego potrzebnego do realizacji zadania30 000,00 zł
Koordynacja projektu18 000,00 zł
Zakup artykułów promocyjnych i nagród dla dzieci16 000,00 zł
Obsługa medialna (zakup sprzętu), utrzymanie strony internetowej, projekty graficzne11 000,00 zł
Organizacja eventów sportowych12 000,00 zł
Obsługa administracyjna i księgowa12 000,00 zł
Wynajem obiektów sportowych3 500,00 zł
SUMA:150 500,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
Brak linków.

Załączniki:
Brak plików.

Autorzy projektu:
Magdalena Górska601938376magdalena.gorska@widoklublin.pl

Lokalizacja na mapie Google:

Opinia projektu:
Ocena pozytywna

Powrót do listy projektów