Aktywna Wieniawa

Numer identyfikacyjny projektu: O - 78

Dzielnice: Wieniawa

Opis skrócony:
Wychodząc naprzeciw potrzebom młodych osób, zgłoszony zostaje projekt Aktywna Wieniawa, który zakłada realizacje zajęć sportowych w Lublinie na dzielnicy Wieniawa. W ramach projektu zostanie zorganizowane przez okres 25 tygodni przynajmniej 10 zajęć sportowych min. cztery razy w tygodniu po 45 minut – z wyłączeniem okresu wakacyjnego oraz wypadających w tym okresie dni świątecznych, na obiektach sportowych w dzielnicy Wieniawa.
Młodzi mieszkańcy Lublina od lat pokazują, że są zainteresowani uczestnictwem w różnych formach aktywności fizycznej i licznie uczestniczą w dodatkowych zajęciach sportowych. Dzięki projektowi Aktywna Wieniawa będą mogli dbać o swoją kondycję fizyczną i psychiczną. Młode osoby otrzymają bezpłatną możliwość korzystania z zajęć sportowych, dzięki czemu Lublin będzie kojarzony z miastem przyjaznym dla nich.

Opis rozszerzony:
Wychodząc naprzeciw potrzebom młodych osób w wieku 10-26 lat mieszkających w Lublinie, zgłoszony zostaje projekt Aktywna Wieniawa zakładający organizację przez okres 25 tygodni przynajmniej 10 zajęć sportowych min. cztery razy w tygodniu po 45 minut – z wyłączeniem okresu wakacyjnego oraz wypadających w tym okresie dni świątecznych, na obiektach sportowych w dzielnicy Wieniawa. W ramach projektu będą organizowane zajęcia w różnych dyscyplinach sportowych.
Projekt będzie realizowany w centrum miasta na obiektach sportowych dzielnicy Wieniawa tj.: CKF UMCS Lublin, ACK UMCS "Chatka Żaka", CS-R UP Lublin, Szkoła Podstawowa nr 6, Szkoła Podstawowa nr 21, XXIII Liceum Ogólnokształcące, I Liceum Ogólnokształcące w Lublinie, Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego, Zespół Szkół Samochodowych, KS Lublinianki czy Ogrodzie Saskim.
Na części składowe projektu Aktywna Wieniawa będzie składać się promocja zajęć sportowych obejmująca m.in. plakat, baner, stronę internetową, reklamę w Social Media czy marketing bezpośredni tak, aby dotarły do wszystkich zainteresowanych aktywnością mieszkańców Lublina. W ramach projektu zapewniona zostanie obsługa zajęć w postaci wykwalifikowanych instruktorów/trenerów i osób do pomocy przy organizacji zajęć w tym również koordynatora, który będzie odpowiadał za cały projekt. Zostaną pokryte koszty – wynajmu obiektów i urządzeń oraz zakupu sprzętu niezbędnego do realizacji projektu.
Młodzi mieszkańcy Lublina w wieku 10-26 lat pokazują, że są zainteresowani uczestnictwem w różnych formach aktywności fizycznej. Dzięki projektowi będą mogli dbać o swoją kondycję fizyczną i psychiczną. Spotkania na zajęciach zintegrują młode pokolenie mieszkańców Lublina i będą dobrą promocją dla Miasta Lublin, które od lat inwestuje w sport i zachęcam młodzież do aktywności. Każdego roku naukę w Lublinie rozpoczyna kilkanaście tysięcy młodych ludzi. Dzięki projektowi młodzi mieszkający Lublina otrzymają bezpłatną możliwość korzystania z zajęć sportowych, dzięki czemu Lublin będzie kojarzony z miastem przyjaznym dla młodych ludzi. Organizacja zajęć będzie alternatywnym sposobem spędzania wolnego czasu przez młodzież zamieszkującą Lublin.

Szacunkowe koszty projektu:
1. Promocja projektu25 000,00 zł
2. Obsługa instruktorska60 000,00 zł
3. Wynajem obiektów i urządzeń160 000,00 zł
4. Koordynator i obsługa techniczna40 000,00 zł
5. Zakup sprzętu10 000,00 zł
6. Koszty pośrednie5 000,00 zł
SUMA:300 000,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
Brak linków.

Załączniki:
Brak plików.

Autorzy projektu:
Piotr Rejmer794-563-794piotr.rejmer@gmail.com

Lokalizacja na mapie Google:

Opinia projektu:
Ocena pozytywna z zastrzeżeniami: projekt nie spełnia kryteriów projektu dzielnicowego, dlatego zostaje przeniesiony do puli projektów ogólnomiejskich – poprzedni numer D – 81

Powrót do listy projektów