Aktywne lato na Sławinie - półkolonie dla dzieci w wieku szkolnym.

Numer identyfikacyjny projektu: M - 43

Dzielnice: Sławin

Opis skrócony:
Celem projektu jest organizacja półkolonii dla dzieci w wieku szkolnym w obiektach Zespołu Szkół nr 12 przy ul. Sławinkowskiej 50 pod hasłem: rekreacja, sport, edukacja. Organizacja wypoczynku wakacyjnego dzieci zapewni ich bezpieczeństwo pod opieką wykwalifikowanej kadry wychowawców, opiekunów, instruktorów sportu i rekreacji oraz animatorów kulturalno-oświatowych. Projekt przewiduje 3 turnusy 2-tygodniowe każdy ( 10 dni roboczych - bez dni wolnych od pracy). Program i zajęcia dostosowane do wieku, potrzeb, zainteresowań, sprawności fizycznej i umiejętności dzieci. Wyżywienie zgodne z zasadami higieny żywienia - 3 posiłki dziennie: II śniadanie, obiad i podwieczorek. Sławin jest szybko rozwijającą się dzielnicą (ok. 12 tys. mieszkańców) zamieszkałą przez wiele rodzin z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym. Brak osiedlowego Domu Kultury i ogólnodostępnej infrastruktury sportowej powoduje, że projekt jest odpowiedzią na realne potrzeby mieszkańców i oczekiwania środowiska.

Opis rozszerzony:
Organizacja półkolonii dla dzieci w wieku szkolnym w nowoczesnych obiektach szkolnych i sportowych Zespołu Szkół nr 12 przy ul. Sławinkowskiej 50 w Lublinie. Zajęcia odbywac się będą przez 6 tygodni w 3 turnusach 2-tygodniowych (5 dni w tygodniu) w godzinach pod 8:00 do 16:00 z możliwością opieki świetlicowej od godz. 7:00 do 17:00. Zapewniona opieka wykwalifikowanej kadry z wymaganymi uprawnieniami kierowniczymi, wychowawczymi i instruktorskimi wg MEN. W programie zapewnione:
- 3 posiłki- II śniadanie, obiad i podwieczorek,
- grupy 15 osobowe,
- ubezpieczenie NNW,
- dostępna opieka pielęgniarska i medyczna,
- zajęcia rekreacyjne, sportowe, plastyczne, muzyczne i taneczne z instruktorami,
- ciekawe zajęcia rozwijające zainteresowania uczestników, konkursy z nagrodami,
- wyjazdy i wyjścia na zajęcia dodatkowe( Ogród Botaniczny, Skansen, kino i inne) spełniające cele edukacyjne.
Szkoła dysponuje odpowiednią bazą sportową: boiska, sale gimnastyczne, place zabaw, zaplecze kuchenne i pomieszczenia do zajęc wychowawczych i świetlicowych oraz monitoringiem całego obiektu. Proponowana ilośc dzieci na jednym turnusie 90 w 6 grupach po 15 osób, dostosowanych do wieku i zainteresowań uczestników. Razem objętych opieką na półkoloniach może byc 270 dzieci. Projekt wyjdzie na przeciw realnym potrzebom mieszkańców dzielnicy Sławin i lokalnego środowiska. Zapewnienie bezpiecznych i ciekawych wakacji dla dzieci w gronie rówieśników, blisko ich miejsca zamieszkania, bez konieczności dowożenia często w odległe dzielnice Lublina, to główny i nadrzędny cel projektu.

Szacunkowe koszty projektu:
1. Kadra kierownicza i wychowawcy60 000,00 zł
2. Ubezpieczenie NNW18 000,00 zł
3. Wyżywienie70 000,00 zł
4. Materiały pomocnicze20 000,00 zł
5. Wycieczki i bilety wstępu12 000,00 zł
6. Opieka medyczna6 000,00 zł
7. Koszty pośrednie (wynajęcie obiektów)73 000,00 zł
8. Instruktorzy sportu i rekreacji, animatorzy kulturalno-oświatowi40 000,00 zł
SUMA:299 000,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
Brak linków.

Załączniki:
Brak plików.

Autorzy projektu:
Barbara Kamieńska-Krzowska502-265-594kamkrzo@poczta.onet.pl
Zofia Rzączyńska502-167-943z.rzaczynska@poczta.umcs.lublin.pl
Jadwiga Mach603-111-508jmach@lublin.eu
Małgorzata Pietrzela501-000-171gosiakd1@orange.pl

Lokalizacja na mapie Google:

Powrót do listy projektów