Aktywni Młodzi

Numer identyfikacyjny projektu: O - 42

Dzielnice: Abramowice, Bronowice, Czechów Południowy, Czechów Północny, Czuby Południowe, Czuby Północne, Dziesiąta, Felin, Głusk, Hajdów-Zadębie, Kalinowszczyzna, Konstantynów, Kośminek, Ponikwoda, Rury, Sławin, Sławinek, Stare Miasto, Szerokie, Śródmieście, Tatary, Węglin Południowy, Węglin Północny, Wieniawa, Wrotków, Za Cukrownią, Zemborzyce

Opis skrócony:
Projekt zakłada realizacje zajęć sportowo-rekreacyjnych dla młodzieży studenckiej mieszkającej w Lublinie. Zajęcia odbywać się będą wciągu dwóch semestrów: letnim (15 tygodni) i zimowym (10 tygodni) - łącznie 25 tygodni zajęć. Na projekt złoży się minimum 40 jednostek treningowych w tygodniu (40 x 45 min) w różnych dyscyplinach sportowych.
Najistotniejszym elementem projektu jest promocja Miasta Lublin jako atrakcyjnego dla młodych osób mieszkających w Lublinie. Dzięki projektowi studenci będą mogli podnieść swoje umiejętności sportowe i realizować własne pasje. Jest to także popularyzacja sportu jako bezpiecznego sposobu spędzania wolnego czasu oraz integracja młodego pokolenia studentów mieszkających w Lublinie.

Opis rozszerzony:
Projekt zakłada organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych dla młodzieży studenckiej mieszkającej w Lublinie i stanowi uzupełnienie szkolenia sportowego w ramach sekcji prowadzonych na pięciu największych uczelniach. Zajęcia odbywać się będą w dwóch semestrach: letni (luty-czerwiec, 15 tygodni) i zimowy (październik-grudzień, 10 tygodni) - łącznie 25 tygodni zajęć z wyłączeniem wypadających w tych miesiącach dni wolnych i świątecznych.
Studenci mieszkający w Lublinie wezmą udział w min. 40 jednostkach treningowych w tygodniu (40 x 45 min) przez 25 tygodni w różnych dyscyplinach sportowych. W odpowiedzi na ich zapotrzebowanie i zgłoszenia zostaną wybrane odpowiednie dyscypliny.
Projekt będzie realizowany głównie na obiektach sportowych uczelni:
- Uniwersytet Mari Curie-Skłodowskiej w Lublinie
- Politechnika Lubelska
- Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
- Uniwersytet Medyczny w Lublinie
- Katolicki Uniwersytet Lubelski
Na projekt będzie składać się – zapewnienie wykwalifikowanej obsługi instruktorskiej i technicznej oraz wyznaczenie koordynatora projektu. W razie potrzeby – zostanie zakupiony niezbędny sprzęt oraz zostaną skalkulowane koszty uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym tj. Akademickie Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski Uczelni Medycznych i innych zawodach organizowanych przez Akademicki Związek Sportowy w Polsce. To na tych zawodach najlepsi studenci dostaną szanse reprezentowania Lublina. W ramach zadania zostanie zaplanowana promocja m.in. przygotowanie strony projektu wraz z zapisem internetowym na zajęcia. Zostaną opracowane, wydrukowane i rozwieszone materiały tj. plakat, ulotka, baner, naklejka (informująca, że zadanie jest realizowane ze środków Budżetu Obywatelskiego), koszulki na Instruktorów itp.
Projekt będzie świetną promocja Miasta Lublin jako atrakcyjnego dla młodych mieszkańców Lublina. Będzie również stanowić odpowiedź na aktualne potrzeby studentów, którzy chcieliby mieć możliwość podnoszenia swoich umiejętności sportowych poprzez korzystanie z dodatkowych zajęć sportowo-rekreacyjnych. Dostrzegalna jest potrzeba organizacji zajęć dla osób, które nie mają zamiaru uprawiać sportu wyczynowo, a robią to jedynie dla poprawienia kondycji fizycznej lub aktywnego spędzenia wolnego czasu.

Szacunkowe koszty projektu:
1. Promocja projektu15 000,00 zł
2. Obsługa instruktorska60 000,00 zł
3. Wynajem obiektów130 000,00 zł
4. Koordynator i obsługa techniczna40 000,00 zł
5. Udział w zawodach40 000,00 zł
6. Zakup sprzętu10 000,00 zł
7. Koszty pośrednie5 000,00 zł
SUMA:300 000,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
Strona projektu w 2019 rokuhttp://bozajecia.pl/

Załączniki:
Brak plików.

Autorzy projektu:
Piotr Rejmer794-563-794piotr.rejmer@gmail.com

Lokalizacja na mapie Google:

Opinia projektu:
Ocena pozytywna

Powrót do listy projektów