Aktywni Młodzi Pełni Pasji

Numer identyfikacyjny projektu: M - 58

Dzielnice: Abramowice, Bronowice, Czechów Południowy, Czechów Północny, Czuby Południowe, Czuby Północne, Dziesiąta, Felin, Głusk, Hajdów-Zadębie, Kalinowszczyzna, Konstantynów, Kośminek, Ponikwoda, Rury, Sławin, Sławinek, Stare Miasto, Szerokie, Śródmieście, Tatary, Węglin Południowy, Węglin Północny, Wieniawa, Wrotków, Za Cukrownią, Zemborzyce

Opis skrócony:
Wychodząc naprzeciw potrzebom młodych osób, zgłoszony zostaje projekt Aktywni Młodzi Pełni Pasji, który zakłada realizacje zajęć sportowych w Lublinie. W ramach projektu zostanie zorganizowane 10 zajęć sportowych przez min. 25 tygodni – z wyłączeniem okresu wakacyjnego oraz wypadających w tym okresie dni świątecznych, na obiektach sportowych w Lublinie.

Młodzi mieszkańcy Lublina od lat pokazują, że są zainteresowani uczestnictwem w różnych formach aktywności fizycznej i licznie uczestniczą dodatkowych zajęciach sportowych. Dzięki projektowi będą mogli dbać o swoją kondycję fizyczną i psychiczną. Młode osoby otrzymają bezpłatną możliwość korzystania z zajęć sportowych, dzięki czemu Lublin będzie kojarzony z miastem przyjaznym dla nich.

Opis rozszerzony:
Wychodząc naprzeciw potrzebom młodych osób w wieku 16-26 lat mieszkających w Lublinie, zgłoszony zostaje projekt Aktywni Młodzi Pełni Pasji zakładający organizację 10 zajęć sportowych przez min. 25 tygodni – z wyłączeniem okresu wakacyjnego oraz wypadających w tym okresie dni świątecznych, na obiektach sportowych w Lublinie. Zajęcia będą odbywać się w różnych częściach miasta tak, aby młodzi mieszkańcy Lublina nie mieli problemu z dotarciem na zajęcia. W ramach projektu będą organizowane zajęcia w różnych dyscyplinach sportowych, jak również jest przewidziana rywalizacja w ramach e-sportu.

Projekt będzie realizowany na obiektach sportowych w Lublinie w różnych częściach miasta. Doskonałym miejscem do organizacji zajęć sportowych są pełnowymiarowe obiekty sportowe, którymi dysponuje m.in. MOSiR Lublin czy Lubelskie placówki oświatowe.

Na części składowe projektu Aktywni Młodzi Pełni Pasji będzie składać się promocja zajęć sportowych (tj. billboard, plakat, ulotka, strona internetowa, reklama w Social Media czy marketing bezpośredni), aby dotarły do wszystkich zainteresowanych aktywnością mieszkańców Lublina oraz obsługa zajęć w postaci wykwalifikowanych instruktorów/trenerów i osób do pomocy przy organizacji zajęć w tym również koordynatora, który będzie odpowiadał za cały projekt. Zostaną pokryte koszty – wynajmu obiektów i urządzeń oraz zakupu sprzętu niezbędnego do realizacji projektu.

Młodzi mieszkańcy Lublina w wieku 16-26 lat pokazują, że są zainteresowani uczestnictwem w różnych formach aktywności fizycznej. Dzięki projektowi będą mogli dbać o swoją kondycję fizyczną i psychiczną. Spotkania na zajęciach zintegrują młode pokolenie mieszkańców Lublina i będą dobrą promocją dla Miasta Lublin, które od lat inwestuje w sport i zachęcam młodzież do aktywności. Każdego roku naukę w Lublinie rozpoczyna kilkanaście tysięcy młodych ludzi. Dzięki projektowi młodzi mieszkający Lublina otrzymają bezpłatną możliwość korzystania z zajęć sportowych, dzięki czemu Lublin będzie kojarzony z miastem przyjaznym dla młodych ludzi.

Szacunkowe koszty projektu:
Promocja projektu22 500,00 zł
Obsługa zajęć i koordynator97 500,00 zł
Wynajem obiektów i urządzeń170 000,00 zł
Zakup sprzętu10 000,00 zł
SUMA:300 000,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
Brak linków.

Załączniki:
Brak plików.

Autorzy projektu:
Brak danych.

Lokalizacja na mapie Google:

Opinia projektu:
Ocena pozytywna

Powrót do listy projektów