Aktywny Konstantynów

Numer identyfikacyjny projektu: O - 80

Dzielnice: Konstantynów

Opis skrócony:
Projekt zakłada realizację zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów i studentów mieszkających w Lublinie. Zajęcia odbywać się będą wciągu dwóch semestrów: letni (15 tygodni - od lutego do czerwca) i zimowy (10 tygodni - od października do grudnia). Na projekt złoży się minimum 40 jednostek treningowych w tygodniu (40 x 45 min) w różnych dyscyplinach sportowych.
Najistotniejszym elementem projektu jest promocja Miasta Lublin jako atrakcyjnego dla młodych osób mieszkających w Lublinie. Dzięki projektowi uczniowie i studenci będą mogli podnieść swoje umiejętności sportowe i realizować własne pasje. Jest to także popularyzacja sportu jako bezpiecznego sposobu spędzania wolnego czasu oraz integracja młodego pokolenia uczniów i studentów mieszkających w Lublinie.

Opis rozszerzony:
Projekt zakłada organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów i studentów mieszkających w Lublinie. Zajęcia odbywać się będą w dwóch semestrach: letni (luty-czerwiec, minimum 15 tygodni) i zimowy (październik-grudzień, minimum 10 tygodni) z wyłączeniem wypadających w tych miesiącach dni wolnych i świątecznych.
Uczniowie i studenci mieszkający w Lublinie wezmą udział w min. 40 jednostkach treningowych w tygodniu (40 x 45 min) przez minimum 25 tygodni w różnych dyscyplinach sportowych. W odpowiedzi na ich zapotrzebowanie i zgłoszenia zostaną wybrane odpowiednie dyscypliny.
Projekt będzie realizowany głównie na obiektach sportowych:
- Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
- Szkoły Podstawowej nr 57
- IX Liceum Ogólnokształcącego
- Zespołu Szkół Elektronicznych
- i innych obiektach komunalnych i komercyjnych mieszczących się na dzielnicy Konstantynów.
Na projekt będzie składać się – promocja zajęć, zapewnienie wykwalifikowanej obsługi instruktorskiej i technicznej oraz wyznaczenie koordynatora projektu. W razie potrzeby – zostanie zakupiony niezbędny sprzęt. W ramach promocji projektu zostanie przygotowana strona wraz z zapisem internetowym na zajęcia. Zostaną opracowane, wydrukowane i rozwieszone materiały tj. plakat, ulotka, baner itp.
Projekt będzie świetną promocją Miasta Lublin jako atrakcyjnego dla młodych mieszkańców Lublina. Będzie również stanowić odpowiedź na aktualne potrzeby uczniów i studentów, którzy chcieliby mieć możliwość podnoszenia swoich umiejętności sportowych poprzez korzystanie z dodatkowych zajęć sportowo-rekreacyjnych. Dostrzegalna jest potrzeba organizacji zajęć dla osób, które nie mają zamiaru uprawiać sportu wyczynowo, a robią to jedynie dla poprawienia kondycji fizycznej lub aktywnego spędzenia wolnego czasu.

Szacunkowe koszty projektu:
1. Promocja projektu25 000,00 zł
2. Obsługa instruktorska 60 000,00 zł
3. Wynajem obiektów 160 000,00 zł
4. Koordynator i obsługa techniczna 40 000,00 zł
5. Zakup sprzętu10 000,00 zł
6. Koszty pośrednie 5 000,00 zł
SUMA:300 000,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
Brak linków.

Załączniki:
Brak plików.

Autorzy projektu:
Natalia Cięszczyk664968868natalia.cieszczyk19@gmail.com

Lokalizacja na mapie Google:

Opinia projektu:
Ocena pozytywna z zastrzeżeniami: projekt nie spełnia kryteriów projektu dzielnicowego, dlatego zostaje przeniesiony do puli projektów ogólnomiejskich – poprzedni numer D-84

Powrót do listy projektów