Aktywny Lublin

Numer identyfikacyjny projektu: M - 31

Dzielnice: Abramowice, Bronowice, Czechów Południowy, Czechów Północny, Czuby Południowe, Czuby Północne, Dziesiąta, Felin, Głusk, Hajdów-Zadębie, Kalinowszczyzna, Konstantynów, Kośminek, Ponikwoda, Rury, Sławin, Sławinek, Stare Miasto, Szerokie, Śródmieście, Tatary, Węglin Południowy, Węglin Północny, Wieniawa, Wrotków, Za Cukrownią, Zemborzyce

Opis skrócony:
Projekt Aktywny Lublin będzie kontynuacją i rozwinięciem ubiegłorocznego zadania o tej samej nazwie. Będzie skierowany do mieszkańców Lublina, którzy zechcą uczestniczyć w zajęciach sportowych.
Zajęcia w ramach projektu będą odbywały się od lutego do listopada 2018 roku. Zaplanowane jest zorganizowanie minimum 900 45-minutowych jednostek treningowych.
Przewidziane dyscypliny będą skierowane do osób w różnym wieku, począwszy od zajęć realizowanych z myślą o najmłodszych mieszkańcach naszego miasta, przez zajęcia zumby, fitnessu, treningu funkcjonalnego, aquaaerobicu dla osób dorosłych, aż do szachów i gimnastyki dla osób starszych.
Projekt będzie kontynuował w większości dyscypliny realizowane w ramach ubiegłej edycji.

Zajęcia będą realizowane na obiektach lubelskich szkół, uczelni i ośrodków sportu.
Za udział w zajęciach nie będzie pobierana żadna opłata.

Opis rozszerzony:
Projekt Aktywny Lublin zakłada realizację bezpłatnych treningów z instruktorami dla mieszkańców Lublina.
Dzięki doświadczeniom zdobytym przy realizacji projektu w 2016 i 2017 roku wiemy, że ogromnym zainteresowaniem cieszą się m. in. dyscypliny takie jak aqua aerobic, fitness, zumba czy szachy dlatego też chcemy dać uczestnikom tych zajęć możliwość ich kontynuacji w przyszłym roku na takich samych warunkach.
Podczas realizacji projektu skupimy się na zajęciach w dyscyplinach, z których będzie mogło skorzystać jak najwięcej osób bez względu na kondycję czy wiek (instruktorzy dopasują trening i formy wykonywania poszczególnych zadań, osobom słabszym fizycznie wskażą łatwiejsze do wykonania formy poszczególnych ćwiczeń).
Dzięki obecności trenera podczas uprawiania aktywności fizycznej będziemy mogli pomóc mieszkańcom wyeliminować złe techniki oraz pokazać poprawne sposoby wykonywania ćwiczeń, a także zapoznać ich z nowymi formami zajęć sportowych. Dzięki uczestnictwu w zajęciach prowadzonych przez trenerów mieszkańcy Lublina dowiedzą się jakie ćwiczenia są dla nich odpowiednie i które dyscypliny najbardziej preferują.
Poprzez organizację zajęć sportowych w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublina na 2018 rok chcemy zaktywizować mieszkańców Lublina, dać możliwość aktywnego spędzania czasu bez ponoszenia kosztów uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez wykwalifikowanych instruktorów sportu i rekreacji ruchowej.
Projekt Aktywny Lublin zakłada realizację minimum 900 45-minutowych jednostek treningowych w okresie od lutego do listopada 2018 roku.
Planujemy realizować zajęcia sportowe skierowane dla różnych grup wiekowych.
Naszym założeniem jest realizacja zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym, treningów piłki nożnej, fitnessu, zumby, tańca towarzyskiego, szachów, biegów, nordic walking, aqua aerobic oraz rozszerzenie oferty m.in. o trening funkcjonalny, na który składają się intensywne ćwiczenia wszechstronnie wzmacniające mięśnie.
W celu realizacji zadania niezbędne będzie przeprowadzenie akcji promocyjnej, wybór instruktorów, którzy będą prowadzić zajęcia, wynajem odpowiednich obiektów sportowych oraz zakup niezbędnego sprzętu.
Uwzględnione w kosztorysie koszty zatrudnienia pracowników wynikają ze zsumowania kosztów wynagrodzenia brutto oraz pochodnych wynagrodzeń – kosztów pracodawcy.
Stawki instruktorskie są zróżnicowane pod względem wysokości w zależności od stopnia złożoności danej dyscypliny.

Szacunkowe koszty projektu:
Obsługa instruktorska80 000,00 zł
Wynajem obiektów i sprzętu100 000,00 zł
Promocja20 000,00 zł
Obsługa techniczna i koordynacja80 000,00 zł
Zakup sprzętu10 000,00 zł
Koszty pośrednie realizacji zadania10 000,00 zł
SUMA:300 000,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
strona wwwhttp://bo2017.pl/aktywny-lublin.html

Załączniki:
Brak plików.

Autorzy projektu:
Brak danych.

Lokalizacja na mapie Google:

Powrót do listy projektów