Aktywny Lublin

Numer identyfikacyjny projektu: D - 48

Dzielnice: Abramowice, Bronowice, Czechów Południowy, Czechów Północny, Czuby Południowe, Czuby Północne, Dziesiąta, Felin, Głusk, Hajdów-Zadębie, Kalinowszczyzna, Konstantynów, Kośminek, Ponikwoda, Rury, Sławin, Sławinek, Stare Miasto, Szerokie, Śródmieście, Tatary, Węglin Południowy, Węglin Północny, Wieniawa, Wrotków, Za Cukrownią, Zemborzyce

Opis skrócony:
Aktywny Lublin to Centrum Aktywności Lokalnej prowadzone przez wyłonioną w konkursie organizację pozarządową. Celem jego funkcjonowania będzie wspierania inicjatyw mieszkańców, stworzenie przestrzeni coworkingowej, miejsca spotkań i wsparcia grup nieformalnych i organizacji pozarządowych. Centrum będzie funkcjonować codziennie, w godzinach uzależnionych od potrzeb.

Opis rozszerzony:
Aktywny Lublin to Centrum Aktywności Lokalnej prowadzone przez wyłonioną w konkursie organizację pozarządową. Celem jego funkcjonowania będzie wspierania inicjatyw mieszkańców, stworzenie przestrzeni coworkingowej, miejsca spotkań i wsparcia grup nieformalnych i organizacji pozarządowych. Centrum będzie funkcjonować codziennie, w godzinach uzależnionych od potrzeb.

Będzie ono miejscem spotkań mieszkańców i realizacji ich inicjatyw społecznych. Każdy znajdzie tu przestrzeń i wsparcie w drodze od pomysłu do działania, ale też będzie mógł po prostu spędzić czas w miłej atmosferze, wśród sąsiadów z dzielnicy.

Do realizacji zadania niezbędne jest znalezienie odpowiedniego lokalu w zasobach komunalnych miasta. Lokal zostanie wybrany przez Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin spośród lokalizacji wskazanych przez urząd miasta. Szacunkowa powierzchnia ok. 400 m2, której remont i zaadaptowanie będzie kosztować nie więcej niż 600 tys. zł.

Na ofertę dla mieszkańców będą składać się:
[INFRASTRUKTURA I WYPOSAŻENIE]
-sala spotkań; pomieszczenie udostępniane nieodpłatnie, o wykorzystaniu którego zadecydują sami użytkownicy (warsztaty, spotkania, działania kulturalne itd., z zastrzeżeniem, że będą to wydarzenia niekomercyjne); sala będzie wyposażona w podstawowe sprzęty: stół, krzesła, fotele, regał,
-dostęp do podstawowego sprzętu biurowego (komputer, rzutnik, ekran, drukarka)
-dostęp do materiałów biurowych / papierniczych, kawa, herbata, dostęp do kuchni
[POZOSTAŁE WSPARCIE]
-spotkania z ekspertami (pracownikami urzędów/miejskimi aktywistami) wokół najważniejszych tematów związanych z działalnością społeczną na rzecz miasta, np. planowanie przestrzenne, zieleń, zabytki - wyjaśnione zostaną najważniejsze procedury, w których mogą uczestniczyć mieszkańcy i zaprezentowane przykłady konkretnych działań; spotkania będą także okazją do poznania swoich sąsiadów (sieciowanie pomiędzy samymi mieszkańcami),
-zapewnienie pomocy (logistycznej, informacyjnej itp.) przy organizacji takich wydarzeń jak dzień sąsiada, święto ulicy, piknik sąsiedzki,
-prowadzenie działań informacyjnych związanych z takimi formami zaangażowania jak budżet obywatelski, inicjatywa lokalna, dostęp do informacji publicznej, konsultacje społeczne,
-umożliwienie wymiany informacji i pośredniczenie w nawiązywaniu kontaktów pomiędzy mieszkańcami (np. tablica ogłoszeń, bank usług sąsiedzkich/wymiennik).

Rezultaty realizacji projektu:
- zorganizowanie min. 50 spotkań, szkoleń i warsztatów,
- zgłoszenie się do korzystania z usług centrum co najmniej 50 organizacji i grup nieformalnych,

Po zakończeniu realizacji zadania będzie możliwość kontynuowania działalności Centrum poprzez powierzenie organizacji pozarządowej, która może pozyskać zewnętrzne środki na działania oraz czerpać pożytki z zarządzania budynkiem (np. podnajmując lokale).

Szacunkowe koszty projektu:
Remont i zaadoptowanie budynku600 000,00 zł
Koszty funkcjonowania Centrum300 000,00 zł
Obsługa administracyjna, promocja i zarządzanie Centrum100 000,00 zł
SUMA:1 000 000,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
Brak linków.

Załączniki:
Brak plików.

Autorzy projektu:
Brak danych.

Lokalizacja na mapie Google:

Opinia projektu:
Ocena negatywna – projekt miękki, a więc niezgodny z<br />regulaminem Budżetu Obywatelskiego.

Powrót do listy projektów