Aktywny Przedszkolak

Numer identyfikacyjny projektu: O - 77

Dzielnice: Węglin Południowy

Opis skrócony:
Projekt ten zakłada prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych z elementami edukacyjnymi, skierowanych do dzieci z przedszkoli zlokalizowanych w dzielnicy Węglin Południe. Zajęcia będą prowadzone dla dzieci w wieku 2-6 lat. W ramach projektu zajęcia prowadzone będą z wykorzystaniem różnych dyscyplin sportu. Będą to zajęcia m.in. z piłki nożnej, koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej, rytmika, gimnastyki korekcyjnej, karate itp.

Opis rozszerzony:
W ramach realizacji zadania, planowane jest przeprowadzenie cyklicznych zajęć sportowych w przedszkolach znajdujących się w dzielnicy Węglin Południe. Zajęcia odbywałyby się systematycznie, codziennie i prowadzone byłyby przez wykwalifikowane osoby.
W zajęciach uczestniczyliby zawodniczy lokalnych drużyn sportowych w celu podniesienia jakości i urozmaicenia prowadzonych zajęć.

Projekt zakłada realizację zajęć stricte sportowych o wielorakiej tematyce, co pomoże w zwiększeniu efektywności aktywizacji grupy docelowej. Zajęcia sportowe wzbogacone zostałyby o elementy angielskiego, plastyki czy muzyki lub inne pozwalające na jak najlepszą aktywizację najmłodszych mieszkańców Lublina.

Projekt jest odpowiedzią na zmniejszającą się aktywność ruchową dzieci. Dzięki edukacji sportowej przedszkolaków, przy wykorzystaniu dodatkowych elementów wzbogacających dane zajęcia, wzrośnie efektywność profilaktyki sportowej wśród najmłodszych mieszkańców naszego Miasta. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych metod edukacji sportowej połączonych z zabawą oraz rozwojem innych predyspozycji maluchów zwiększamy szansę na zakorzenienie postaw pro sportowych u dzieci objętych projektem.

Projekt zakłada aktywizację sportową dzieci w wieku 2-6 lat uczęszczających na zajęcia przedszkolne w przedszkolach zlokalizowanych na terenie dzielnicy Węglin Południe. Projekt dopuszcza możliwość realizacji zajęć w żłobkach zlokalizowanych w dzielnicy Węglin Południe w grupie dzieci powyżej 1,5 roku życia.

Projekt zakłada realizację zajęć sportowych m.in. takich jak: piłka nożna, koszykówka, siatkówka, piłka ręczna, rytmika z wykorzystaniem ćwiczeń sportowych, gimnastyka korekcyjna, karate, angielski ze sportowcem, taniec, itp.

W projekcie wezmą udział sportowcy lokalnych drużyn sportowych oraz kilku zaproszonych gości m.in. reprezentanci Polski w danej dyscyplinie sportu.

Szacunkowe koszty projektu:
Wynagrodzenie prowadzących zajęcia. 140 000,00 zł
Transport.30 000,00 zł
Zakup niezbędnego sprzętu do realizacji zadania.30 000,00 zł
Koordynacja zadania.30 000,00 zł
Zakwaterowanie zaproszonych gości. 10 000,00 zł
Obsługa medialna (w tym grafik, fotograf oraz kamerzysta)30 000,00 zł
Obsługa techniczna projektu. 30 000,00 zł
SUMA:300 000,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
Brak linków.

Załączniki:
Lista poparcia002.pdf

Autorzy projektu:
Brak danych.

Lokalizacja na mapie Google:

Opinia projektu:
Ocena pozytywna z zastrzeżeniami: projekt nie spełnia kryteriów projektu dzielnicowego, dlatego zostaje przeniesiony do puli projektów ogólnomiejskich – poprzedni numer D – 80

Powrót do listy projektów