Aktywny Student

Numer identyfikacyjny projektu: M - 22

Dzielnice: Abramowice, Bronowice, Czechów Południowy, Czechów Północny, Czuby Południowe, Czuby Północne, Dziesiąta, Felin, Głusk, Hajdów-Zadębie, Kalinowszczyzna, Konstantynów, Kośminek, Ponikwoda, Rury, Sławin, Sławinek, Stare Miasto, Szerokie, Śródmieście, Tatary, Węglin Południowy, Węglin Północny, Wieniawa, Wrotków, Za Cukrownią, Zemborzyce

Opis skrócony:
Projekt zakłada realizacje zajęć sportowo-rekreacyjnych dla studentów mieszkających w Lublinie. Zajęcia odbywać się będą wciągu dwóch semestrów: letni i zimowy. Na projekt złoży się minimum 40 jednostek treningowych w tygodniu (40 x 45 min) w różnych dyscyplinach sportowych.
Celem projektu jest promocja Miasta Lublin jako atrakcyjnego dla młodych osób. Jest to także popularyzacja sportu jako bezpiecznego sposobu spędzania wolnego czasu oraz integracja młodego pokolenia studentów mieszkających w Lublinie. Dzięki projektowi studenci będą mogli podnieść swoje umiejętności sportowe i realizować własne pasje.

Opis rozszerzony:
Projekt zakłada organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych dla studentów mieszkających w Lublinie i stanowi uzupełnienie szkolenia sportowego w ramach sekcji prowadzonych na pięciu największych uczelniach. Zajęcia odbywać się będą w dwóch semestrach: letni (luty-czerwiec) i zimowy (październik-grudzień) z wyłączeniem wypadających w tych miesiącach dni wolnych i świątecznych.
Studenci mieszkający w Lublinie wezmą udział w min. 40 jednostkach treningowych w tygodniu (40 x 45 min) w różnych dyscyplinach sportowych. W odpowiedzi na ich zapotrzebowanie i zgłoszenia zostaną wybrane odpowiednie dyscypliny.

Projekt będzie realizowany głównie na uczelniach:
- Uniwersytet Mari Curie-Skłodowskiej w Lublinie
- Politechnika Lubelska
- Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
- Uniwersytet Medyczny w Lublinie
- Katolicki Uniwersytet Lubelski

Na projekt będzie składać się – promocja zajęć, zapewnienie wykwalifikowanej obsługi instruktorskiej i technicznej oraz wyznaczenie koordynatora projektu. W razie potrzeby – zostanie zakupiony niezbędny sprzęt miękki (np. lotki, piłki itp.) oraz zostaną skalkulowane koszty uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym.

Projekt będzie świetną promocja Miasta Lublin jako atrakcyjnego dla młodych mieszkańców Lublina. Będzie również stanowić odpowiedź na aktualne potrzeby studentów, którzy chcieliby mieć możliwość podnoszenia swoich umiejętności sportowych poprzez korzystanie z dodatkowych zajęć sportowo-rekreacyjnych. Dostrzegalna jest potrzeba organizacji zajęć dla osób, które nie mają zamiaru uprawiać sportu wyczynowo, a robią to jedynie dla poprawienia kondycji fizycznej lub aktywnego spędzenia wolnego czasu.

Szacunkowe koszty projektu:
Promocja projektu15 000,00 zł
Koordynator projektu16 500,00 zł
Obsługa instruktorska60 000,00 zł
Obsługa techniczna23 500,00 zł
Koszty pośrednie5 000,00 zł
Zakup sprzętu10 000,00 zł
Wynajem obiektów130 000,00 zł
Udział w zawodach40 000,00 zł
SUMA:300 000,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
Brak linków.

Załączniki:
Brak plików.

Autorzy projektu:
Brak danych.

Lokalizacja na mapie Google:

Powrót do listy projektów