Aktywny Student

Numer identyfikacyjny projektu: M - 37

Dzielnice: Abramowice, Bronowice, Czechów Południowy, Czechów Północny, Czuby Południowe, Czuby Północne, Dziesiąta, Felin, Głusk, Hajdów-Zadębie, Kalinowszczyzna, Konstantynów, Kośminek, Ponikwoda, Rury, Sławin, Sławinek, Stare Miasto, Szerokie, Śródmieście, Tatary, Węglin Południowy, Węglin Północny, Wieniawa, Wrotków, Za Cukrownią, Zemborzyce

Opis skrócony:
Projekt będzie kontynuacją zadania z poprzednich lat i zakłada realizacje zajęć sportowo-rekreacyjnych dla studentów mieszkających w Lublinie. Zajęcia odbywać się będą wciągu dwóch semestrów: letni i zimowy min. przez 25 tygodni ( 15 tyg. w semestrze letnim i 10 tyg. w semestrze zimowym). Na projekt złoży się minimum 40 jednostek treningowych w tygodniu (40 x 45 min) w różnych dyscyplinach sportowych.
Najistotniejszym elementem projektu jest promocja Miasta Lublin jako atrakcyjnego dla młodych osób mieszkających w Lublinie. Dzięki projektowi studenci będą mogli podnieść swoje umiejętności sportowe i realizować własne pasje. Jest to także popularyzacja sportu jako bezpiecznego sposobu spędzania wolnego czasu oraz integracja młodego pokolenia studentów mieszkających w Lublinie. Najlepsi studenci dostaną szanse reprezentowania Lublina na arenie ogólnopolskiej na zawodach tj. Akademickie Mistrzostwa Polski Uczelni Medycznych i innych zawodach organizowanych przez Akademicki Związek Sporto

Opis rozszerzony:
Projekt zakłada organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych dla studentów mieszkających w Lublinie i stanowi uzupełnienie szkolenia sportowego w ramach sekcji prowadzonych na pięciu największych uczelniach. Zajęcia odbywać się będą w dwóch semestrach: letni (luty-czerwiec) i zimowy (październik-grudzień) z wyłączeniem wypadających w tych miesiącach dni wolnych i świątecznych.
Studenci mieszkający w Lublinie wezmą udział w min. 40 jednostkach treningowych w tygodniu (40 x 45 min) w różnych dyscyplinach sportowych. W odpowiedzi na ich zapotrzebowanie i zgłoszenia zostaną wybrane odpowiednie dyscypliny.

Projekt będzie realizowany głównie na uczelniach:
- Uniwersytet Mari Curie-Skłodowskiej w Lublinie
- Politechnika Lubelska
- Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
- Uniwersytet Medyczny w Lublinie
- Katolicki Uniwersytet Lubelski

Na projekt będzie składać się – promocja zajęć, zapewnienie wykwalifikowanej obsługi instruktorskiej i technicznej oraz wyznaczenie koordynatora projektu. W razie potrzeby – zostanie zakupiony niezbędny sprzęt miękki (np. lotki, piłki itp.) oraz zostaną skalkulowane koszty uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym.
Projekt będzie świetną promocja Miasta Lublin jako atrakcyjnego dla młodych mieszkańców Lublina. Będzie również stanowić odpowiedź na aktualne potrzeby studentów, którzy chcieliby mieć możliwość podnoszenia swoich umiejętności sportowych poprzez korzystanie z dodatkowych zajęć sportowo-rekreacyjnych. Dostrzegalna jest potrzeba organizacji zajęć dla osób, które nie mają zamiaru uprawiać sportu wyczynowo, a robią to jedynie dla poprawienia kondycji fizycznej lub aktywnego spędzenia wolnego czasu.
Najlepsi studenci dostaną szanse reprezentowania Lublina na arenie ogólnopolskiej na zawodach tj. Akademickie Mistrzostwa Polski Uczelni Medycznych i innych zawodach organizowanych przez Akademicki Związek Sportowy w Polsce. W ramach promocji projektu planujemy przygotowanie strony projektu wraz z zapisem internetowym na zajęcia. Zostaną opracowane, wydrukowane i rozwieszone materiały tj. plakat, ulotka, billboard, naklejka (informująca, że zadanie jest realizowane ze środków Budżetu Obywatelskiego), koszulki na Instruktorów itp.

Szacunkowe koszty projektu:
Promocja projektu15 000,00 zł
Obsługa instruktorska60 000,00 zł
Wynajem obiektów130 000,00 zł
Koordynator i obsługa techniczna40 000,00 zł
Udział w zawodach40 000,00 zł
Zakup sprzętu10 000,00 zł
Koszty pośrednie5 000,00 zł
SUMA:300 000,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
Aktywny Student 2017 PROMOhttps://www.youtube.com/watch?v=zSu_INsjrow
Aktywny Student - PROMOhttps://www.youtube.com/watch?v=Kwd2QEOzFjQ

Załączniki:
Brak plików.

Autorzy projektu:
Piotr Rejmer794-563-794piotr.rejmer@gmail.com

Lokalizacja na mapie Google:

Opinia projektu:
Ocena pozytywna

Powrót do listy projektów