Aktywny Uczeń

Numer identyfikacyjny projektu: M - 44

Dzielnice: Abramowice, Bronowice, Czechów Południowy, Czechów Północny, Czuby Południowe, Czuby Północne, Dziesiąta, Felin, Głusk, Hajdów-Zadębie, Kalinowszczyzna, Konstantynów, Kośminek, Ponikwoda, Rury, Sławin, Sławinek, Stare Miasto, Szerokie, Śródmieście, Tatary, Węglin Południowy, Węglin Północny, Wieniawa, Wrotków, Za Cukrownią, Zemborzyce

Opis skrócony:
Projekt zakłada zorganizowanie cyklu zajęć sportowo – rekreacyjnych na terenie Lublina, przeznaczonych dla młodzieży uczącej się w szkołach na terenie Gminy Lublin. Zajęcia zostaną podzielone na różne dyscypliny, zarówno drużynowe jak i indywidualne. Zajęcia te będą prowadzone wewnątrz obiektów sportowych oraz na świeżym powietrzu.

Projekt ma na celu stworzenie możliwości uprawiania sportu dla młodzieży bez ponoszenia dodatkowych kosztów, jak również propagowanie zdrowego trybu życia i popularyzację sportu jako jednej z bezpiecznych i atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu. Celem projektu jest również integracja środowiska uczniowskiego poprzez sport oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym i stosowaniu używek przez młodzież.

Opis rozszerzony:
Projekt ten zakłada przeprowadzenie cyklu zajęć sportowych dla młodzieży uczącej się na terenie Gminy Lublin, stanowiących uzupełnienie zajęć z wychowania fizycznego w szkołach.

W czasie trwania projektu odbyłoby się minimum 800 zajęć z różnych dyscyplin sportowych, zarówno indywidualnych, jak i drużynowych. Uprawnionymi do udziału w zajęciach byliby wszyscy uczniowie, uczęszczający do szkół znajdujących się na terenie gminy Lublin. Liczba uczestników zajęć jest uzależniona od dostępności i pojemności sal sportowych.

Nadzór ze strony instruktorów zapobiega wielu kontuzjom, a wśród młodych zawodników pozwala na eliminację złych nawyków, pojawiających się w początkowej fazie treningu danej dyscypliny. Duża liczba projektów o podobnej tematyce, realizowanych w poprzednich latach pokazuje, jak duże jest zapotrzebowanie na sport w naszym mieście. Lublin dysponuje dużą bazą obiektów sportowych, z których można by czynić użytek właśnie poprzez organizowanie zajęć sportowych w różnych dyscyplinach pod okiem wykwalifikowanych instruktorów, bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów przez uczestników.

Zajęcia sportowe odbyłyby się na terenach sportowych poszczególnych lubelskich szkół, jak również na terenach uniwersyteckich. Zajęcia wewnątrz obiektów sportowych zostałyby przeprowadzone od lutego do końca listopada, natomiast zajęcia na świeżym powietrzu od maja do końca września. Wybór poszczególnych dyscyplin sportowych zostanie dostosowany do możliwości wynajmowanych obiektów.

W ramach projektu przewidujemy również przeprowadzenie profesjonalnych zawodów sportowych o charakterze międzyszkolnym w co najmniej 6 dyscyplinach, zarówno indywidualnych, jak i drużynowych. Dla zwycięzców planowane są nagrody.
Koszt przeprowadzenia takich zawodów obejmuje zapewnienie obsługi technicznej, sędziowskiej, medycznej, nagród dla uczestników, wody oraz zapewnienie obiektów sportowych na zawody.

Chcielibyśmy również zorganizować cykl co najmniej 5 spotkań ze znanymi sportowcami w lubelskich szkołach. Na tych spotkaniach młodzież będzie miała okazję posłuchać krótkich wykładów na temat danej dyscypliny, prowadzonych przez sportowców, zadawać im pytania oraz zdobyć autograf czy też zrobić sobie zdjęcie ze swoim idolem.

W celu zrealizowania zadania konieczne jest przeprowadzenie akcji promocyjnej realizowanych zajęć, wynajem pomieszczeń do przeprowadzenia zajęć w konkretnych dyscyplinach, wybór oraz zatrudnienie wykwalifikowanych instruktorów, zakup niezbędnego sprzętu sportowego, zapewnienie obsługi technicznej, sędziowskiej oraz medycznej do przeprowadzenia zawodów sportowych.

Promocja obejmuje swoim zakresem zakup wszelkiego rodzaju materiałów promocyjnych (wliczając koszt ich przygotowania - wynagrodzenie grafików itd) oraz usług promocyjnych - reklama na portalach społecznościowych, plakaty w autobusach i na przystankach, billboardy. W ramach promocji planowane jest również stworzenie strony internetowej projektu, przez którą uczestnicy będą mogli zapisywać się na zajęcia oraz na której będą zamieszczane wszelkie aktualności dot. projektu.

Projekt ten byłby świetną promocją Lublina jako miasta przyjaznego dla młodzieży i wszystkich sportowców. Byłby również znakomitą alternatywą spędzania wolnego czasu dla młodzieży zamiast oglądania telewizji, korzystania z komputera czy stosowania używek.

Uwzględnione w kosztorysie koszty zatrudnienia pracowników wynikają z zsumowania kosztów wynagrodzenia brutto oraz pochodnych wynagrodzeń – kosztów pracodawcy.

Szacunkowe koszty projektu:
Promocja oraz materiały i usługi promocyjne30 000,00 zł
Wynajem obiektów sportowych70 000,00 zł
Obsługa Techniczna30 000,00 zł
Organizacja zawodów sportowych25 000,00 zł
Zakup sprzętu niezbędnego do realizacji zadania39 000,00 zł
Koordynator projektu30 000,00 zł
Obsługa instruktorska40 000,00 zł
Spotkania ze znanymi sportowcami20 000,00 zł
Koszty pośrednie15 950,00 zł
SUMA:299 950,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
Brak linków.

Załączniki:
Brak plików.

Autorzy projektu:
Brak danych.

Lokalizacja na mapie Google:

Opinia projektu:
Ocena pozytywna

Powrót do listy projektów