Amatorskie Ligi Lublina

Numer identyfikacyjny projektu: M - 65

Dzielnice: Abramowice, Bronowice, Czechów Południowy, Czechów Północny, Czuby Południowe, Czuby Północne, Dziesiąta, Felin, Głusk, Hajdów-Zadębie, Kalinowszczyzna, Konstantynów, Kośminek, Ponikwoda, Rury, Sławin, Sławinek, Stare Miasto, Szerokie, Śródmieście, Tatary, Węglin Południowy, Węglin Północny, Wieniawa, Wrotków, Za Cukrownią, Zemborzyce

Opis skrócony:
Projekt Amatorskie Ligi Lublina skierowany jest do mieszkańców miasta Lublin. Jego celem jest organizacja pierwszych w mieście, nowoczesnych i na wysokim poziomie amatorskich rozgrywek w futsalu, piłki nożnej oraz piłki siatkowej.
Ich wyróżnikiem na tle dotychczas istniejących będzie nie tylko zaplecze techniczne, ale przede wszystkim zapewnienie profesjonalnej obsługi sędziowskiej.
Projekt ma na celu stworzenie nowych możliwości spędzania aktywnie wolnego czasu w Lublinie z zapewnieniem elementu pozytywnej rywalizacji w duchu fair play. Zakłada organizację zajęć sportowych w formule zorganizowanych amatorskich rozgrywek futsalu, piłki nożnej oraz piłki siatkowej.
Ponadto w ramach projektu przewiduje się m.in. zakup sprzętu sportowego umożliwiającego prowadzenie atrakcyjnych przedsięwzięć sportowych przy jednoczesnym promowaniu Miasta Lublin jako atrakcyjnego i oferującego różne formy aktywności sportowo-rekreacyjne.

Opis rozszerzony:
Projekt ten zakłada stworzenie amatorskich lig w wybranych dyscyplinach sportów zespołowych dla mieszkańców na Miasta Lublin.
W czasie trwania projektu odbędą się rozgrywki złożone z minimum 200 meczy w ramach opracowanych formuł ligowych w różnych dyscyplinach. Mecze będą odbywały się w zarówno w dni robocze jak i podczas dni wolnych od pracy (po uprzednim ustaleniu szczegółów z uczestnikami rozgrywek). Uprawnionymi do udziału w zajęciach będą mieszkańcy Miasta Lublin chcący przystąpić do profesjonalnie zorganizowanych aczkolwiek amatorskich rozgrywek. Liczba uczestników Amatorskich Lig Lublina szacunkowo wynosić będzie min. 400 osób.
Profesjonalna obsługa techniczna, sędziowska i medyczna pozwalają na osiągnięcie założonych celów jakim jest promocja aktywnego spędzania wolnego czasu.
Nadzór ze strony wykwalifikowanych sędziów zapobiega wielu kontuzjom, a wśród młodych zawodników pozwala na eliminację złych nawyków, pojawiających się w początkowej fazie treningu danej dyscypliny. Duża liczba projektów o podobnej tematyce, realizowanych w poprzednich latach pokazuje, jak duże jest zapotrzebowanie na sport w naszym mieście. Lublin dysponuje dużą bazą obiektów sportowych, z które można wykorzystać do organizacji zajęć sportowych w różnych dyscyplinach pod okiem wykwalifikowanej kadry. Start w rozgrywkach powinien być uzależniony od wniesienia startowego, co pobudzi odpowiedzialne podejście ze strony uczestników do realizowanych rozgrywek.

Zajęcia sportowe będą odbywały się na obiektach sportowych lubelskich szkół, jak również na terenach uniwersyteckich – komunalnych i komercyjnych obiektach sportowych w Lublinie, które zostaną przeprowadzone od stycznia do grudnia (z wyłączenie miesiąca lipiec i sierpień oraz dni świątecznych. Wybór poszczególnych dyscyplin sportowych zostanie dostosowany do możliwości wynajmowanych obiektów.

W celu zrealizowania zadania konieczne jest przeprowadzenie akcji promocyjnej realizowanych zajęć, wynajem pomieszczeń do przeprowadzenia zajęć, zakup niezbędnego sprzętu sportowego, zapewnienie obsługi technicznej, sędziowskiej oraz medycznej do przeprowadzenia zawodów sportowych. W projekcie przewidziane jest zorganizowanie min. dwóch specjalistycznych kursów dla mieszkańców Lublina, którzy chcą zostać sędziami piłki nożnej oraz futsalu. Poznają oni bardzo dobrze specyfikę danej dyscypliny i nabędą niezbędne uprawnienia.
Projekt ten będzie świetną promocją Lublina jako miasta przyjaznego dla młodzieży i wszystkich sportowców. Będzie również znakomitą alternatywą spędzania wolnego czasu dla mieszkańców zamiast oglądania telewizji, korzystania z komputera czy stosowania używek.

Szacunkowe koszty projektu:
Promocja projektu29 000,00 zł
Obsługa sędziowska, medyczna, techniczna97 000,00 zł
Wynajem obiektów80 000,00 zł
Zakup sprzętu19 000,00 zł
Organizacja kursu23 000,00 zł
Nagrody15 000,00 zł
Koszty koordynacji i administracyjne35 000,00 zł
Ubezpieczenia organizatora2 000,00 zł
SUMA:300 000,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
Brak linków.

Załączniki:
Brak plików.

Autorzy projektu:
Magdalena Frelas726083069magdalena.frelas92@gmail.com

Lokalizacja na mapie Google:

Opinia projektu:
Ocena pozytywna

Powrót do listy projektów