Bezpieczeństwo rowerzystów w dzielnicy Węglin Północny

Numer identyfikacyjny projektu: M - 140

Dzielnice: Węglin Północny

Opis skrócony:
Projekt ma sprawić, że dzielnica stanie się bardziej przyjazna rowerzystom i wzrośnie poczucie bezpieczeństwa wszystkich użytkowników ruchu drogowego. Polepszeniu ulegnie wizerunek dzielnicy na tle całego miasta. Dodatkowym elementem wzmacniającym infrastrukturę rowerową oraz wiedzę o ruchu drogowym będzie dodruk poradników i map rowerowych.

Opis rozszerzony:
1. Ustawienie 15 bezpiecznych stojaków rowerowych w miejscach wskazanych przez mieszkańców, czyli tam gdzie brakuje stojaków.
2. Ustawienie 2 samoobsługowych punktów naprawy rowerów, co pozwoli naprawić drobne usterki samodzielnie.
3. Ustawienie 5 pompek rowerowych, między innymi w pobliżu stacji Lubelskiego Roweru Miejskiego, ponieważ nie ma nic gorszego niż niskie ciśnienie powietrza w kołach.
4. 2 wiaty rowerowe - na przykład w pobliżu parków handlowych czy przychodni lub innych węzłowych punktów dzielnicy.
5. Budowa 150m odcinka ciągu pieszorowerowego w najbardziej potrzebnym miejscu.
6. Druk publikacji rowerowych.

Szacunkowe koszty projektu:
stojaki rowerowe3 000,00 zł
stacje napraw rowerów8 000,00 zł
pompki rowerowe4 000,00 zł
wiaty rowerowe16 000,00 zł
ciąg pieszorowerowy140 000,00 zł
publikacje o ruchu drogowym4 000,00 zł
SUMA:175 000,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
Brak linków.

Załączniki:
Brak plików.

Autorzy projektu:
Jacek Śliwiński609602043podmiejski@vp.pl

Lokalizacja na mapie Google:

Opinia projektu:
Projekt wycofany przez wnioskodawcę

Powrót do listy projektów