Bezpieczna droga do szkoły na Felinie

Numer identyfikacyjny projektu: D - 52

Dzielnice: Felin

Opis skrócony:
Wyniesienie czterech istniejących przejść dla pieszych w bezpośrednim otoczeniu Szkoły Podstawowej nr 52 na lubelskim Felinie. Rozwiązanie to zmusi kierowców do zmniejszenia prędkości, co realnie zwiększy bezpieczeństwo dzieci idących do szkoły.

Opis rozszerzony:
Każdego ranka pod Szkołę Podstawową nr 52 na lubelskim Felinie podjeżdża dziesiątki samochodów. Duży ruch oraz pośpiech przyczyniają się
do znaczącego obniżenia poziomu bezpieczeństwa dzieci zmierzających do szkoły pieszo.

Projekt zakłada poprawę bezpieczeństwa poprzez wyniesienie czterech istniejących przejść dla pieszych znajdujących się w bezpośrednim otoczeniu szkoły. Przejścia znajdują się na ul. Władysława Jagiełły na wysokości numerów 10 i 16 oraz na ul. Kazimierza Jagiellończyka, na wysokości budynku Jagiełły 5. Szczegółowe usytuowanie przejść zaznaczono na dołączonej mapie.

Wyniesione przejścia, poprowadzone grzbietem progu spowalniającego, uspokajają ruch, zmuszając kierowców do zdjęcia nogi z pedału gazu. Aby bezpiecznie przejechać przez takie przejście, konieczne jest zredukowanie prędkości. Dzięki temu poprawia się bezpieczeństwo pieszych, którzy zyskują dodatkowy czas na przekroczenie jezdni. Wyniesione przejścia pozwalają znacząco poprawić bezpieczeństwo.

Szacunkowe koszty projektu:
Projekt i wykonanie czterech wyniesionych przejść dla pieszych300 000,00 zł
SUMA:300 000,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
Brak linków.

Załączniki:
przejscia_mapa.jpg

Autorzy projektu:
Tomasz Staszewski502945448tstaszew@gmail.com

Lokalizacja na mapie Google:

Opinia projektu:
Ocena pozytywna z zastrzeżeniem konieczności zmiany sposobów uspokojenia ruchu z przejść wyniesionych na wyniesione tarcze skrzyzowania. Będzie to rozwiązanie bezpieczniejsze i dalej idące, zapewniające większe bezpieczeństwo uczestników ruchu.

Powrót do listy projektów