Bezpieczna Ulica – aktywne przejścia dla pieszych w drodze do szkoły i nowe miejsca parkingowe

Numer identyfikacyjny projektu: D - 6

Dzielnice: Kośminek

Opis skrócony:
Projekt ma na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych i kierowców na os. Nowy Felin. Składają się na niego dwa kluczowe elementy:
1. budowa dwóch aktywnych przejść dla pieszych przez ul. Józefa Franczaka "Lalka",
2. budowa ogólnodostępnych miejsc parkingowych wzdłuż ul. Gen. Witolda Urbanowicza.

Pierwsza część ma na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa pieszych,  w szczególności dzieci i młodzieży w drodze do Szkoły Podstawowej nr 52 i Przedszkola nr 84.

Druga część projektu przyczyni się do poprawy płynności ruchu na ul. Urbanowicza, zwiększenia liczy ogólnodostępnych miejsc parkingowych oraz zwiększy bezpieczeństwo pieszych i kierowców korzystających z tej ulicy.

Opis rozszerzony:
Osiedle Nowy Felin rozwija się bardzo dynamicznie, ciągle są wznoszone kolejne bloki, liczba mieszkańców dynamicznie wzrasta. Jednak miejska infrastruktura drogowa nie nadąża za rozwojem tego terenu. Brakuje rozwiązań mających na celu zapewnienie należytego bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkoły i przedszkola oraz w zakresie dostępności miejsc parkingowych.

Projekt przewiduje dwie części:
1. podniesienie poziomu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w drodze do Szkoły Podstawowej nr 52 i rodziców odprowadzających dzieci do Przedszkola nr 84 oraz pozostałych mieszkańców na przejściu dla pieszych przez ul. ul. Józefa Franczaka "Lalka";
2. budowę około 25-30 miejsc parkingowych wzdłuż ul. Gen. Witolda Urbanowicza.


Część 1
Na osiedlu Nowy Felin mieszkają w większości osoby młode posiadające dzieci w wieku przedszkolnym lub szkolnym. Jedyna publiczna szkoła podstawowa (Nr 52) oraz miejskie przedszkole (Nr 84) znajdują się po drugiej stronie ul. Józefa Franczaka i są oddalone od osiedla odpowiednio o około 500 m i 150-500 m (w zależności od budynku przedszkola). Jedyna droga do szkoły, przedszkola, biblioteki miejskiej czy chociażby do sklepu prowadzi przez przejście dla pieszych przez ul. Franczaka (przy skrzyżowaniu z ul. Skalskiego i Zygmunta Augusta). Ten odcinek ul. Franczaka jest znacząco obciążony ruchem ulicznym, zwłaszcza w okresie porannego i popołudniowego szczytu komunikacyjnego, który nakłada się w czasie z zaprowadzaniem dzieci do przedszkola czy dojściem do szkoły przez młodzież. Dodatkowo auta jadące po tej ulicy niejednokrotnie przekraczają dozwoloną prędkość. Sprawia to, iż przejście to jest bardzo niebezpieczne. Dlatego projekt ma na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych, w szczególności dzieci i młodzieży w drodze do placówek oświatowych poprzez budowę dwóch "aktywnych przejść dla pieszych".

W ramach projektu dwa przejścia dla pieszych (w tym jedno z przejazdem dla rowerzystów) zostaną wyposażone w dodatkowe elementy takie jak:
- czujniki ruchu wykrywające pieszych i rowerzystów – aktywujące dodatkowe oświetlenie, lampy ostrzegawcze i punkty świetlne w jezdni,
- w jezdni przed pasami zostaną zamontowane migające świetlne punkty – tzw. "oczka",
- nad każdym ze znaków D6 i D6b (przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów) – zostaną zamontowane żółte migające lampy ostrzegawcze – 4 szt.
- dodatkowe lampy oświetleniowe (min. 4 szt.) doświetlające z góry przejścia i przejazd w porze nocnej – aktywowane w momencie wykrycia pieszego lub rowerzysty przez czujnik ruchu.
- znaki T-27 tzw. „Agatka” - 4 szt.
- wzmocnienie oznakowania poziomego – poprzez zastosowanie kontrastowej kolorystyki biało-czerwonej w oznakowaniu pasów na jezdni.

W porze dziennej w przypadku wykrycia pieszego lub rowerzysty aktywowane będzie tylko oświetlenie w jezdni („oczka”) oraz lampy ostrzegawcze nad znakami. Zasilanie w energię elektryczną realizowane będzie z akumulatorów, które ładowane będą w porze nocnej z sieci elektrycznej (podłączenie do istniejącego oświetlenia ulicznego) lub ewentualnie mogą zostać zamontowane dodatkowo panele fotowoltaiczne.

W porze nocnej przy przechodzeniu przez jezdnie aktywowane byłyby wszystkie rodzaje oświetlenia tj. „oczka”, lampy ostrzegawcze oraz dodatkowe lampy doświetlające przejście z góry. Zasilanie w porze nocnej realizowane będzie z podłączenia do istniejącego oświetlenia ulicznego.

Uwaga i czujność kierowców zostaną dodatkowo wzmocnione poprzez sygnały świetlne informujące ich o obecności pieszych i rowerzystów w rejonie przejścia. Tak wyposażone przejścia znacząco podniosą poziom bezpieczeństwa korzystających z nich pieszych, zwłaszcza dzieci i młodzieży, których zachowanie w ruchu ulicznym nie zawsze jest „przewidywalne”.


Część 2
Obecnie przy ul. Urbanowicza brak jest jakichkolwiek miejsc parkingowych, przez co kierowcy parkują na jezdni (równolegle do krawędzi od strony budynków nr 2, 10, 12 – tj, północnej i północno-wschodniej). To utrudnia przejazd ulicą, a także ogranicza widoczność kierowcom poruszającym się po jezdni, jak też korzystającym ze zjazdów pod budynki przy tej ulicy. Zjazdy do budynków „przecinają” chodnik, którym poruszają się piesi (w tym liczne dzieci mieszkające na osiedlu). Parkujące na jezdni auta ograniczają pieszym widoczność, przez co trudniej dostrzec samochód, którego kierowca zamierza wjechać na zjazd do budynków. Dodatkowo po tak „zastawionej” ulicy poruszają się pojazdy z okolicznych budów, co dodatkowo utrudnia przejazd.
Miejsca parkingowe w ilości ok 25-30 szt. mogłyby zostać zlokalizowane wzdłuż ul. Urbanowicza od strony południowej i południowo-wschodniej. Projekt zakłada wybudowanie zatoki przeznaczonej do parkowania równoległego do osi jezdni.
Utworzenie miejsc parkingowych na osiedlu przyczyniło by się do uregulowania kwestii parkowania aut, ułatwiło przejazd ulicą, a także podniosłoby poziom bezpieczeństwa pieszych i kierowców.

Lokalizacja szczegółowa projektu:
część 1 - budowa aktywnych przejść dla pieszych: działa nr: 1 (ark. 7, obręb 0011 - Dziesiąta Wieś),
część 2 - budowa miejsc parkingowych: działki nr: 20/3, 20/2, 20/5, 21/6, 22/5, 23/4 , 24/1 (ark. 8, obręb 0011 - Dziesiąta Wieś).

Szacunkowe koszty projektu:
Dokumentacja projektowa części 110 000,00 zł
Budowa aktywnego przejścia dla pieszych – 1 szt.65 000,00 zł
Budowa aktywnego przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerzystów – 1 szt.75 000,00 zł
Dokumentacja projektowa części 210 000,00 zł
Budowa miejsc parkingowych przy jezdni (w zatoce)140 000,00 zł
SUMA:300 000,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
Bezpieczna Ulica - strona projektu na Facebookuhttps://pl-pl.facebook.com/Projekt-Bezpieczna-Ulica-267417314000784/

Załączniki:
Zal. nr 1 - mapa pogladowa.jpg
Zal. nr 2 - lokalizacja szkoly i przedszkola.jpg
Zal. nr 3 - przyklady aktywnych przejsc dla pieszych.pdf

Autorzy projektu:
Brak danych.

Lokalizacja na mapie Google:

Opinia projektu:
Ocena pozytywna z zastrzeżeniami: zamiana na zatokę do parkowania równoległego.
W zakresie przejść dla pieszych - należy ograniczyć zakres prac jedynie do realizacji przejścia biało-czerwonego uzupełnionego o kocie oczka i znaki na tarczach fluorescencyjnych. Na etapie realizacji zostanie przeanalizowana także konieczność doświetlenia oraz szczegółowe rozwiązania dotyczące bezpieczeństwa przejść. Niemożliwe jest wykonanie w tym rejonie czujników ruchu i aktywnych znaków.

Powrót do listy projektów