Bezpieczniej z monitoringiem

Numer identyfikacyjny projektu: M - 19

Dzielnice: Bronowice

Opis skrócony:
Przedstawiony projekt dotyczy wzrostu bezpieczeństwa mieszkańców Dzielnicy Bronowice. Realizacja zadania polega na montażu 6 kamer monitoringu miejskiego w gęsto uczęszczanych i newralgicznych miejscach dzielnicy.

Statystyki wskazują, że stworzenie sieci monitoringu miejskiego przyczynia się do wzrostu poczucia bezpieczeństwa w okolicach instalacji kamer. Z jednej strony monitoring pomaga wykrywać sprawców przestępstw i wykroczeń, z drugiej zaś strony sama obecność kamer działa w sposób prewencyjny. Dzięki temu zmniejsza się ilość przestępstw i zachowań niepożądanych, a to z kolei wpływa pozytywnie na komfort i jakość życia mieszkańców.

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Dzielnicy Bronowice. Spowoduje też ograniczenie zjawisk przestępczych oraz pomoże w zmianie postrzegania niektórych miejsc w Lublinie.
Potwierdzeniem na słuszność takiej tezy są dotychczasowe pozytywne efekty istnienia sieci monitoringu w naszym mieście.

Opis rozszerzony:
Proponowana lokalizacja kamer monitoringu miejskiego :

1. ul. Pogodna 5 - nr. działki 10, ark. mapy 9, nr. obrębu 19 - Majdan Tatarski
2. ul. Pogodna 34 - nr. działki 391/12, ark. mapy 6, nr. obrębu 19 - Majdan tatarski
3. ul. Pogodna 42 - nr. działki 382/7, ark. mapy 6, nr. obrębu 19 - Majdan tatarski
4. ul. Pogodna 44 - nr. działki 382/10, ark. mapy 6, nr. obrębu 19 - Majdan Tatarski
5. ul. Zimowa 10 - nr. działki 380/9, ark. mapy 6, nr. obrębu 19 - Majdan Tatarski
6. ul. Plagego i Laśkiewicza 3 - nr. działki 146, ark. mapy 7, nr. obrębu 19 - Majdan tatarski

Szacunkowe koszty projektu:
Dokumentacja (Wymagana w przypadku projektów inwestycyjnych. Szacunkowy koszt dokumentacji to ok. 5% całości inwestycji)0,00 zł
6 * 25.000zł150 000,00 zł
SUMA:150 000,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
Brak linków.

Załączniki:
Brak plików.

Autorzy projektu:
Mariusz Grądzielewski796-024-013m.gradzielewski@op.pl
Marian Ignaciuk601-915-044transport.ignaciuk@gmail. com
Marian Ziegler601-624-245kemiron@wp.pl

Lokalizacja na mapie Google:

Powrót do listy projektów