Bezpieczny chodnik na ul. Sławinkowskiej przy Ogrodzie Botanicznym - etap I

Numer identyfikacyjny projektu: M - 3

Dzielnice: Sławin

Opis skrócony:
Projekt zakłada budowę bezpiecznego chodnika wzdłuż ul. Sławinkowskiej obok Ogrodu Botanicznego (oddzielonego od jezdni pasem zieleni i o szerokości min. 1,5 m). Obecnie na tym odcinku ulicy wyeksploatowany b. wąski chodnik przylega bezpośrednio do wąskiej jezdni. Na chodnik często wjeżdżają omijające się samochody a piesi z wózkami przemieszczają się po jezdni. Po wybudowaniu tego odcinka chodnika poprawiłoby się bezpieczeństwo użytkowników ulicy, dojście do mieszkań tam zlokalizowanych, bezpieczeństwo dla spacerów mieszkańców i turystów obok Ogrodu Botanicznego a także estetyka najbliższej okolicy jednej z ważniejszych atrakcji turystycznych miasta Lublina.
Zakłada się w przyszłości w II etapie kontynuację budowy chodnika na odcinku w rejonie zakrętów ul. Sławinkowskiej do al. Warszawskiej. Wymaga to przebudowy tego odcinka ulicy (nie możliwe do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego - czas inwestycji przekroczy 1 rok).

Opis rozszerzony:
W załączniku nr 1 na planie sytuacyjnym w skali 1:2000 pokazano lokalizację planowanego chodnika.

Na tym odcinku ul. Sławinkowskiej istniejący, wyeksploatowany chodnik znajduje się po stronie wschodniej wąskiej jezdni (ok. 5,5 m). Systematycznie zwiększa się ruch, w tym pieszy, ze względu na budowę nowych budynków, dojazd do al. Warszawskiej i węzła Sławin (kierunek Warszawa, nowa Monte Casino), położenie wzdłuż Ogrodu Botanicznego (wielu mieszkańców i turystów traktuje tą ulicę jak trakt spacerowy lub biegowy). Mijające samochody wjeżdżają na chodnik stwarzając zagrożenie dla pieszych i konieczność ciągłych jego napraw. Można poszerzyć chodnik do 2 m od jezdni, ale lepszym rozwiązaniem, które uwzględnia zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom ulicy, lepsze wykorzystanie pasa drogowego oraz ukształtowania terenu to budowa nowego chodnika bliżej ogrodzeń, oddzielonego od jezdni pasem zieleni. Wymaga to przebudowy oświetlenia ulicy, kabli energetycznych, budowy palisad przy skarpach oraz rozbiórki chodnika przy jezdni.

Założenia do realizacji:
Odcinek AB - po stronie zachodniej ulicy - kontynuacja wybudowanego w ubiegłych latach z rezerwy celowej dzielnicy chodnika - od miejsca gdzie zakończyła się jego budowa (posesja nr 14a) do ul. Jabłoniowej i do ul.Platanowej - ok. 105 mb. Zakłada się budowę chodnika po usunięciu części skarp, przebudowie istniejących kabli energetycznych oraz zabezpieczeniu palisadą ogrodzeń posesji i kanalizacji telefonicznej.
Odcinek BC - wyznaczenie przejścia dla pieszych przez ul. Sławinkowską w pobliżu ul. Platanowej.
Odcinek CF - po stronie wschodniej ulicy - ok. 250 mb, zastąpienie chodnika przy jezdni nowym chodnikiem przy ogrodzeniu Ogrodu Botanicznego. Należy uwzględnić: przebudowę oświetlenia (latarnie, kable), na części odcinka DE palisadę dla zabezpieczenia dosypanej skarpy (lub podwyższenie ogrodzenia posesji) a na odcinku EF budowę chodnika na poziomie wyższym niż jezdnia po niwelacji części skarp i zabezpieczeniu palisadą cokołu ogrodzenia.

Zrealizowany chodnik poprawi się bezpieczeństwo użytkowników ulicy, dojście do mieszkań tam zlokalizowanych, bezpieczeństwo dla spacerów mieszkańców i turystów obok Ogrodu Botanicznego - jednej z ważniejszych atrakcji turystycznych miasta Lublina.

Inwestycja zostanie zrealizowana na działce nr 73 - ark.6, nr 31 , obręb Sławinek oraz na działkach nr 3/2 i nr 3/5 - ark.8, nr 31, obręb Sławinek.

Szacunkowe koszty projektu:
Dokumentacja (Wymagana w przypadku projektów inwestycyjnych. Szacunkowy koszt dokumentacji to ok. 5% całości inwestycji)10 000,00 zł
Roboty budowlane165 000,00 zł
SUMA:175 000,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
Brak linków.

Załączniki:
Zal.1 Chodnik przy Slawinkowskiej.PDF

Autorzy projektu:
RADOSŁAW OSIAK724340353radoslaw_osiak@wp.pl

Lokalizacja na mapie Google:

Opinia projektu:
Ocena negatywna: Ocena negatywna: Brak możliwości kontynuacji chodnika zakończonego przy posesji nr 14a do ul. Platanowej. Na dalszych odcinkach ul. Sławinkowskiej nie ma możliwości poprowadzenia chodnika o odpowiedniej szerokości ze względu na konfigurację terenu, istniejące oświetlenie i rosnące drzewa.

Powrót do listy projektów