Bezpieczny chodnik na ul. Sławinkowskiej przy Ogrodzie Botanicznym – etap I

Numer identyfikacyjny projektu: M - 30

Dzielnice: Sławin

Opis skrócony:
Projekt zakłada budowę/przebudowę chodnika wzdłuż ul. Sławinkowskiej o szerokość min. 1,5 m i oddzielonego od jezdni pasem zieleni:
• po stronie zachodniej tej ulicy – jako kontynuacja istniejącego chodnika od miejsca, gdzie zakończyła się jego budowa z kierunku północnego (Sławinkowska 14a) do wysokości ul. Platanowej;
• wyznaczenie przejścia dla pieszych przez ul. Sławinkowską (na wysokości ul. Platanowej);
• po stronie wschodniej ul. Sławinkowskiej na odcinku od przejścia przy ul. Platanowej do pierwszego zakrętu w kierunku al. Warszawskiej - zastąpienie starego chodnika (o szerokości 1m, zlokalizowanego bezpośrednio przy jezdni i zdekapitalizowanego) nowym chodnikiem zlokalizowanym blisko istniejącego ogrodzenia Ogrodu Botanicznego.
Zakłada się też niezbędną dla realizacji projektu przebudowę istniejącego oświetlenia i kabli energetycznych, budowę palisad przy skarpach oraz rozbiórkę istniejącego chodnika przy jezdni.

Opis rozszerzony:
Obecny chodnik na tym odcinku ul. Sławinkowskiej jest położony bezpośrednio po stronie wschodniej b. wąskiej jezdni (ok. 5 m szerokości). Na tej ulicy zwiększa się ruch, w tym pieszy, ze względu na budowę nowych budynków, dojazd do al. Warszawskiej i węzła Sławin (kierunek Warszawa, nowa ul. Monte Casino), położenie wzdłuż Ogrodu Botanicznego (wielu mieszkańców i turystów traktuje tą ulicę jak trakt spacerowy lub biegowy). Chodnik nie ma wymaganej normatywnej szerokości a mijające się samochody wjeżdżają na niego stwarzając zagrożenie dla pieszych i konieczność ciągłych jego napraw.
Można poszerzyć chodnik do 2 m od jezdni, ale lepszym rozwiązaniem, które jest bardziej bezpieczne dla pieszych i uwzględnia istniejącą szerokość pasa drogowego oraz ukształtowanie terenu to budowa nowego chodnika o szerokości 1,5 m o innej lokalizacji względem jezdni - bliżej ogrodzeń i oddzielonego od jezdni pasem zieleni. Zakłada się też niezbędną dla realizacji projektu przebudowę istniejącego oświetlenia i kabli energetycznych, budowę palisad przy skarpach oraz rozbiórkę istniejącego chodnika przy jezdni.
W przyszłości zakłada się II etap budowy chodnika na ul. Sławinkowskiej przy Ogrodzie Botanicznym w rejonie zakrętów, który zakończy budowę chodnika do al. Warszawskiej. Wymaga to przebudowy ulicy, a nie jest to możliwe do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego (czas inwestycji przekroczy 1 rok).

Odcinek AB - od ul Sławinkowska 14a do wysokości ul. Platanowej - długość chodnika ok. 105 mb, zakłada się budowę chodnika na poziomie wyższym niż jezdnia po usunięciu części skarp, przebudowie istniejących kabli energetycznych i zabezpieczeniu ogrodzeń posesji palisadą.
Odcinek DF - długość chodnika ok. 250 mb należy uwzględnić przebudowę oświetlenia (latarnie, kable).
Ponadto od strony Ogrodu Botanicznego na odcinku DE należy uwzględnić palisadę dla zabezpieczenia dosypanej skarpy (lub podwyższenie ogrodzenia) a na odcinku EF budowę chodnika na poziomie wyższym niż jezdnia po usunięciu części skarp i zabezpieczeniu palisadą cokołu ogrodzenia.
Lokalizację chodnika na planie sytuacyjnym w skali 1:2000 pokazano w załączniku nr 1.
Planowany chodnik zostanie zrealizowany na działce nr 73 - ark.6, nr 31, obręb Sławinek, oraz na działkach nr 3/2 i nr 3/5 - ark.8, nr 31, obręb Sławinek.

Szacunkowe koszty projektu:
Dokumentacja (Wymagana w przypadku projektów inwestycyjnych. Szacunkowy koszt dokumentacji to ok. 5% całości inwestycji)10 000,00 zł
Roboty budowlane (brukarskie i elektryczne)140 000,00 zł
SUMA:150 000,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
Brak linków.

Załączniki:
Zal.1 Chodnik przy Slawinkowskiej.PDF

Autorzy projektu:
RADOSŁAW OSIAK724340353radoslaw_osiak@wp.pl

Lokalizacja na mapie Google:

Powrót do listy projektów