Bezpieczny chodnik na ul. Sławinkowskiej w pobliżu Ogrodu Botanicznego - etap I

Numer identyfikacyjny projektu: M - 3

Dzielnice: Sławin

Opis skrócony:
Projekt zakłada budowę bezpiecznego chodnika wzdłuż ul. Sławinkowskiej w pobliżu Ogrodu Botanicznego (oddzielonego od jezdni pasem zieleni i o szerokości min. 1,5 m, kontynuacja wybudowanego w latach poprzednich). Obecnie na tym odcinku ulicy wyeksploatowany b. wąski chodnik przylega do wąskiej jezdni. Na chodnik często wjeżdżają omijające się samochody a piesi z wózkami przemieszczają się po jezdni. Po wybudowaniu tego odcinka chodnika poprawiłoby się bezpieczeństwo użytkowników ulicy, dojście do mieszkań tam zlokalizowanych, bezpieczeństwo dla spacerów mieszkańców i turystów a także estetyka najbliższej okolicy jednej z ważniejszych atrakcji turystycznych miasta Lublina.
Odcinek niezbędny dla przewidywanej kontynuacji budowy tego chodnika (etap II) wzdłuż Ogrodu Botanicznego do al. Warszawskiej. Wymaga to przebudowy ulicy (nie jest możliwe do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego - czas inwestycji przekroczy 1 rok).

Opis rozszerzony:
W załączniku nr 1 na planie sytuacyjnym w skali 1:2000 pokazano lokalizację planowanego chodnika.

Na tym odcinku ul. Sławinkowskiej istniejący, wyeksploatowany b. wąski chodnik znajduje się po stronie wschodniej wąskiej jezdni (ok. 5,5 m). Systematycznie zwiększa się ruch, w tym pieszy, ze względu na budowę nowych budynków, dojazd do al. Warszawskiej i węzła Sławin (kierunek Warszawa, nowa Monte Casino), położenie wzdłuż Ogrodu Botanicznego (wielu mieszkańców i turystów traktuje tą ulicę jak trakt spacerowy lub biegowy). Mijające samochody nagminnie wjeżdżają na chodnik stwarzając zagrożenie dla pieszych i konieczność ciągłych jego napraw. Można poszerzyć chodnik do 2 m od jezdni, ale lepszym rozwiązaniem, które uwzględnia zapewnienie pełnego bezpieczeństwa użytkownikom ulicy, lepsze wykorzystanie pasa drogowego oraz ukształtowania terenu to budowa nowego chodnika bliżej ogrodzeń, oddzielonego od jezdni pasem zieleni. Wymaga to przebudowy oświetlenia ulicy, kabli energetycznych, budowy palisad przy skarpach oraz rozbiórki chodnika przy jezdni.
Zrealizowanie tego odcinka jest niezbędne dla przewidywanej dalszej jego realizacji w kierunku Al. Warszawskiej.

Założenia do realizacji:
Odcinek AB - po stronie zachodniej ulicy - kontynuacja wybudowanego w ubiegłych latach z rezerwy celowej dzielnicy chodnika - od miejsca gdzie zakończyła się jego budowa (posesja nr 14a) do ul. Jabłoniowej i do ul.Platanowej - ok. 105 mb. Zakłada się budowę chodnika po usunięciu części drzew i skarp, przebudowie istniejących kabli energetycznych oraz zabezpieczeniu palisadą ogrodzeń posesji i kanalizacji telefonicznej.
Odcinek BC - wyznaczenie przejścia dla pieszych przez ul. Sławinkowską.

Zrealizowany chodnik poprawi się bezpieczeństwo użytkowników ulicy, dojście do mieszkań tam zlokalizowanych, bezpieczeństwo dla spacerów mieszkańców i turystów obok Ogrodu Botanicznego - jednej z ważniejszych atrakcji turystycznych miasta Lublina.
Inwestycja zostanie zrealizowana na działce nr 73/1 - ark.6, nr 31 , obręb Sławinek (oraz ewentualnie na działkach: nr 73/2 - ark.6, nr 31 , obręb Sławinek lub nr 3/2 - ark.8, nr 31, obręb Sławinek).

W przyszłości w ramach II-ego etapu (poza obecnym projektem) wzdłuż Ogrodu Botanicznego przewiduje się zastąpienie chodnika przy jezdni nowym chodnikiem bliżej ogrodzenia (po wzmocnieniu i przesunięciu skarpy, po budowie palisady, po oddaleniu jezdni od ogrodzenia w rejonie zakrętów oraz po dostosowaniu (przebudowie) oświetlenia - latarni, kabli).

Szacunkowe koszty projektu:
Dokumentacja (Wymagana w przypadku projektów inwestycyjnych. Szacunkowy koszt dokumentacji to ok. 5% całości inwestycji)25 000,00 zł
Roboty budowlane275 000,00 zł
SUMA:300 000,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
Brak linków.

Załączniki:
Zal. 1 Chodnik przy Slawinkowskiej.PDF

Autorzy projektu:
RADOSŁAW OSIAK724340353radoslaw_osiak@wp.pl

Lokalizacja na mapie Google:

Opinia projektu:
Ocena pozytywna z zastrzeżeniem: projekt możliwy do zrealizowaniatylko na odcinku od posesji nr 14a
do ul. Platanowej pod warunkiem uzyskania przez ZDM zgody na wycinkę drzew i uzyskania warunków technicznych na przebudowę kolizji kabli energetycznych, które będą finansowo do udźwignięcia. Realizacja pozostałego
odcinka chodnika - wzdłuż ogrodzenia Ogrodu Botanicznego wymaga najpierw opracowania kompleksowego projektu przebudowy drogi. W innym
przypadku będą generowane niewspółmiernie wysokie koszty ( typu – palisady, murki oporowe, lokalizacje na tarasach czy przebudowa kolizji z
oświetleniem drogowym i inną infrastrukturą techniczną) w stosunku do wartości osiągniętego efektu rzeczowego. Koszt podniesiony do 300 000.

Powrót do listy projektów