BMX Racing to sport dla każdego!

Numer identyfikacyjny projektu: M - 125

Dzielnice: Wrotków

Opis skrócony:
Projekt zakłada realizacje zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i dorosłych, oraz zakup sprzętu, który jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania treningów oraz usprawnienia działania obiektu. Zajęcia odbywać się będą w sezonie rowerowym to jest od maja do października. Na projekt złoży się minimum 20 jednostek treningowych w tygodniu (20 x 45 min) w grupach o różnym zaawansowaniu.
Celem projektu jest promocja kolarstwa w Mieście Lublin jako atrakcyjnego dla każdego mieszkańca. Jest to także popularyzacja sportu jako bezpiecznego sposobu spędzania wolnego czasu oraz możliwość rozwijania talentów na świeżym powietrzu. Dzięki projektowi mieszkańcy będą mogli podnieść swoje umiejętności sportowe i realizować własne pasje.

Opis rozszerzony:
Projekt zakłada realizację cyklu zajęć sportowo-rekreacyjnych na torze do dyscypliny olimpijskiej BMX Racing, skierowanych do wszystkich chcących rozwijać swoje kolarskie pasje, również dla najmłodszych (nauka bezpiecznej jazdy na rowerze). Umożliwi to skorzystanie z aktywności fizycznej także tym osobom, które na co dzień nie trenują w sekcjach kolarskich, lub nie mają finansowych możliwości na zakup niezbędnego sprzętu.

Zajęcia sportowo-rekreacyjne będą odbywać się w sezonie rowerowym czyli od maja do października, dwa lub trzy razy w tygodniu. Łącznie mieszkańcy wezmą udział w zajęciach i rywalizacji sportowej na blisko 750 jednostkach treningowych, gdzie jedna jednostka treningowa to 45 minut. W odpowiedzi na zapotrzebowanie i zgłoszenia mieszkańców zostaną ustalone minimum dwie grupy treningowe w zależności od stopnia zaawansowania. Zajęcia prowadzone będą przez doświadczonych instruktorów BMX Racing, na obiekcie BikePark Lublin przy ulicy Janowskiej w Lublinie.
Dodatkowo na obiekcie w godzinach jego funkcjonowania znajdował się będzie animator, który udzieli wskazówek i pomoże w stawianiu pierwszych kroków na torze BMX Racing oraz zadba o sprawność techniczną toru.

Do realizacji projektu niezbędne będzie: przygotowanie promocji, zapewnienie obsługi instruktorskiej, zapewnienie animatora obiektu oraz osoby, która będzie prowadzić projekt (koordynator). W ramach projektu zostanie zakupiony sprzęt niezbędny do treningów(rowery, ochraniacze, stroje sportowe, urządzenie do pomiaru czasu itd.) i utrzymania obiektu w należytej formie (Kosiarki, narzędzia itp.).

Projekt ten będzie świetną promocją Lublina jako miasta atrakcyjnego i przyjaznego kolarstwu. Będzie również stanowić odpowiedź na aktualne potrzeby mieszkańców, którzy chcieliby mieć możliwość podnoszenia swoich umiejętności sportowych poprzez korzystanie z dodatkowych zajęć na torze BMX Racing. Charakter dyscypliny wpływa na prawidłowy rozwój funkcji ruchowych dziecka jak i młodzieży. Zaangażowane są wszystkie główne partie ciała. Dzięki tej dyscyplinie poprawia się również koordynacja ruchowa.


Lublin jest jednym z największych miast w Polsce, posiada najlepszy tor BMX Racing w kraju i wschodniej części Europy. BMX Racing jest to widowiskowa dyscyplina olimpijska (od 2008r.). Na całym świecie istnieją programy treningowe skierowane do dzieci, młodzieży oraz dorosłych chcących próbować swoich sił w tym atrakcyjnym sporcie. Jest to dyscyplina, którą mogą uprawiać całe rodziny z dziećmi. Najmłodsi zaczynają już w wieku 3-4 lat! Sprawmy aby w naszym mieście wyrósł mistrz lub mistrzyni olimpijska. W programie nauczania w szkołach i na uniwersytetach jest tylko kilka jednostek treningowych w miesiącu. Jest to stanowczo zbyt mało i dzięki temu projektowi każdy zainteresowany będzie mógł poprawić swoją kondycję i podnieść swoje umiejętności jazdy na rowerze, co również przełoży się na bezpieczeństwo na drogach i ścieżkach rowerowych. Dodatkowo projekt zapewni zakup sprzętu, który pozwoli prowadzić w treningi w bezpieczny sposób.


Poprzez projekt chcemy zapewnić mieszkańcom możliwość odkrywania swoich talentów, i być może w przyszłości będą oni reprezentować Miasto Lublin na międzynarodowych zawodach. Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych pozwoli na promowanie sportu i kultury fizycznej w Mieście Lublin. Projekt przyczyni się do popularyzacji kolarstwa jako bezpiecznego sposobu spędzania wolnego czasu oraz będzie świetną promocją Lublina w całej Europie jako miasta atrakcyjnego i przyjaznego rowerzystom. Dzięki projektowi mieszkańcy będą podnosić swoje umiejętności sportowe i realizować własne pasje.

Dodatkowe korzyści, jakie mógłby nieść ten projekt to m.in.:
- budowanie pozytywnego wizerunku Miasta Lublin w Europie
- wytrenowanie zawodników, którzy będą osiągać sukcesy na arenie międzynarodowej.
- zdrowy styl życia i aktywne spędzanie czasu wolnego
- propagowanie oraz upowszechnianie postaw sportowych fair play
- upowszechnianie kultury fizycznej
- integracje mieszkańców miasta poprzez sport
- wyrównanie szans dzieci i młodzieży z najuboższych rodzin.
- Odciągnięcie młodzieży od patologii społecznych poprzez sport.

Szacunkowe koszty projektu:
Promocja, materiały promocyjne, usługi reklamowe i księgowe30 000,00 zł
Obsługa instruktorska i techniczna75 000,00 zł
Koordynator projektu20 000,00 zł
Animator obiektu40 000,00 zł
Zakup sprzętu sportowego70 000,00 zł
Zakup sprzętu do poprawy funkcjonalności obiektu40 000,00 zł
SUMA:275 000,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
BikePark Lublinhttp://www.facebook.com/bikeparklublin/

Załączniki:
AR-140729628.jpg
56e9e2709bd9c.jpg
20140709-lublin-140709579_b9831.jpeg
1009108_525679970814336_704561055_o.jpg
6827572_orig.jpg
11547_1_Gallery.jpg

Autorzy projektu:
Brak danych.

Lokalizacja na mapie Google:

Opinia projektu:
Ocena pozytywna

Powrót do listy projektów