Boisko wielofunkcyjne dla Dzielnicy "Dziesiąta" przy zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych w Lublinie

Numer identyfikacyjny projektu: D - 72

Dzielnice: Dziesiąta

Opis skrócony:
W ramach projektu Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych w Lublinie - dzielnica Dziesiąta chce budować Boisko Wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej w skład którego wchodzą: boisko do piłki ręcznej, boisko do piłki siatkowej, boisko do koszykówki i boisko od tenisa ziemnego o wymiarach 30,00x42,00m z wykonaniem ogrodzenia o wysokości 4,00m. W skład projektu wchodzą: Elementy wyposażenia boisk sportowych (bramki, słupki,siatki, kosze, ławki, pojemniki na odpady, itp.).
Zaplecze sanitarno-szatniowe oraz pomieszczenia magazynowe zlokalizowane będą w budynku szkolnym przy hali sportowej dzięki czemu koszt inwestycji będzie mniejszy.
Projekt polega na budowie kompleksu sportowego o funkcjach: sportowej, rekreacyjnej, kulturalnej i ekspozycyjnej, który przyczyni się do przywrócenia funkcji społeczno-integracyjnej na dzielnicy Dzisiąta i udostępni nową atrakcyjną przestrzeń publiczną o szerokim zakresie wykorzystania.

Przeniesiony z projektów małych - poprzednie numery M-159 i M-160

Opis rozszerzony:
Dokładną lokalizację wnioskowanego kompleksu boisk przedstawia mapa w Geoportalu Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej w Lublinie. Powierzchnia terenu na którym będzie realizowany projekt wynosi w przybliżeniu 1300m2, działka: 50/8, obręb:9-Dziesiąta II Lublin.
Kompleks boisk sportowych w ramach projektu:
Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej typu "natrysk" o wymiarach 30,00 x 42,00m do gry:
1. Boisko uniwersalne do piłki ręcznej 20,00 x 40,00 m
2. Boisko do siatkówki 9,00 x 18,00
3. Boisko treningowe do koszykówki 15,00 x 20,00
4. Boisko treningowe do tenisa ziemnego 10,97 x 23,77 m
Elementy wyposażenia: bramki piłkarskie wraz z wyposażeniem, konstrukcja wsporcza do koszykówki wraz z wyposażeniem, słupki z siatką do piłki siatkowej oraz tenisa ziemnego uniwersalne wraz z wyposażeniem, ławki i pojemnki na odpady, ogrodzenie z siatki stalowej ocynkowanej powlekanej ( wys. 4m ), itp.
Kompleks szatniowo-socjalny usytuowany jest w budynku szkolnym przy hali sportowej, dzięki czemu zmniejszony zostanie koszt inwestycji. Zjandują się tam 3 szatnie z prysznicami i zapleczem socjalnym oraz pomieszczenia gospodarcze kttóre będą zaadaptowane na sprzęt sportowy. Adaptacja pomieszczeń szatniowo-socjalnych nie będzie wymagała inwestycji-jest gotowa do użytku. W wyniku realizacji projektowej dopuszcza się zmiany celem zmniejszenia kosztów inwestycji. Zagospodarowanie a następnie eksploatacja obiektu nie tworzy zagrożeń dla środowiska naturalnego. Projektowana inwestycja nie wpływa na konstrukcję sąsiednich budynków, nie stwarza zaciemnienia, nie narusza interesów osób trzecich, o których mowa w prawie budowlanym.

Szacunkowe koszty projektu:
Dokumentacja i wykonanie1 200 000,00 zł
SUMA:1 200 000,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
Brak linków.

Załączniki:
Brak plików.

Autorzy projektu:
Dyrektor mgr Anna Wawruch-Lis732500242
Paweł Śnitko503934154

Lokalizacja na mapie Google:

Powrót do listy projektów