Boisko Wysokich Lotów - Rewitalizacja (odnowa) boiska piłkarskiego, wielofunkcyjnego oraz części lekkoatletycznej przy SP nr 31 w Lublinie

Numer identyfikacyjny projektu: D - 50

Dzielnice: Bronowice

Opis skrócony:
Odnowienie boisk i części lekkoatletycznej umożliwiłoby wyrównanie szans w zakresie sportu i szeroko rozumianej rekreacji ruchowej, przede wszystkim wśród uczniów oraz społeczności z dzielnicy Bronowice, a także innych zainteresowanych. Realizacja tego projektu ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa w czasie zajęć szkolnych oraz pozaszkolnych, a także byłaby alternatywą spędzania czasu wolnego wśród młodzieży szkolnej. Rewitalizacja takiego boiska przyczyni się do promowania zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu wolnego. Wskazana lokalizacja jest atrakcyjnym miejscem w Lublinie, gdzie rozwijają się osiedla, znajduje się dużo placówek oświatowych, dlatego ważne jest stworzenie mieszkańcom możliwości do aktywności fizycznej i organizacji imprez sportowych. Realizacja projektu umożliwi dzieciom i młodzieży oraz dorosłym większą dostępności, a także atrakcyjność obiektów sportowych.

Opis rozszerzony:
Zależy nam na: rewitalizacji sztucznej nawierzchni boiska piłkarskiego, wielofunkcyjnego, części lekkoatletycznej, a także budowie budynku z szatniami i zapleczem sanitarnym, wymianie bramek, ogrodzeniu boiska (piłkochwyty), a także zamontowaniu oświetlenia, oraz wyposażeniu w sprzęt sportowy (piłki, tyczki, małe przenośne bramki). Specyfika obiektu umożliwiałaby korzystanie z boisk przez prawie cały rok społeczności szkolnej, jak również mieszkańcom dzielnicy Bronowice oraz innym zainteresowanym.Projekt: Boisko Wysokich Lotów przy Szkole Podstawowej nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie, zawiera rewitalizację:

- boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach 34m x 66m – ogrodzone po obwodzie ogrodzeniem o wys. min. 4m, wyposażone w piłkochwyty o wys. min. 6m, wyposażenie sportowe trwale montowane do podłoża (dwie bramki do gry w piłkę nożną);

- boiska wielofunkcyjnego do koszykówki i piłki siatkowej oraz piłki ręcznej o nawierzchni poliuretanowej o wym. 30m x 48m;

- części lekkoatletyczna o nawierzchni poliuretanowej o wym. 5m x 70m wraz z zeskocznią (piaskownica do skoku w dal).

- budynku sanitarno-szatniowego o powierzchni użytkowej ok. 60m2 lub większej, zaprojektowany jako budynek systemowo-modułowy, spełniający wymogi funkcjonalne: magazynu sprzętu gospodarczo-sportowego, szatnie oddzielne dla każdej płci lub drużyny, zespół higieniczno-sanitarny, pomieszczenie gospodarza obiektu i trenera środowiskowego,

- oświetlenia kompleksu – 8 słupów oświetleniowych: boiska piłkarskiego.

- sprzęt do konserwacji nawierzchni.


Odnowienie kompleksu sportowego przyczyni się do podniesienia poziomu infrastruktury rekreacyjno-sportowej na terenie dzielnicy Bronowice. Przedsięwzięcie to będzie realizowane w taki sposób, aby doprowadziło do ożywienia życia sportowego, społecznego i skupiło go na terenie kompleksu sportowego.

Szacunkowe koszty projektu:
Dokumentacja (Wymagana w przypadku projektów inwestycyjnych. Szacunkowy koszt dokumentacji to ok. 5% całości inwestycji)75 000,00 zł
Ogrodzenie terenu100 000,00 zł
Oświetlenie100 000,00 zł
Nawierzchnia boiska piłkarskiego500 000,00 zł
Zakup bramek i piłko chwytów.50 000,00 zł
Szatnie i pomieszczenia sanitarne200 000,00 zł
Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego100 000,00 zł
Część lekkoatletyczna75 000,00 zł
SUMA:1 200 000,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
Brak linków.

Załączniki:
zgoda boisko wysokich lotow.jpg

Autorzy projektu:
Brak danych.

Lokalizacja na mapie Google:

Opinia projektu:
Ocena pozytywna

Powrót do listy projektów