Budowa bezpiecznego połączenia Zemborzyc z os.Nałkowskich i oświetlenie ul. Rąblowskiej

Numer identyfikacyjny projektu: M - 3

Dzielnice: Zemborzyce

Opis skrócony:
Na projekt składa ją się dwa spójne elementy. Pierwszy to budowa chodnika wraz z oświetleniem na przedłużeniu ulicy Rąblowskiej, drugi to instalacja oświetlenia wzdłuż ul.Rąblowskiej. Realizacja zadania pozwoli na powstanie najkrótszego i bezpiecznego połączenia dla osób mieszkających po obu stronach Bystrzycy, jak również dla mieszkańców innych dzielnic Lublina korzystających z pobliskich ogródków działkowych czy też terenów rekreacyjnych (połączenie ścieżki rowerowo-pieszej Zalew-Centrum z okolicami Starego Lasu).

Połączony z projektem M-4 - Oświetlenie dla ulicy Rąblowskiej

Opis rozszerzony:
Na projekt składa się budowa chodnika z oświetleniem na przedłużeniu ul.Rąblowskiej oraz oświetlenia na ul.Rąblowskiej. Realizacja projektu zapewni mieszkańcom terenów położonych na zachód od Bystrzycy jedyny bezpieczny i wygodny pieszy dostęp do osiedla Nałkowskich, gdzie znajduje się m.in szkoła, przychodnie, przedszkole, żłobek, rozbudowana komunikacja miejska (w tym nocna) czy też dostęp do terenów rekreacyjnych wzdłuż głównej ścieżki pieszo-rowerowej w mieście łączącej wspomniane tereny zarówno z Centrum, stadionem miejkich jak i terenami rekeacyjnymi Zalewu Zemborzyckiego. Mieszkańcy os. Nałkowskich uzyskają z kolei bezpieczny i wygodny dostęp do Starego Lasu i ogródków działkowych. Użytkownicy ogródków działkowych poza wygodnym dostępem pieszym dow swoich ogrodów uzyskają większy poziom bezpieczeństwa nie tylko jeśli chodzi o bezpieczeństwo przejścia do ogrodów, ale również bezpieczeństwo mienia - dochodziło bowiem w 2016 roku do szeregu włamań i podpaleń, również ze względu na nieoświetlony dostęp do ogródków od strony Bystrzycy, który stanowił idealną drogę ucieczki dla włamywaczy i podpalaczy.

Szacunkowe koszty projektu:
Dokumentacja (Wymagana w przypadku projektów inwestycyjnych)10 000,00 zł
Oświetlenie ul Rąblowskiej 180 000,00 zł
Chodnik30 000,00 zł
latarnie parkowe45 000,00 zł
SUMA:265 000,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
Brak linków.

Załączniki:
Brak plików.

Autorzy projektu:
Paweł Sarat609409477psarat@wp.pl

Lokalizacja na mapie Google:

Powrót do listy projektów