Budowa chodników i ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Orkana

Numer identyfikacyjny projektu: O - 73

Dzielnice: Czuby Północne

Opis skrócony:
Budowa chodnika wzdłuż ulicy Orkana po stronie osiedla Łęgi od skrzyżowania z ul. Armii Krajowej do przejścia podziemnego pod ul. Orkana, remont chodnika po stronie osiedla Błonie i budowa ścieżki rowerowej na odcinku od wjazdu w ulicę Kawaleryjską do przejścia podziemnego pod ul. Orkana na wysokości Biedronki.

Opis rozszerzony:
Ulica Orkana jest dużą ulicą miejską wybudowaną kilkadziesiąt lat temu, a która do dziś nie ma nawet chodnika na stronie osiedla Łęgi. Mieszkańcy wzdłuż tej ulicy chodzą wydeptaną w trawie ścieżką. Konieczna jest więc budowa chodnika z płyt betonowych 50x50 cm, wzdłuż tej ulicy po stronie osiedla Łęgi, od skrzyżowania przy ul. Armii Krajowej do przejścia podziemnego pod ul. Orkana na wysokości Biedronki oraz wymiana wąskiego, zrujnowanego chodnika po stronie osiedla Błonie na chodnik z płyt betonowych 50x50 cm. Pilną potrzebą jest wybudowanie ściezki rowerowej na odcinku od wjazdu w ulicę Kawaleryjską do przejścia podziemnego pod ul.Orkana.Błonie to jedyne osiedle, które nie posiada żadnej ścieżki rowerowej. Wzdłuż ulicy Orkana po jej obu stronach zlokalizowane są budynki mieszkalne w wysokiej zabudowie, a w końcowej jej części po stronie prawej obiekty handlowo - usługowe (Biedronka, Galeria Orkana i dalej Tesco, Obi), zaś po stronie lewej zabudowa willowa.Ulica Orkana prowadzi dalej na Osiedle Świt i Węglin oraz do Al. Kraśnickiej stanowiącej wylot z Lublina w kierunku na Kraśnik. Za Biedronką zlokalizowane są boiska sportowe pozostające w zarządzie MOSIR. W niedalekiej odległości przy ul. Ułanów znajduje się akademik KUL i Wyższa Szkoła Biznesu. Na tych terenach mieszka kilkanaście tysięcy ludzi. Istnieje więc potrzeba, aby przez ulicę Orkana poprowadzić ścieżkę rowerową i dobre chodniki po pierwsze: dla poprawienia bezpieczeństwa, po drugie: dla stworzenia warunków do uprawiania sportu, jak i umożliwienia dojazdu do i z pracy rowerami, dojazdu rowerami do w/w boisk i obiektów handlowych przy ul. Zwycięskiiej, BOM i Biblio przy ul. Szaserów z osiedla Łęgi, Osiedla Świt i Węglina i Ruta, a w drugą stronę dojazdu do terenów rekreacyjnych w Wąwozie im. Jana Pawła II i nad zalewem. Bulwersujące jest, że władze miasta pomijają budowę ciągów pieszych i ścieżki rowerowej wzdłuż tak ważnej, dużej i ruchliwej ulicy, jaką jest ul. Orkana.

Szacunkowe koszty projektu:
Dokumentacja (Wymagana w przypadku projektów inwestycyjnych. Szacunkowy koszt dokumentacji to ok. 5% całości inwestycji)46 400,00 zł
Wykonanie chodników szerokości 1,40 m. 725mb+832 mbx1,4x250zł/m2=544 600,00 zł
Wykonanie ścieżki rowerowej szer. 1,4 m dł. 725mbx1,4m x600 zł./m2609 000,00 zł
SUMA:1 200 000,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
Brak linków.

Załączniki:
Brak plików.

Autorzy projektu:
Brak danych.

Lokalizacja na mapie Google:

Opinia projektu:
Ocena pozytywna – możliwość realizacji do wysokości środków

Powrót do listy projektów