Budowa i modernizacja boisk szkolnych na ul. Biedronki i ul. Diamentowej

Numer identyfikacyjny projektu: D - 44

Dzielnice: Czuby Północne, Wrotków

Opis skrócony:
Istotą projektu jest dokonanie pozytywnych zmian w miejscach służących aktywności sportowej.Lublin wciąż boryka się z brakiem baz sportowych dla dzieci i młodzieży, których naturalną potrzebą,jest ruch na świeżym powietrzu.Wciąż za mało środków finansowych trafia do szkół, niemogących utrzymać swoich obiektów w stanie zadowalającym. Wychodząc naprzeciw ich potrzebom oraz potrzebom około 380 dzieci z Klubu UKS Widok Lublin zgłaszamy pomysł,który zakłada stworzenie dokumentacji projektowej budowy boiska wielofunkcyjnego przy ZS nr 10 przy ul. Biedronki 13.W projekcie ujęto też utworzenie planu zagospodarowania terenu przy istniejącym boisku oraz dokumentację projektową na: budowę ogrodzenia, oświetlenia oraz kontenerów szatniowych. Drugi obiekt - boisko o nawierzchni naturalnej przy ZS nr 6 na ul. Diamentowej 2 wymaga oświetlenia, montażu piłkochwytów, ogrodzenia, zakupu systemu hydroforowego do nawadniania, ustawienia dwóch kontenerów gospodarczych oraz instalacji przenośnych trybun.

Opis rozszerzony:
Projekt zakłada stworzenie dokumentacji projektowej boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 10 na ul. Biedronki 13. Boisko zostanie zbudowane na działce nr 25/2 od strony południowej szkoły w miejscu, gdzie znajduje się teren zielony z dwoma "nieformalnymi" boiskami. Plan zagospodarowania terenu oraz dokumentacja projektowa dotyczy także budowy ogrodzenia istniejącego boiska o sztucznej nawierzchni ( dz 25/2 ), oświetlenia go, montażu nowych siatek na piłkochwytach, ustawienia kontenerów sanitarnych. Kontenery szatniowe z zapleczem sanitarnym, zostaną umieszczone na zachód od dużego boiska, równolegle do istniejącego mini boiska do piłki nożnej.
Boisko przy Zespole Szkół nr 6 przy ul. Diamentowej 2 funkcjonuje na działce, na której umiejscowiona jest szkoła ( brak danych o numerze działki na GeoPortal ). Oświetlenie ( około 6-8 lamp ) zostanie zamontowane wokół boiska. Maszty od piłkochwytów zostaną zainstalowane za bramkami, a przenośne trybuny oraz wiaty stadionowe dla zawodników rezerwowych wzdłuż linii bocznych boiska. Planowane jest również ogrodzenie boiska, ustawienie dwóch kontenerów technicznych oraz budowa systemu nawadniania wraz z zestawem hydroforowym.
Dokumentacja projektowa (wymagana w przypadku projektów inwestycyjnych) oraz plan zagospodarowania terenu 80 000,00 zł
Montaż ogrodzenia boiska przy ZS nr 6 240 000,00 zł

Montaż systemu nawadniania boiska przy ZS nr 6 wraz z zestawem hydroforowym 70 000,00 zł
Ustawienie dwóch kontenerów gospodarczych przy boisku 20 000,00 zł
Montaż oświetlenia przy boisku z naturalną nawierzchnią przy ZS nr 6. 100 000,00 zł
Montaż piłkochwytów przy boisku z naturalną nawierzchnią przy ZS nr 6. 80 000,00 zł
Zakup mobilnych trybun, 2 kompletów bramek przenośnych, mobilnych ławek rezerwowych przy boisku ze naturalną nawierzchnią przy ZS nr 6. 50 000,00 zł

Szacunkowe koszty projektu:
Dokumentacja (Wymagana w przypadku projektów inwestycyjnych. Szacunkowy koszt dokumentacji to ok. 5% całości inwestycji)80 000,00 zł
Montaż ogrodzenia boiska przy ZS nr 6350 000,00 zł
Montaż systemu nawadniania boiska przy ZS nr 6 wraz z zestawem hydroforowym 300 000,00 zł
Ustawienie dwóch kontenerów gospodarczych przy boisku200 000,00 zł
Montaż oświetlenia przy boisku z naturalną nawierzchnią przy ZS nr 6100 000,00 zł
Montaż piłkochwytów przy boisku z naturalną nawierzchnią przy ZS nr 690 000,00 zł
Zakup mobilnych trybun, 2 kompletów bramek przenośnych, mobilnych ławek rezerwowych przy boisku ze naturalną nawierzchnią przy ZS nr 6.80 000,00 zł
SUMA:1 200 000,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
Brak linków.

Załączniki:
Zalącznik BO 2018.pdf

Autorzy projektu:
Magdalena Górska601938376magdalena.gorska@widoklublin.pl

Lokalizacja na mapie Google:

Opinia projektu:
Ocena pozytywna z zastrzeżeniem, że modernizacja tylko
Diamentowej, zaś na Biedronki może zostać wykonana jedynie
dokumentacja projektów boiska.

Powrót do listy projektów