Budowa miejsc parkingowych przy przychodni zdrowia oraz termomodernizacja budynku przychodni.

Numer identyfikacyjny projektu: M - 69

Dzielnice: Wieniawa

Opis skrócony:
Budowa miejsc parkingowych wokół budynku ośrodka zdrowia ułatwi dostęp do usług medycznych pacjentom z trudnościami komunikacyjnymi, korzystającym z porad w przychodniach zdrowia tu zlokalizowanych. Dodatkowo wybudowanie miejsca gwarantowanego dla karetki pogotowia ratunkowego.

Utworzenie miejsc parkingowych dla 5 rowerów.

Termomoizolacja i modernizacja budynku przychodni zabezpieczy przed stratami ciepła, a także poprawi wygląd budynku nieremontowanego od wielu lat (odpadający tynk, zacieki).

Naprawa podjazdu dla wózków inwalidzkich oraz schodów przy budynku od strony północnej.

Opis rozszerzony:
Na działce 4/1 od strony działki 3/1 na pasie zieleni oraz wzdłuż ulicy Weteranów od strony budynku przychodni.
Przed budynkiem i po bokach znajdują się pasy zieleni, które proponujemy wykorzystać na miejsca parkingowe dla pacjentów. Budynek przychodni położony jest przy ulicy zajętej w części przez pojazdy mieszkańców, co powoduje utrudniony przejazd karetek a także brak możliwości bezpiecznego ich parkowania.Wykonanie termoizolacji i jednocześnie odświeżenie elewacji poprawi estetykę budynku użyteczności publicznej, zaniedbywanego w tej mierze przez lata.

Szacunkowe koszty projektu:
Dokumentacja budowy miejsc parkingowych10 000,00 zł
Budowa 10 miejsc parkingowych100 000,00 zł
Dokumentacja termomodernizacji elewacji budynku10 000,00 zł
Modernizacja elewacji budynku przychodni 150 000,00 zł
Miejsca parkingowe dla 5 rowerów1 000,00 zł
Naprawa podjazdu i schodów7 000,00 zł
SUMA:278 000,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
Brak linków.

Załączniki:
lokalizacja projektu.doc

Autorzy projektu:
Katarzyna Wójcicka531317766wojcickakatarzyna@tlen.pl
Małgorzata Zborowska607929743gosia607929@gmail.com

Lokalizacja na mapie Google:

Opinia projektu:
Ocena negatywna: Koszt termomodernizacji to ok 1,5 mln zł, co oznacza że znacznie przekracza on możliwości budżetu Obywatelskiego. Ponadto nie jest
możliwa budowa miejsc parkingowych, ze względu na brak miejsca (tak by było to zgodnie z przepisami). Dodatkowo w tym rejonie jest mało zieleni.
Stworzenie miejsc parkingowych w tej lokalizacji wpłynie negatywnie na jej zasób.

Powrót do listy projektów