Budowa miejsc parkingowych przy przychodni zdrowia oraz termomodernizacja budynku przychodni.

Numer identyfikacyjny projektu: M - 69

Dzielnice: Wieniawa

Opis skrócony:
Budowa miejsc parkingowych wokół budynku ośrodka zdrowia ułatwi dostęp do usług medycznych pacjentom z trudnościami komunikacyjnymi, korzystającym z porad w przychodniach zdrowia tu zlokalizowanych. Dodatkowo wybudowanie miejsca gwarantowanego dla karetki pogotowia ratunkowego.

Utworzenie miejsc parkingowych dla 5 rowerów.

Termomoizolacja i modernizacja budynku przychodni zabezpieczy przed stratami ciepła, a także poprawi wygląd budynku nieremontowanego od wielu lat (odpadający tynk, zacieki).

Naprawa podjazdu dla wózków inwalidzkich oraz schodów przy budynku od strony północnej.

Opis rozszerzony:
Na działce 4/1 od strony działki 3/1 na pasie zieleni oraz wzdłuż ulicy Weteranów od strony budynku przychodni.
Przed budynkiem i po bokach znajdują się pasy zieleni, które proponujemy wykorzystać na miejsca parkingowe dla pacjentów. Budynek przychodni położony jest przy ulicy zajętej w części przez pojazdy mieszkańców, co powoduje utrudniony przejazd karetek a także brak możliwości bezpiecznego ich parkowania.Wykonanie termoizolacji i jednocześnie odświeżenie elewacji poprawi estetykę budynku użyteczności publicznej, zaniedbywanego w tej mierze przez lata.

Szacunkowe koszty projektu:
Dokumentacja budowy miejsc parkingowych10 000,00 zł
Budowa 10 miejsc parkingowych100 000,00 zł
Dokumentacja termomodernizacji elewacji budynku10 000,00 zł
Modernizacja elewacji budynku przychodni 150 000,00 zł
Miejsca parkingowe dla 5 rowerów1 000,00 zł
Naprawa podjazdu i schodów7 000,00 zł
SUMA:278 000,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
Brak linków.

Załączniki:
lokalizacja projektu.doc

Autorzy projektu:
Katarzyna Wójcicka531317766wojcickakatarzyna@tlen.pl
Małgorzata Zborowska607929743gosia607929@gmail.com

Lokalizacja na mapie Google:

Powrót do listy projektów