Budowa miejsc parkingowych przy ul. Laurowej

Numer identyfikacyjny projektu: M - 2

Dzielnice: Ponikwoda

Opis skrócony:
Projekt to budowa 30 nowych miejsc parkingowych przy ul. Laurowej, na działkach stanowiących własność Gminy Lublin.
Projekt zakłada także wykonanie dokumentacji. Dokumentacja powinna obejmować: miejsca parkingowe spełniające wymogi prawa budowlanego, z ewentualną zmianą organizacji ruchu polegającą na wprowadzeniu ruchu jednokierunkowego od ul. Cynamonowej do ul. Dożynkowej.

Opis rozszerzony:
Projekt to budowa 30 nowych miejsc parkingowych przy ul. Laurowej, na działkach stanowiących własność Gminy Lublin oznaczonych nr 1/15 i 2/18.
Projekt zakłada także wykonanie dokumentacji. Dokumentacja powinna obejmować: miejsca parkingowe spełniające wymogi prawa budowlanego, z ewentualną zmianą organizacji ruchu polegającą na wprowadzeniu ruchu jednokierunkowego od ul. Cynamonowej do ul. Dożynkowej.
Szacowany koszt projektu w 2018 roku to ok. 150 tys. zł (wykonanie robót, przygotowanie inwestycji i dokumentacja techniczna ).
Projekt ma służyć mieszkańcom tej części Lublina, a w szczególności mieszkańcom ulic Laurowej, Dożynkowej, Cynamonowej i Strzeszewskiego. Podkreślić należy, że ten rejon naszego miasta posiada gęstą zabudowę wielorodzinną. Przy blokach nie ma możliwości posadowienia nowych miejsc parkingowych. Jedyną alternatywą są tereny miejskie, które mogą być przeznaczone na ten cel.
Projekt ma uporządkować i poprawić komunikację oraz zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom osiedla. Jednocześnie dzięki nowym miejscom parkingowym udrożnione zostaną wewnątrzosiedlowe chodniki i drogi, na których dzisiaj parkują mieszkańcy. W stanie obecnym wszystkie chodniki przy ul. Laurowej służą mieszkańcom jako miejsca parkingowe, co powoduje niemożliwość korzystania przez pieszych z chodników. Stwarza to duże zagrożenie dla osób które chcąc dojść do swoich domów zmuszone są do chodzenia środkiem jezdni.
Mając na uwadze powyższe argumenty my mieszkańcy Ponikwody uważamy, że realizacja projektu budowy miejsc parkingowy jest absolutnie konieczna.

Szacunkowe koszty projektu:
Dokumentacja (Wymagana w przypadku projektów inwestycyjnych. Szacunkowy koszt dokumentacji to ok. 5% całości inwestycji)150 000,00 zł
SUMA:150 000,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
Brak linków.

Załączniki:
Brak plików.

Autorzy projektu:
Radosław Kiciński507010915radzio.kicinski@wp.pl

Lokalizacja na mapie Google:

Powrót do listy projektów