BUDOWA NOWEGO ODCINKA ULICY KRÓLOWEJ BONY

Numer identyfikacyjny projektu: D - 3

Dzielnice: Felin

Opis skrócony:
PROPONUJĘ BUDOWĘ NOWEGO,OŚWIETLONEGO ODCINKA ULICY KRÓLOWEJ BONY WRAZ Z CHODNIKAMI I ŚCIEŻKĄ ROWEROWĄ TUŻ ZA SZKOŁĄ NR.52 OD ULICY ZYGMUNTA AUGUSTA DO ULICY WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY.
DROGA TA BARDZO SKRÓCIŁABY I UŁATWIŁABY MIESZKAŃCOM NOWYCH OSIEDLI PRZY ULICY ZYGMUNTA AUGUSTA DOJŚCIE DO SZKOŁY,KOŚCIOŁA,PRZYCHODNI,APTEKI,PĘTLI AUTOBUSOWEJ CZY SKLEPU.TERAZ MIESZKAŃCY MUSZĄ CHODZIĆ DOOKOŁA PRZEZ ULICE, ZYGMUNTA AUGUSTA I KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA ALBO SKRACAJĄ SOBIE DROGĘ PRZEZ ODCINEK WSKAZANY PRZEZ ZE MNIE POD DROGĘ, NARAŻAJĄC SIĘ CZĘSTO NA ZABRUDZONE BUTY BŁOTEM I ZWIERZĘCYMI ODCHODAMI.

Opis rozszerzony:
PROPONUJĘ BUDOWĘ NOWEGO,ASFALTOWEGO, 150 METROWEGO ODCINKA ULICY KRÓLOWEJ BONY OD ULICY ZYGMUNTA AUGUSTA (A MOŻE REMONT?ZE WZGLĘDU NA TO,ŻE ODCINEK TEN JEST NA WIĘKSZOŚCI MAP)
ULICA TA BIEGŁA BY PRZEZ DZIAŁKI NR.49/2,44/9,42/7,38/5,37/10,34/7,32/11,30/14,27/7,22/12.
DZIAŁKI SĄ PRAWDOPODOBNIE W GESTII GMINY LUBLIN.
ULICA MIAŁABY BYĆ OŚWIETLONA LAMPAMI DROGOWYMI,LOKALNYMI.PRZY ULICY PO OBU STRONACH PROPONUJE BUDOWĘ PASA ZIELENI Z TRAWNIKAMI I KRZEWAMI LIŚCIASTYMI,OZDOBNYMI ORAZ CHODNIKÓW,A O STRONY OGRODZENIA SZKOŁY NR.52 TAKŻE ŚCIEŻKI ROWEROWEJ I BIEGOWEJ,KTÓRA MOGŁA BY BIEC DOOKOŁA SZKOŁY TUŻ PRZY OGRODZENIU.PRZY CHODNIKACH PROPONUJE USTAWIENIE KILKU ŁAWEK I ŚMIETNIKÓW ORAZ POJEMNIKÓW NA PSIE ODCHODY.

Szacunkowe koszty projektu:
Dokumentacja (Wymagana w przypadku projektów inwestycyjnych. Szacunkowy koszt dokumentacji to ok. 5% całości inwestycji)60 000,00 zł
150 metrów drogi asfaltowej,dwupasmowej,lokalnej350 000,00 zł
150 metrów ścieżki rowerowej60 000,00 zł
300 metrów chodników z krawężnikami60 000,00 zł
wykonanie 600 metrów trawnika24 000,00 zł
Wykonanie nasadzeń 30 krzewów liściastych1 200,00 zł
5 latarni ulicznej,lokalnej5 000,00 zł
2 ławki2 000,00 zł
2 kosze na śmieci/2 kosze na psie odchody z opróżnianiem2 400,00 zł
SUMA:564 600,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
Brak linków.

Załączniki:
Brak plików.

Autorzy projektu:
ROBERT SZULC609948939omega1971@wp.pl

Lokalizacja na mapie Google:

Opinia projektu:
Ocena negatywna: inwestycja możliwa do zrealizowania w cyklu 2<br />letnim

Powrót do listy projektów