Budowa siłowni plenerowej

Numer identyfikacyjny projektu: D - 128

Dzielnice: Kalinowszczyzna

Opis skrócony:
Teren zielony w obrębie budynku przy ul. Daszyńskiego 5.
Budowa siłowni plenerowej polegającej na zamontowaniu 6-8 szt. urządzeń do ćwiczeń.
Urządzenia przeznaczone dla różnych grup wiekowych z uwzględnieniem seniorów.
Ze względu na usytuowanie w okolicy parku Zawilcowa powstała siłownia umożliwiałaby szeroko pojętą rekreację i aktywizację fizyczną mieszkańców.

Opis rozszerzony:
j.w.

Szacunkowe koszty projektu:
Dokumentacja projektowa5 000,00 zł
Dostarczenie i montaż urządzeń50 000,00 zł
SUMA:55 000,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
Brak linków.

Załączniki:
Brak plików.

Autorzy projektu:
Brak danych.

Lokalizacja na mapie Google:

Opinia projektu:
Ocena pozytywna z zastrzeżeniem - koszt realizacji 100 000 zł.

Powrót do listy projektów