budowa skwerów dla mieszkańców

Numer identyfikacyjny projektu: D - 19

Dzielnice: Felin

Opis skrócony:
Budowa kilku skwerów jagiellońskich z ławkami, stolikami, grillami miejskimi i dużymi pergolami.Wszystko z motywem królewskim dynastii Jagiellonów np.herbami czy popiersiami królewskimi Władysława Jagiełły, Kazimierza Jagiellończyka, Zygmunta Augusta, Królowej Jadwigi i Królowej Bony na skwerach przy tych właśnie ulicach.Bardzo widoczny jest brak takich miejsc na dzielnicy Felin,a miejsca takie bardzo fajnie można wkomponować w niektóre działki.Ludzie starsi mieli by gdzie przysiąść i odpocząć.Można było by czasem zintegrować się z sąsiadami przy grillu,posiedzieć,porozmawiać na świeżym powietrzu.

Opis rozszerzony:
Budowa kilku skwerów jagiellońskich na których ustawione mogły by być ławki,stoliki,grille miejskie oraz duże pergole z roślinami pnącymi. Nad każdym skwerem górowałoby popiersie któregoś króla lub królowej zależnie od ulicy na którym by był dany skwer.Elementy małej architektury byłyby dekorowane motywami królewskimi np.herbami.Skwery mogłyby być ozdobione rabatami,a nawet małymi fontannami.
Skwer przy ulicy Wł.Jagiełły między kościołem,a szkołą podstawową na działce 81/45 należącej do gminy Lublin.
Skwer przy ulicy Królowej Jadwigi przy kompleksie garażowym na części działki 87/16 należącej do gminy Lublin.
Skwer przy ulicy Zygmunta Augusta między budynkami mieszkalnymi nr.30 i 34 na części działki 51/4 należącej do gminy Lublin.
Skwer na rogu ulic Kazimierza Jagiellończyka i Zygmunta Augusta na działkach 39/6,36/8 oraz 35/10 należących do gminy Lublin.
Skwer między ulicami Królowej Jadwigi,Króla Wł.Jagiełły i ulicą Doświadczalną przy parkingu na działce 87/54 należącej do gminy Lublin.

Szacunkowe koszty projektu:
Dokumentacja (Wymagana w przypadku projektów inwestycyjnych. Szacunkowy koszt dokumentacji to ok. 5% całości inwestycji)30 000,00 zł
25 szt. ławek37 500,00 zł
15 stolików miejskich15 000,00 zł
5 grilli miejskich300 000,00 zł
budowa pergoli20 000,00 zł
dekoracje(popiersia,herby itp.)35 000,00 zł
trawniki,kwietniki,rabaty80 000,00 zł
ścieżki piesze150 000,00 zł
10 koszy na śmieci12 000,00 zł
SUMA:679 500,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
Brak linków.

Załączniki:
Brak plików.

Autorzy projektu:
ROBERT SZULC609948939omega1971@wp.pl

Lokalizacja na mapie Google:

Opinia projektu:
Ocena negatywna: Na obszarze wskazanych w projekcie D-19 lokalizacji skwerów w osiedlu Felin obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - część IV, uchwalony uchwała nr 628/XXIX/2005 Rady Miasta Lublin z dnia 17 marca 2005 r. Zgodnie z ustaleniami powyższego planu proponowany skwer przy ul. Króla Władyslawa Jagiełły (na dz. 81/45) położony jest na terenie przeznaczonym pod ciąg komunikacji pieszej, którego ciągłość powinna być utrzymana. Skwer zaproponowany przy ul. Królowej Jadwigi na działce 87/16 położony jest na terenie przeznaczonym pod funkcje parkingów, garaży lub parkingo-garaży. Skwer na części działki 51/4 znajduje się na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną (M2) . Skwer na działce nr 87/54 przy ul. Doświadczalnej położony jest w pasie wyznaczonym liniami regulacyjnymi dla ul Doświadczalnej (planowanej w klasie oznaczonej symbolem KDZ-P).

Powrót do listy projektów