Budowa sygnalizacji świetlnej przejścia dla pieszych przez ul. Willową + nowa stacja rowerowa dla Botanika (przy skrzyżowaniu ulic Poligonowa i Ducha)

Numer identyfikacyjny projektu: M - 31

Dzielnice: Sławin

Opis skrócony:
Projekt składa się z 2 zadań, które poprawią standard mieszkania we wschodniej części dzielnicy Sławin:

1. Budowy sygnalizacji świetlnej b. uczęszczanego przejścia dla pieszych przez ul. Willową - naprzeciw kościoła i zlokalizowanego po drugiej stronie ulicy przystanku MPK. Z przejścia korzysta wiele osób mieszkających po obu stronach ul. Willowej, w tym dzieci i młodzież. Przejście nie ma wysepki pomiędzy pasami lub sygnalizacji świetlnej. Nie jest wystarczająco oświetlone z lamp ulicznych. Jest to jeden z najbardziej niebezpiecznych punktów na dzielnicy dla pieszych i kierowców pojazdów.

2. Powstania stacji rowerowej w rejonie skrzyżowania ulic Poligonowej, Willowej i gen. B. Ducha. W okolicy zamieszkuje coraz więcej osób, głównie ludzi młodych, którzy chcą korzystać z rowerów. Stacja rowerowa przy ul. Willowej usytuowana przy wejściu do Ogrodu Botanicznego jest intensywnie wykorzystywana, często brakuje tam rowerów i jest zbyt daleko dla osób mieszkających na ul. Poligonowej.

Opis rozszerzony:
Zadanie nr 1
Na ul. Willowej na przejściach dla pieszych przez jezdnię nie ma sygnalizacji świetnej, co jest też dużą niedogodnością dla osób niepełnosprawnych i niewidomych. Na wskazanym przejściu brak też wysepki. Stwarza to duże zagrożenie w tym rejonie dla bezpieczeństwo pieszych - zwłaszcza dzieci i osób starszych, a także dla kierowców.

Proponuje się budowę:
- sygnalizacji z przyciskami po obu stronach jezdni i z sygnałem dźwiękowym (uzależni to uruchamianie sygnalizacji od faktycznych potrzeb pieszych i ograniczy zatrzymywanie ruchu pojazdów);
- doświetlenie przejścia przez ustawienie dodatkowych 2 latarni ulicznych (można też wykorzystać istniejący słup oświetleniowy po stronie północnej ulicy);
- umieszczenie elementów odblaskowych w jezdni (wzdłuż pasa przejścia).

Ponadto w celu poprawy widoczności i dostępu do przejścia należy po północnej stronie ulicy: zlikwidować ogrodzenie z siatki (do 10 mb, biegnie po nieaktualnej granicy), podciąć gałęzie dużego drzewa, poszerzyć chodnik (do 10 m2), przesunąć lub zlikwidować mały drewniany kiosk.

Inwestycja zostanie zrealizowana na działkach: nr 129, ark. 3, obręb 32 - Sławinek Wieś oraz 27/2, ark. 6, obręb 3 - Czechów I.

W załączeniu: mapa sytuacyjna zadania nr 1, fot. nr 1 i fot. nr 2.

Zadanie nr 2
Zadanie zakłada powstanie nowej stacji lubelskiego roweru miejskiego na osiedlu Botanik - w rejonie skrzyżowania ulic: Poligonowej, Willowej i gen. B. Ducha.

Stacja może być wykorzystywana do dojazdu m. in.: do Centrum, do Ronda Honorowych Krwiodawców, do szkoły przy ul. Sławinkowskiej i do obiektów sportowych tam zlokalizowanych (po oddanej do użytkowania w roku 2018 ścieżce rowerowej do ul. Zbożowej), przez Zelwerowicza do północnych i wschodnich dzielnic miasta, do Skansenu, na Szerokie i do spacerów rowerowych po okolicy.

Inwestycja zostanie zrealizowana: na działce nr 1/13, ark. 7, obręb 3 – Czechów I (wariant 1) lub na działce nr 23/15, ark. 7, obręb 3 - Czechów I (wariant 2) lub na działce nr 40/11, ark. 6, obręb 3 - Czechów I (wariant 3).

Potencjalne warianty lokalizacji stacji roweru miejskiego przedstawiono na mapie sytuacyjnej zadania nr 2.

Szacunkowe koszty projektu:
Zadanie nr 1 - dokumentacja i realizacja 150 000,00 zł
Zadanie nr 2 - dokumentacja i realizacja 130 000,00 zł
Rezerwa na realizację zadań nr 1 i nr 2 (w przypadku niedoszacowania)20 000,00 zł
SUMA:300 000,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
Brak linków.

Załączniki:
Zad nr 1 - sygnalizacja na przejsciu.PDF
Zad nr 2 - stacja rowerowa .PDF
FOT. 1.jpg
FOT. 2.jpg

Autorzy projektu:
Radosław Osiak724-340-353radoslaw_osiak@wp.pl
Jadwiga Mach603-111-508jmach@lublin.eu

Lokalizacja na mapie Google:
Brak ustalonej lokalizacji.
Opinia projektu:
"Ocena pozytywna z zastrzeżeniami: koszt stacji rowerowej - 180 000zł. Sygnalizacja świetlna na ul. Willowej będzie efektywniejsza na skrzyżowania dróg publicznych - generujących znaczny ruch kołowy i pieszy. W zaproponowanej lokalizacji na wysokości kościoła, sygnalizacja obsługiwałaby jedynie krótką drogę dojazdową do zamkniętego terenu, stanowiącego dojazd tylko do 3 budynków mieszkalnych i kościoła.
Proponowane wskazane miejsca do budowy sygnalizacji w bliskim sąsiedztwie to skrzyżowanie z ul. Altanową, Relaksową lub. Tarasową. Koszt budowy sygnalizacji to 500 000 zł. Łączna wartość projektu 680 000 - przechodzi do projektów dużych – nowy numer D-78"

Powrót do listy projektów