Budowa sygnalizacji świetlnej przejścia dla pieszych przez ul. Willową + nowa stacja rowerowa dla Botanika (przy skrzyżowaniu ulic Poligonowa i Ducha

Numer identyfikacyjny projektu: D - 78

Dzielnice: Sławin

Opis skrócony:
Projekt składa się z 2 zadań, które poprawią standard mieszkania we wschodniej części dzielnicy Sławin:

1. Budowy sygnalizacji świetlnej przez ul. Willową (jedna na odcinku pomiędzy ul. Kaskadową a Relaksową) oraz zwiększenie bezpieczeństwa na jednym z przejść dla pieszych (na przeciw kościoła i zlokalizowanego po drugiej stronie ulicy przystanku MPK, mniej bezpiecznego niż sąsiednie).

2. Powstania stacji rowerowej w rejonie skrzyżowania ulic Poligonowej, Willowej i gen. B. Ducha. W okolicy zamieszkuje coraz więcej osób, głównie ludzi młodych, którzy chcą korzystać z rowerów. Stacja rowerowa przy ul. Willowej usytuowana przy wejściu do Ogrodu Botanicznego jest intensywnie wykorzystywana, często brakuje tam rowerów i jest zbyt daleko dla osób mieszkających np. na ul. Poligonowej.

Przeniesiony z projektów małych - poprzedni nr M-31

Opis rozszerzony:
Zadanie nr 1
Na ww. odcinku ul. Willowej na przejściach dla pieszych przez jezdnię nie ma sygnalizacji świetnej, co jest niebezpieczne dla osób starszych, niepełnosprawnych, niewidomych i dzieci. Uruchomienie sygnalizacji spowodowałaby też uspokojenie ruchu na ul. Willowej i łatwiejszy wyjazd z jej ulic bocznych.
Przejście naprzeciw kościoła i przystanku MPK nie ma wysepki pośredniej, jest gorzej oświetlone i ma ograniczoną widoczność chodnika od strony kościoła. Jest jednym z najbardziej niebezpiecznych przejść na tej ulicy.

Proponuje się budowę:
- sygnalizacji świetlnej (wstępnie z przyciskami po obu stronach jezdni i z sygnałem dźwiękowym, co uzależni uruchamianie sygnalizacji od faktycznych potrzeb pieszych i ograniczy zatrzymywanie ruchu pojazdów);
- doświetlenie przejścia na przeciw kościoła przez ustawienie dodatkowych 2 latarni ulicznych a w celu poprawy widoczności i dostępu należy po północnej stronie ulicy: zlikwidować ogrodzenie z siatki (do 10 mb, biegnie po nieaktualnej granicy), podciąć gałęzie dużego drzewa, poszerzyć chodnik (do 10 m2), przesunąć lub zlikwidować mały drewniany kiosk.

Inwestycja zostanie zrealizowana w pasie ul. Willowej, w tym na działkach: nr 129, ark. 3, obręb 32 - Sławinek Wieś oraz 27/2, ark. 6, obręb 3 - Czechów I.

W załączeniu: mapa sytuacyjna zadania nr 1, fot. nr 1 i fot. nr 2.

Zadanie nr 2
Zadanie zakłada powstanie nowej stacji lubelskiego roweru miejskiego na osiedlu Botanik - w rejonie skrzyżowania ulic: Poligonowej, Willowej i gen. B. Ducha.

Stacja może być wykorzystywana do dojazdu m. in.: do Centrum, do Ronda Honorowych Krwiodawców, do szkoły przy ul. Sławinkowskiej i do obiektów sportowych tam zlokalizowanych (po oddanej do użytkowania w roku 2018 ścieżce rowerowej do ul. Zbożowej), przez Zelwerowicza do północnych i wschodnich dzielnic miasta, do Skansenu, na Szerokie i do spacerów rowerowych po okolicy.

Inwestycja zostanie zrealizowana: na działce nr 1/13, ark. 7, obręb 3 – Czechów I (wariant 1) lub na działce nr 23/15, ark. 7, obręb 3 - Czechów I (wariant 2) lub na działce nr 40/11, ark. 6, obręb 3 - Czechów I (wariant 3).

Potencjalne warianty lokalizacji stacji roweru miejskiego przedstawiono na mapie sytuacyjnej zadania nr 2.

Szacunkowe koszty projektu:
Zadanie nr 1 570 000,00 zł
Zadanie nr 2180 000,00 zł
SUMA:750 000,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
Brak linków.

Załączniki:
Zad nr 1 - przejscie dla pieszych naprzeciw kosciola przy ul. Willowej.pdf
Zad nr 2 - stacja rowerowa .pdf
FOT000. 1
FOT000. 2

Autorzy projektu:
Radosław Osiak 724-340-353radoslaw_osiak@wp.pl
Jadwiga Mach603-111-508jmach@lublin.eu

Lokalizacja na mapie Google:

Powrót do listy projektów