Budowa ul. Leszka - I etap: od skrzyżowania z ul. Gnieźnieńską do skrzyżowania z ul. Wygon

Numer identyfikacyjny projektu: D - 6

Dzielnice: Szerokie

Opis skrócony:
Budowa drogi asfaltowej, chodników wraz z infrastrukturą oraz oświetleniem w ciągu ul. Leszka w Lublinie od skrzyżowania z ul. Gnieźnieńską do skrzyżowania z ul. Wygon, długość planowanej inwestycji 250 metrów.

Opis rozszerzony:
Ulica Leszka jest drogą gruntową, w bardzo złym stanie, pełna nierówności, kolein i wyrw. Sporadycznie dokonywane naprawy, w postaci wysypywania żwiru pomieszanego z ziemią w miejscu największych wyrw i kolein, nie przynoszą żadnego efektu, bowiem padający deszcz systematycznie wymywa żwir, powodując coraz większe wyrwy. Należy dodać, że w wyniku różnicy poziomów ul. Leszka i ul. Gnieźnieńskiej wymywany żwir i ziemia gromadzi się na ulicy Gnieźnieńskiej powodując niebezpieczeństwo dla osób i pojazdów poruszających się tą ulicą. Ulica Gnieźnieńska jest bardzo ważną drogą w układzie komunikacyjnym dzielnicy Szerokie, a jej znaczenie zwiększyło się jeszcze po rozpoczęciu budowy przedłużenia ulicy Bohaterów Monte Cassino.
Należy dodać, że budowa odcinka ulicy Leszka zmniejszy ewentualne zniszczenia w ulicach Dąbrówki i Wygon, które zostały wybudowane w 2015 i 2016 roku oraz połączy już istniejące drogi z ulicą Gnieźnieńską.
W roku 2016 budowa ulicy Leszka od skrzyżowania z ul. Gnieźnieńską do skrzyżowania z ul. Wygon została zgłoszona do Budżetu Obywatelskiego 2017. W głosowaniu mieszkańców Lublina projekt D3 uzyskał 966 głosów, tj. blisko jedną trzecią ogólnej liczby mieszkańców dzielnicy Szerokie. Ten fakt świadczy o dużej potrzebie mieszkańców dzielnicy dążących do budowy ulicy Leszka na zakreślonym odcinku. Należy dodać, że z wybudowanej ulicy będą korzystali wszyscy mieszkańcy ulicy Leszka oraz okolicznych ulic.
Kończąc należy nadmienić, że pył i kurz unoszący się z drogi gruntowej utrudnia życie mieszkańców, zanieczyszcza domy i podwórka, dostaje się do środka domów. Przy ulicy Leszka mieszka już wiele osób, przeważnie są to rodziny z dziećmi, brak chodnika powoduje że korzystanie z wąskiej i ruchliwej drogi staje się bardzo niebezpieczne.
Budowa drogi wpłynie pozytywnie na życie mieszkańców, poprawi komfort i bezpieczeństwo mieszkańców ulicy Leszka oraz osób poruszających się ulicą Gnieźnieńską.
Projekt zakłada także przygotowanie dokumentacji projektowej na całą ulicę (od ul. Gnieźnieńskiej do ul. Wojciechowskiej).

Szacunkowe koszty projektu:
Dokumentacja na całą drogę od Gnieźnieńskiej do Wojciechowskiej200 000,00 zł
Inwestycja drogowa : budowa drogi, chodników i oświetlenia1 000 000,00 zł
SUMA:1 200 000,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
Brak linków.

Załączniki:
Brak plików.

Autorzy projektu:
Piotr Izdebski501657134piotrizdebski@interia.pl

Lokalizacja na mapie Google:

Powrót do listy projektów