Budowa zatok parkingowych przy ul. Szafirowej

Numer identyfikacyjny projektu: M - 6

Dzielnice: Czuby Południowe

Opis skrócony:
Wniosek dotyczy budowy zatok parkingowych przy ul. Szafirowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Turkusową do skrzyżowania z ciągiem pieszym Busztynowa oraz dodatkowo (w opcji remontu asfaltowej nawierzchni istniejących zatok)

Wybudowanie zatok parkingowych przyczyniłoby się do zmniejszenia drastycznego deficytu miejc parkingowych i spełnienie oczekiwań i potrzeb osób zamieszkałych w tym rejonie.

Opis rozszerzony:
Propozycja dotyczy wybudowania dodatkowych zatok parkingowych na odcinku ul. Szafirowej od skrzyżowania z ul. Turkusową do skrzyżowania z ciągiem pieszym Busztynowa - Działka nr 104/9 Ark. 9 Obr. 27

Wybudowanie dodatkowych zatok parkingowych w tej lokalizacji konieczne jest z uwagi na ogromny problem z zaparkowaniem pojazdów w tym rejonie.
W związaku ze zmianą planu zagospodarowania w rejonie Szafirowa - Bursztynowa, został zlikwidowany parking strzeżony, co dodatkowo spowodowało deficyt miejsc parkingowych w istniejących zatokach parkingowych ul. Szafirowej.

Wybudowanie dodatkowych zatok parkingowych byłoby spełnieniem oczekiwań i potrzeb osób zamieszkałych w tym rejonie.

Jeżeli chodzi o stronę techniczną wykonania zatok to proponuję wykonanie jej w technilogii z nawierzchnią kraty parkingowej - trawnikowej (geokrata).
Takie rozwiązanie zmniejszyłoby koszt inwestycji oraz skróciło jej przygotowanie od strony formalnej. Zastosowanie takiego rozwiązania nie wymaga uzyskania zezwolenia na budowę i związanych z tym uzgodnień.

We wskazanej lokalizacji prawdopodobnie możliwe byłoby wybudowanie 30 sztuk dodatkowych miejsc parkingowych. Powierzchnia jednego miejsca parkingowego wg obowiązujących przepisów 5x2,5=12,5 m kw.

Powierzchnia do zabudowy 30 x 12,5 = 375 m kw

Jeżeli kwota 300 000 zł zabezpieczy wykonanie zarówno podstawowego wniosku budowy dodatkowych miejsc parkingowych jak i opcji remontu asfaltowej nawierzchni zatok istniejących - dodatkowo proponuę wykonanie remontu asfaltowej nawierzchni istniejących zatok parkingowych o pow. 550 m kw.

Szacunkowe koszty projektu:
Dokumentacja9 250,00 zł
Budowa dodatkowych zatok 375 mkw x 450 zł/mkw168 750,00 zł
Opcja remontu asfaltowej nawierzchni istniejących zatok 550 mkw x 200 zł/m kw110 000,00 zł
SUMA:288 000,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
Brak linków.

Załączniki:
Brak plików.

Autorzy projektu:
Jerzy Karciński501 367 400

Lokalizacja na mapie Google:

Opinia projektu:
Ocena pozytywna z zastrzeżeniem, że ilość miejsc zostanie wyznaczona na etapie realizacji z wyłączeniem wycinki drzew.

Powrót do listy projektów