Bulwar nad Czechówką i kładka przez Bystrzycę – połączenie dzielnic Stare Miasto, Bronowice, Kalinowszczyzna i Tatary

Numer identyfikacyjny projektu: D - 20

Dzielnice: Bronowice, Kalinowszczyzna, Stare Miasto, Tatary

Opis skrócony:
Projekt zakłada utworzenie ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż rzeki Czechówki na odcinku od Al. Unii Lubelskiej do rzeki Bystrzycy oraz kładki nad rzeką Bystrzycą. Celem projektu jest utworzenie nowego połączenia dzielnic Stare Miasto, Bronowice, Kalinowszczyzna i Tatary. Dzięki realizacji powstanie nowy atrakcyjny ciąg, który wraz z przeprawą przez Bystrzycę, stworzy zupełnie nowe możliwości komunikacyjne i rekreacyjne dla mieszkańców i turystów, udostępni niedoceniane walory przyrodnicze miasta oraz przybliży do dzielnice miasta położone wokół doliny Bystrzycy.

Opis rozszerzony:
Lokalizacja ścieżki została zaznaczona na mapie. Przebiega wzdłuż rzeki Czechówki na odcinku od Al. Unii Lubelskiej (przy Tarasach Zamkowych) do rzeki Bystrzycy (przy ujściu Czechówki). Numery działek dla obszaru Kalinowszczyzna – 27/1 i 7, dla obszaru Tatary – 13 i 7. Przebiega wzdłuż Pracowniczych Ogrodów Działkowych. Nawierzchnia ciągu: masa bitumiczna lub nawierzchnia lekka podobnie jak na ścieżce wzdłuż Zalewu Zemborzyckiego. Szerokość standardowa: 2m, w zależności od możliwości terenowych proponowane są zwężenia do 1,5 m. Długość ciągu to około 1200 m. Z uwagi na niewielka szerokość ścieżka nie jest podzielona na ciąg pieszy i rowerowy. Na odcinku w pobliżu ul. Działkowej zaplanowano ciąg pieszo-jezdny z uwagi na istniejący, niewielki ruch samochodów. Dodatkowo zaplanowano połączenie z ulicą Działkową ciągiem pieszo-jezdnym. Łączna długość odcina pieszo-jezdnego wynosi ok. 170 m. Kładka nad Bystrzycą będzie znajdowała się w miejscu oznaczonym na mapie i połączy nową ścieżkę z bulwarem po wschodniej stronie rzeki, w pobliżu przedwojennego mostu kolejowego (lokalizacja dostosowana do najkorzystniejszego aktualnie miejsca realizacji kładki). Długość kładki ok. 45-50 m. Proponowana minimalna szerokość kładki to 3 m. Konstrukcja kładki – stalowa, lekka. Ostateczny projekt powinien zostać wybrany po konsultacjach z architektami, architektami krajobrazu oraz mieszkańcami. Może on stanowić, nowy, atrakcyjny element krajobrazu doliny Bystrzycy. Docelowo jest to jedynie pierwszy etap zagospodarowania tego ciągu. W następnych edycjach BO planujemy rozwijać projekt o dodatkowe elementy takie jak oświetlenie, ławki, miejsca zatrzymania i wypoczynku czy stacja roweru miejskiego.
Uzasadnienie:
Tworzenie nowych połączeń w tkance miejskiej stanowi wyzwanie zarówno dla władz jak i mieszkańców. Wszędzie tam gdzie występuje ciąg komunikacyjny pojawia się życie. Wszędzie tam gdzie brakuje odpowiednich połączeń tworzą się problemy, konflikty a nawet najbardziej urokliwe przestrzenia bywają martwe. Podobnie jest z terenem wzdłuż rzeki Czechówki przy Pracowniczych Ogrodach Działkowych. Miejsce o ogromnym potencjale jest wręcz zapomniane. Patrząc nawet na mapę miasta widać brak bezpośredniego połączenia pomiędzy osiedlem Przyjaźni, osiedlem Tatary, Kalinowszczyzną i Starym Miastem. Biorąc po uwagę trudności w komunikacji pieszej wokół ulic na północ od osiedla – Aleja Tysiąclecia, Emmanuela Graffa i Mełgiewska. Jednocześnie przypominając o natężeniu i szybkości ruchu na tych ulicach, w trosce o bezpieczeństwo pieszych, realizacja ścieżki ułatwiającej dojście i dojazd rowerem do dzielnicy Kalinowszczyzna i Stare Miasto jest zasadna. Walory estetyczne, liczne widoki na zabudowę Starego Miasta, Zamek, kościół pw. Św. Agnieszki czy wieżę dawnej fabryki Eternit, stanowią dodatkowy argument za realizacją nowego powiązania. Realizacja projektu przyczyni się do powstania nowych, szybkich powiązań między dzielnicami i bezpośrednio wpłynie na wzrost jakości życia i atrakcyjności dla inwestorów dzielnic Bronowice oraz Tatary. Tereny te staną się także bardziej atrakcyjne dla turystów. Budując kładkę dla ruchu pieszych i rowerzystów nad Bystrzycą, przyczynimy się do stworzenia spójnego układu ścieżek pieszo-rowerowych wzdłuż rzeki. Warto mieć na uwadze możliwość rozwoju tego projektu w następnych edycjach Budżetu Obywatelskiego. Prawidłowe zagospodarowanie może przyczynić się także do zmniejszenia ruchu samochodowego w obrębie otaczających dzielnic. Projekt jest również zgodny ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, które w tym miejscu przewiduje drogę rowerową, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla Bronowic (kładka przesunięta w stosunku do planu ok. 60 m na zachód) oraz licznymi wnioskami społecznymi i opracowaniami analitycznymi.

Szacunkowe koszty projektu:
Ulepszenie ciągu pieszo-jezdnego na odcinku 170 m 40 000,00 zł
Ścieżka pieszo-rowerowa ok. 1200 m 560 000,00 zł
Kładka pieszo-rowerowa 600 000,00 zł
SUMA:1 200 000,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
https://www.facebook.com/nadiprzez/?ref=aymt_homepage_panelhttps://www.youtube.com/watch?v=T2UKlGkRLSo

Załączniki:
Mapa_NadiPrzez.pdf

Autorzy projektu:
Kamila Rabka530907974kamilarabka@gmail.com

Lokalizacja na mapie Google:

Powrót do listy projektów