Centrum Aktywności Sportowej Bronowice /etap 1/

Numer identyfikacyjny projektu: M - 13

Dzielnice: Abramowice, Bronowice, Czechów Południowy, Czechów Północny, Czuby Południowe, Czuby Północne, Dziesiąta, Felin, Głusk, Hajdów-Zadębie, Kalinowszczyzna, Konstantynów, Kośminek, Ponikwoda, Rury, Sławin, Sławinek, Stare Miasto, Szerokie, Śródmieście, Tatary, Węglin Południowy, Węglin Północny, Wieniawa, Wrotków, Za Cukrownią, Zemborzyce

Opis skrócony:
Projekt jest pierwszym etapem działania zmierzającego do powstania Centrum Aktywności Sportowej Bronowice w ramach obiektu sportowego zlokalizowanego na terenie Zespołu Szkół Budowlanych im. E. Kwiatkowskiego przy ul. Słowicze 3 w Lublinie. Przedsięwzięcie docelowo ma za zadanie adaptację i rewitalizację przestrzeni pod utworzenie profesjonalnej bazy treningowej wraz z zewnętrznym kompleksem rekreacyjnym. Realizacja projektu poprawi warunki uprawiania sportu, a także zwiększy jego dostępność względem wszystkich grup społecznych w dzielnicy Bronowice. W ramach Budżetu Obywatelskiego 2019 podjęta zostanie inwestycja m.in. instalacji sztucznego oświetlenia oraz nowej trybuny, ponadto wykonana zostanie kosmetyka nawierzchni trawiastej boiska piłkarskiego.

Opis rozszerzony:
Centrum Aktywności Sportowej Bronowie to wieloetapowe przedsięwzięcie w zakresie zewnętrznej infrastruktury sportowej. Inwestycja finalnie ukierunkowana jest na stworzenie w przestrzeni dzielnicy Bronowice miejsca przyjaznego mieszkańcom reprezentującym każdą z grup społecznych do aktywnego spędzania czasu wolnego. Docelowo obiekt sportowy oferować będzie m.in. boisko trawiaste z oświetleniem, boisko ze sztuczną nawierzchnią, boisko wielofunkcyjne, bieżnię lekkoatletyczną, siłownię i plac zabaw. Inwestycja w zakresie pierwszego etapu przewidzianego w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019 dotyczy:

1. Instalacji sztucznego oświetlenia w obrębie trawiastego boiska piłkarskiego.
2. Rozbiórka starej trybuny, a następnie zakup i montaż nowej dla 100 kibiców.
3. Zakup i ustawienie pawilonu technicznego z przeznaczeniem na sprzęt sportowy.
4. Dokonanie drobnej rewitalizacji nawierzchni boiska trawiastego.
5. Utworzenie ciągów pieszych umożliwiających swobodne przemieszczanie.
6. Poprawa elementu wizualnego obiektu poprzez branding.
7. Wykonanie projektu inwestycji w ramach pierwszego etapu.

Realizacja projektów docelowo zlokalizowana została na szkolnych obiektach sportowych Zespołu Szkół Budowlanych im. E. Kwiatkowskiego w Lublinie przy ul. Słowiczej 3 (działka numer 55).

Szacunkowe koszty projektu:
Dokumentacja (Wymagana w przypadku projektów inwestycyjnych. Szacunkowy koszt dokumentacji to ok. 5% całości inwestycji)35 000,00 zł
Instalacja sztucznego oświetlenia obiektu sportowego.100 000,00 zł
Zakup i montaż nowej trybuny.100 000,00 zł
Zakup pawilonu technicznego.35 000,00 zł
Pielęgnacja nawierzchni trawiastej boiska.15 000,00 zł
Utworzenie ciągów pieszych.10 000,00 zł
Brand obiektu.5 000,00 zł
SUMA:300 000,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
Brak linków.

Załączniki:
Zgoda_ZSB.pdf

Autorzy projektu:
ARKADIUSZ KOZLOWSKI500147975kozlowski.arkadiusz@wp.pl

Lokalizacja na mapie Google:

Opinia projektu:
Ocena pozytywna z zastrzeżeniem: konieczne jest połączenie projektów M-13 i M-14. Ze zwględu na stan obiektu należy wykonać dokumentację projektową na całość i w oparciu o nią modernizować obiekt. Szacunkowy koszt zadania to ok 1 200.000 zł – przeniesiony do projektów dużych – nowy numer D 61.

Powrót do listy projektów