Cisza na Czubach

Numer identyfikacyjny projektu: O - 11

Dzielnice: Czuby Południowe, Czuby Północne

Opis skrócony:
Ochrona mieszkańców przed hałasem z al. Jana PawłaII. Po otwarciu nowej części ul. Lubelskiego Lipca ′80, estakady Krochmalna - Diamentowa, domknięciu wewnętrznej obwodnicy miasta (przedłużenie ul. Dywizjonu 303) oraz powstaniu Dworca Metropolitalnego, aleją Jana Pawła II skierowany będzie wzmożony ruch drogowy. Już teraz jest bardzo uciążliwa dla okolicy. Projekt zakładaochronę mieszkańców osiedli Górki i Skarpa przed hałasem poprzez:
1. modernizację sygnalizacji świetlnej na przejściu przy przystanku "osiedle Górki" o moduł detekcji prędkości - czerwone światło zapalałoby się nie tylko gdy piesi chcą przejść, ale także gdy kierowcy przekraczają dozwoloną prędkość, co zmusioby ich do jazdy poniżej 50 km/h. Głównym powodem wzmożonego hałasu są bowiem kierowcy jadący z nadmierną prędkością. Ponadto montaż dynamicznych tablic informacyjnych.
2. nasadzenie szpaleru krzaków lub drzew całorocznie zielonych wzdłuż południowej jezdni - jako naturalnego ekranu dźwiękochłonnego.

Opis rozszerzony:
Jak w punkcie 6 i 8. Co należy dodać ponadto - nasadzenia wpisują się w projekt parku Jana Pawła II, który do tej pory był zaniedbany po tej stronie Czubów. Ogólnie można odnieść wrażenie, że Czuby Południowe po stronie os. Górki są niewspómiernie niedoinwestowane w porównaniu do części dzielnicy po stronie osiedli Widok i Poręba. Realizacja wzbudzonej sygnalizacji świetlnej wpłynie na zwiększenie komfortu akustycznego mieszkańców zarówno Czubów Pd. (os. Górki), jak i Czubów Pn. (os. Skarpa). Tablice z dynamiczną informacją dla kierowców o ich aktualnej prędkości są bardzo ważnym elementem - nie chodzi wszak o to, by kierowców karać "czerwonym światłem", ale aby faktycznie zwolnili. Stąd należy ich wcześniej poinformować, że jadą za szybko i, jeśli nie zwolnią, to "dostaną" czerwone światło. Dzięki temu też wydłuży się odcinek, na którym kierowcy zdejmą nogę z gazu.

Szacunkowe koszty projektu:
Dokumentacja10 000,00 zł
Montaż modułułu pomiaru prędkości dla obu kierunków na sygnalizacji świetlnej przy przystanku "os. Górki", przeprogramowanie sygnalizacji tak, aby poza aktywacją przez pieszych, była wzbudzania (zapalało się czerwone światło) gdy jeden z kierowców zbliżającycj się do sygnalizacji przekracza dozwoloną prędkość 50 km/h, osobno dla obu kierunków30 000,00 zł
Montaż 4 dynamicznych tablic (dla obu kierunków, po obu stronach każdej jezdni) informujących o zbliżaniu się do sygnalizacji wzbudzanej po przekroczeniu dozwolonej prędkości 50 km/h, wraz z wyświetlaniem aktualnej prędkości kierowcy120 000,00 zł
Nasadzenie szpaleru krzewów lub drzew całorocznie zielonych wzdłuż południowej jezdni Jana Pawła II od wjazdu na stację Lukoil do nieużywanych schodów na ulicę Szczytową (ok. 600 metrów - 100-150 drzew/krzewów iglastych całorocznie zielonych np. tuje)40 000,00 zł
SUMA:200 000,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
Brak linków.

Załączniki:
Brak plików.

Autorzy projektu:
Brak danych.

Lokalizacja na mapie Google:

Opinia projektu:
Ocena negatywna – zaproponowane rozwiązania nie wpłyną na ograniczenie hałasu. Mało tego, samochody hamujące i znów ruszające ten hałas nasilą.

Powrót do listy projektów