Czechów - aktywnie i zdrowo - piłka nożna dla najmłodszych

Numer identyfikacyjny projektu: O - 76

Dzielnice: Czechów Północny

Opis skrócony:
Projekt aktywizacji sportowej dzieci w wieku 3-12 lat mieszkających na terenie dzielnicy Czechów Północny.Projekt zakłada prowadzenie bezpłatnych zajęć sportowo rekreacyjnych skierowanych do uczniów przedszkoli i szkół podstawowych z dzielnicy Czechów Północny. Zajęcia będą prowadzone z piłki nożnej.Zostaną także zorganizowane turnieje i bezpłatne półkolonie podczas wakacji. Każde dziecko zostanie wyposażone w sprzęt sportowy potrzebny do treningów piłki nożnej.

Opis rozszerzony:
Projekt aktywizacji sportowej dzieci w wieku 3-12 lat mieszkających i uczących się na terenie dzielnicy Czechów Północny.Projekt zakłada prowadzenie bezpłatnych zajęć sportowo - rekreacyjnych skierowanych do uczniów przedszkoli i szkół podstawowych z dzielnicy Czechów Północny.Zajęcia będą prowadzone z piłki nożnej.Zostaną także zorganizowane turnieje i bezpłatne półkolonie podczas wakacji dla każdej kategorii wiekowej.Każde dziecko zostanie wyposażone w sprzęt sportowy potrzebny do treningów piłki nożnej.Zajęcia będą prowadzone w kategoriach: 4 - 6 lat, 7-8 lat, 9-10,11-12 lat.Zajęcia będą prowadzone wewnątrz obiektów sportowych oraz na świeżym powietrzu przez wykwalifikowana kadrę.Projekt ma na celu stworzenie możliwości uprawiania sportu dla dzieci bez ponoszenia dodatkowych kosztów, jak również propagowanie zdrowego trybu życia i popularyzację sportu jako jednej z bezpiecznych i atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu.Celem projektu jest również integracja środowiska dzielnicy Czechów Północny poprzez sport oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym i stosowaniu używek przez dzieci

Szacunkowe koszty projektu:
Dokumentacja (Wymagana w przypadku projektów inwestycyjnych. Szacunkowy koszt dokumentacji to ok. 5% całości inwestycji)0,00 zł
Wynajem obiektów sportowych(treningi, turnieje, półkolonie)50 000,00 zł
Wynagrodzenie Trenerów, Instruktorów,Opiekunów,Kierowników wypoczynku, Koordynatora(zajęcia, półkolonie, turnieje)120 000,00 zł
Sprzęt Sportowy (niezbędne do przeprowadzenia zajęć, strój treningowy dla każdego uczestnika60 000,00 zł
Wynagrodzenie sędziów, opieki medycznej, obsługi technicznej podczas turniejów10 000,00 zł
Promocja realizowanego projektu, obsługa strony internetowej dotyczącej projektu10 000,00 zł
Nagrody dla dzieci na turniejach, pólkoloniach15 000,00 zł
SUMA:265 000,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
Brak linków.

Załączniki:
Brak plików.

Autorzy projektu:
krzysztof Gralewski781902116krzysztof-gralewski@wp.pl

Lokalizacja na mapie Google:

Opinia projektu:
Ocena pozytywna z zastrzeżeniami: projekt nie spełnia kryteriów projektu dzielnicowego, dlatego zostaje przeniesiony do puli projektów ogólnomiejskich – poprzedni numer D - 42

Powrót do listy projektów