Czego potrzebuje Lublin - II edycja

Numer identyfikacyjny projektu: M - 134

Dzielnice: Abramowice, Bronowice, Czechów Południowy, Czechów Północny, Czuby Południowe, Czuby Północne, Dziesiąta, Felin, Głusk, Hajdów-Zadębie, Kalinowszczyzna, Konstantynów, Kośminek, Ponikwoda, Rury, Sławin, Sławinek, Stare Miasto, Szerokie, Śródmieście, Tatary, Węglin Południowy, Węglin Północny, Wieniawa, Wrotków, Za Cukrownią, Zemborzyce

Opis skrócony:
Celem projektu jest poznanie potrzeb mieszkańców Lublina, w odniesieniu do rozwoju i modernizacji ich dzielnic w ramach środków z Budżetu Obywatelskiego. Pozwoli on na dokonanie oceny satysfakcji z wcześniejszych działań podjętych w ramach BO.

W ramach projektu planowane jest wykonanie badania opinii Lublinian w formie indywidualnych wywiadów na reprezentatywnej próbie co najmniej 1100 mieszkańców w wieku 18-80 lat zameldowanych na terenie Gminy Lublin.

Projekt ten jest drugą edycją projektu badania opinii „Czego potrzebuje Lublin”, który jest realizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018.

Opis rozszerzony:
Celem projektu jest poznanie rzeczywistych potrzeb Lublinian, dotyczących inwestycji w dzielnicach oraz ocena satysfakcji z realizacji projektów finansowanych z Budżetu Obywatelskiego. Dzięki zebranym informacjom projekty zgłaszane w przyszłych edycjach Budżetu będą mogły w największym stopniu spełniać oczekiwania mieszkańców, co przełoży się wzrost satysfakcji Lublinian z działań realizowanych przez miasto. Oprócz poznania potrzeb mieszkańców Lublina, badanie będzie dotyczyło także innych obszarów funkcjonowania miasta, np. oceny poczucia bezpieczeństwa w dzielnicy. Badanie dodatkowych obszarów pozwoli na dostosowanie bieżących działań miasta do potrzeb mieszkańców.

Podobnie jak w poprzedniej edycji "Czego potrzebuje Lublin" projekt ma także na celu aktywizację Lublinian w kwestii inwestycji miejskich oraz promocję Budżetu Obywatelskiego i upowszechnianie idei partycypacji obywatelskiej.

W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące działania:
I. Przygotowanie badań
Przygotowanie badań obejmuje dwie fazy:
1. Konsultacje z władzami miasta dotyczące konstrukcji wywiadów
2. Przygotowanie kwestionariusza
II. Realizacja badań
Badania będą realizowane w formie ankietowej. Ostateczna lista pytań zostanie sformułowana po konsultacjach z władzami miasta.
III. Podsumowanie wyników badań
IV. Komunikacja wniosków i promocja idei partycypacji obywatelskiej

Szacunkowe koszty projektu:
Realizacja badania opinii mieszkańców Lublina wraz ze stworzeniem raportu z wnioskami z badania150 000,00 zł
Zatrudnienie osoby koordynującej projekt i przygotowującej kwestionariusz35 000,00 zł
Działania promocyjne30 000,00 zł
SUMA:215 000,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
Brak linków.

Załączniki:
Brak plików.

Autorzy projektu:
Rafał Muda663919259rafal_muda@wp.pl

Lokalizacja na mapie Google:

Opinia projektu:
Ocena pozytywna

Powrót do listy projektów