CZUBY, LSM ŁĄCZY NAS WĄWÓZ – miejsce aktywnego wypoczynku i rekreacji.

Numer identyfikacyjny projektu: D - 1

Dzielnice: Czuby Północne, Rury, Za Cukrownią

Opis skrócony:
1. Stworzenie stref sportu i aktywnej rekreacji dla dorosłych i młodzieży.
2. Wykonanie trasy do biegania i uprawiania nordic walking oraz montaż tablic instruktażowych
z ćwiczeniami.
3. Montaż urządzeń przyjaznych rowerzystom.
4. Budowa i modernizacja istniejących placów zabaw dla dzieci.
5. Wykonanie miejsca "przyjaznego postoju" dla rowerzystów, biegaczy, spacerowiczów oraz jeźdźców na terenie stadniny koni (Dzielnica: Za Cukrownią).
6. Wykonanie „źródełka” - ujęcia wody pitnej na terenie wąwozu.
7. Wykonanie punktów grillowych.
8. Wykonanie toru treningowego dla psów - AGILITY.
9. Wykonanie chodnika do ul. Armii Krajowej / ul. Ułanów w miejscu ścieżki między ogródkami działkowymi.
10. Wykonanie chodnika łączącego ul. Filaretów z główną aleją wąwozu.
11. Wykonanie chodnika łączącego osiedle im. Marii Konopnickiej z główną aleją wąwozu.
12. Wykonanie chodnika i schodów łączących os. im. B. Prusa z aleją w wąwozie przy Domu Seniora.
13. Wykonanie monitoringu na terenie Parku Ru

Opis rozszerzony:
Projekt przewiduje wykonanie 11 opisanych poniżej działań na obszarze wąwozu Czuby - LSM (Parku Rury) oraz miejsca przyjaznego postoju nad rzeką Bystrzycą na odcinek od stadniny koni do Zalewu.


Działanie 1 - Stworzenie stref sportu i aktywnej rekreacji dla dorosłych i młodzieży.

Mając na uwadze zastrzeżenia UM Lublin umiejscowienie strefy sportu i aktywnej rekreacji dla dorosłych i młodzieży pozostaje do uzgodnienia. W strefie sportu i aktywnej rekreacji znajdować się będzie siłownia zewnętrzna złożona z kilkunastu urządzeń oraz najprawdopodobniej po raz pierwszy w Lublinie zostaną zamontowane takie innowacyjne urządzenia, jak: RODEOBOARD – symulator jazdy na desce widnsurfingowej, AEROSKATE – symulator jazdy deskorolką po rampie, ALTIMA – urządzenie symulujące wspinaczkę po maszcie, ROLL UP – wisząco-kręcąca się kierownica oraz SPRĘŻYSTA GAŁĄŹ – huśtawka na stojąco. Dodatkowo oprócz wyżej wymienionych atrakcji zostaną zamontowane: gra „piłkarzyki”, kosz do koszykówki, bramki kratowe do piłki nożnej. Ponadto teren ten zostanie wyposażony w ławki, śmietnik oraz stojaki rowerowe typu „U”. Działanie to obejmuje montaż kolejnych urządzeń siłowni zewnętrznej wzdłuż alejki w wąwozie w okolicy Domu Seniora znajdującego się na osiedlu im. Bolesława Prusa (LSM) – działka nr 197/7 obręb: 28 arkusz:6. Urządzenia te powinny być przystosowane do potrzeb seniorów.


Działanie 2 - Wykonanie trasy do biegania i uprawiania nordic walking oraz montaż tablic instruktażowych z ćwiczeniami.

Budowa głównej trasy do biegania i uprawiania nordic walking o długości 1400 m - działki nr 2/103, 22/2, 22/3, 49/3, 71, 197, 49/3. Trasa zostanie wykonana z utwardzonej nawierzchni szutrowej o szerokości 2 metrów. Na trasie tej będą znajdowały się betonowe słupki dystansowe umieszczone co 100m. Słupki te będą oznaczone kolorem trasy (np. trasa czerwona) oraz będą posiadały oznakowanie, na którym metrze trasy znajduje się biegacz. Na trasie głównej będą znajdowały się tablice informacyjne z przebiegiem trasy oraz ćwiczeniami jakie można wykonywać podczas treningu. Ponadto działanie obejmuje budowę dodatkowych odcinków trasy biegowej o łącznej długości około 550 m, łączących ją z alejkami w wąwozie, jednocześnie dając możliwość tworzenia różnych wariantów własnej trasy – działki nr 49/3, 197, 71, 30/4, 64/2. Tablica informacyjna będzie zawierała również przykładowe warianty dodatkowych tras z uwzględnieniem oznakowania kolorystycznego. Na trasie biegowej zostaną zamontowane ławki wraz ze śmietnikami.


Działanie 3 – Montaż urządzeń przyjaznych rowerzystom.

Działanie to będzie obejmowało poniższe prace:
Ustawienie na terenie Parku Rury dwóch małych samoobsługowych stacji naprawy roweru – działka nr 197/7 obręb: 28 arkusz: 6 i działka nr 2/103 obręb: 15 arkusz: 4 - umożliwiających dopompowanie koła, jak również dokonanie podstawowych napraw w rowerze. Kolejna stacja powstanie w miejscu „przyjazny postój”, który proponowany jest wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego biegnącego przy rzece Bystrzycy na odcinku od stadniny koni do Zalewu Zemborzyckiego. Będzie to duża samoobsługowa stacja naprawy roweru. Wszystkie stacje zostaną zamontowane na podłożu wyłożonym kostką brukową. Ponadto w pobliżu każdej stacji zostanie zamontowany stojak rowerowy typu „U” oraz ławka. Działanie to dodatkowo przewiduje montaż na terenie Parku Rury kilkunastu stojaków rowerowych typu „U”, zwłaszcza w okolicach placów zabaw, siłowni, grilli, itp. Kolejnym udogodnieniem dla rowerzystów będzie poszerzenie lub budowa rowerowego ronda przy moście nad rzeką Bystrzycą – działka nr 123 obręb: 28 arkusz: 5. Ponadto ustawienie po obu stronach mostu podpórek dla rowerzystów ułatwiających oczekiwanie na przejazd przez most. Rozwiązania te
powinny usprawnić oczekiwanie i przejazd przez wąski most nad rzeką Bystrzycą. Ponadto zostanie dostawiony w tym miejscu stojak rowerowy typu „U” i ławka.


Działanie 4 - Modernizacja istniejących placów zabaw dla dzieci.

W ramach tego działania przeprowadzona zostanie modernizacja istniejącego placu zabaw w okolicy Szkoły Podstawowej nr 38 - działka 92/11 obręb: 28 arkusz: 8. Modernizacja polegać będzie na doposażeniu placu zabaw w nowe urządzenia zabawowe, naprawie zdewastowanych urządzeń zabawowych oraz wykonaniu ogrodzenia placu.

Działanie 4 obejmie również modernizację placu zabaw znajdującego się bliżej ul. Nadbystrzyckiej – działka nr 71 obręb: 30 arkusz: 5. Przewiduje się dostawienie nowych urządzeń zabawowych.


Działanie 5 – Wykonanie miejsca "przyjaznego postoju" dla rowerzystów, biegaczy, spacerowiczów wzdłuż rzeki Bystrzycy.

Wykonanie miejsca „PRZYJAZNEGO POSTOJU”, gdzie rowerzyści, biegacze, spacerowicze będą mogli usiąść przy 6-osobowym stole oraz dodatkowych ławkach, by odpocząć. Rowerzyści będą mogli również w tym miejscu dopompować koła, a także dokonać podstawowej naprawy roweru, dzięki
ustawionej w tym miejscu dużej samoobsługowej stacji naprawy roweru. Dzieci zaś będą miały do dyspozycji kilka urządzeń zabawowych. Ostateczna lokalizacja na odcinku od stadniny koni do Zalewu Zemborzyckiego przy ciągu pieszo-rowerowym pozostaje do ustalenia. Proponowane lokalizacje to: dzielnica Za Cukrownią, np. działka nr 2 arkusz: 1 obręb: 43 lub dzielnica Zemborzyce, działka nr 3 arkusz: 11 obręb: 20.


Działanie 6 - Wykonanie „źródełka” - ujęcia wody pitnej na terenie wąwozu.

Wykonanie na terenie Parku Rury ujęcia wody pitnej –„źródełka” umożliwiającego zaspokojenie pragnienia. Źródełko zostanie umiejscowione na skrzyżowaniu alejek między osiedlami Ruta (Czuby), H. Sienkiewicza (LSM), M. Konopnickiej (LSM). Lokalizacja ta podyktowana jest dużym natężeniem ruchu pieszego w tym miejscu, zakończeniem planowanej trasy biegowej, bliskim sąsiedztwem placu zabaw oraz wybiegu dla psów.


Działanie 7 - Wykonanie punktów grillowych.

Działanie to polega na wyznaczeniu i przystosowaniu przestrzeni do grillowania. Zadanie obejmuje następujący zakres prac: wypoziomowanie gruntu i ułożenie kostki brukowej, a w przypadku umiejscowienia grilla na wzniesieniu, dokonanie również zabezpieczenia przed osuwaniem się ziemi. Zainstalowanie stolików i ławek umożliwiających spożycie przygotowanych posiłków. Umieszczenie w bardzo bliskim sąsiedztwie betonowego kosza na popiół i niewypalony węgiel. Ponadto montaż śmietnika na odpady oraz stojaka rowerowego typu ”U”. Lokalizacje punktów grillowych pozostają do ustalenia.


Działanie 8 - Wykonanie toru treningowego dla psów – AGILITY.

Projekt przewiduje wyposażenie w urządzenia treningowe dla psów wybiegu, który został utworzony na terenie Parku Rury. Tor Agility będzie składał się z takich elementów jak: tunel, huśtawka, slalom, kładka, palisada, kółko, stacjonaty, wyspy wykonane z opon, itp. Na terenie wybiegu zostaną umieszczone ławki, a w bliskim sąsiedztwie wybiegu zamontowany zostanie stojak rowerowy typu „U”.
Zdjęcie poglądowe


Działanie 9. Wykonanie ok. 300 m odcinka chodnika między ogródkami działkowymi.

Budowa chodnika w istniejącym korytarzu między ogródkami działkowymi znajdującymi się pomiędzy ul. Ułanów, a istniejącym ciągiem pieszo-rowerowym w Parku Rury. Z uwagi na trwające postępowanie o zwrot gruntów możliwa jest realizacja zadania tylko na działce nr 2/103, tj. budowa chodnika na odcinka o długości ok. 300 m. Uwaga: Chodnik należy poprowadzić wzdłuż jednej ze stron istniejącego korytarza, by pozostawić miejsce na budowę drogi rowerowej ujętej w STRATEGII REALIZACJI SYSTEMU DRÓG ROWEROWYCH W MIEŚCIE LUBLIN 2015 (KORYTARZ 40: UŁANÓW – PARK RURY – BOLESŁAWA ŚMIAŁEGO – BOLESŁAWA CHROBREGO).


Działanie 10. Wykonanie chodnika łączącego ul. Filaretów z główną aleją wąwozu.

Wykonanie chodnika o łagodnym spadku (bez stopni) łączącego główną aleje wąwozu z chodnikiem wzdłuż ul. Filaretów w okolicy przejścia dla pieszych koło mostu. Dokładny przebieg chodnika do ustalenia z UM Lublin. Przewiduje się budowę chodnika o szerokości 2,5m i długości od 100 do 150 m. Uwagi dotyczące tego zadania znajdują się w załączniku.


Działanie 11. Wykonanie chodnika i schodów łączących os. im. B. Prusa z aleją w wąwozie przy Domu Seniora.

Wykonanie chodnika i schodów łączących aleję w wąwozie z aleją znajdującą się przy Domu Seniora. Schody powinny posiadać balustradę z obu stron, podjazd dla wózków oraz spocznik z wydzielonym miejscem umożliwiającym zamontowanie ławki z oparciem. Ponadto kolejna ławka zostanie zamontowana na szczycie wzniesienia. Ławki te mają zapewnić seniorom możliwość odpoczynku w trakcie pokonywania wzniesienia. Przyjęta długość odcinka 25 m, działka nr 197/7 oraz 196/2 arkusz: 6 obręb: 28.


Działanie 12 – Wykonanie monitoringu na terenie Parku Rury (zadanie opcjonalne).

Wykonanie monitoringu na terenie Parku Rury. Proponowane lokalizacje: okolice placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 38, w miejscach połączenia głównych ciągów komunikacyjnych. Uwaga: Ilość kamer uzależniona jest od oszczędności, które mogą powstać po weryfikacji projektu przez UM Lublin. W przypadku pojawienia się oszczędności autor zakłada przesunięcie środków na rzecz realizacji tego właśnie zadania.

Szacunkowe koszty projektu:
CZUBY, LSM ŁĄCZY NAS WĄWÓZ – miejsce aktywnego wypoczynku i rekreacji1 200 000,00 zł
SUMA:1 200 000,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
Facebook https://www.facebook.com/CZUBY-LSM-%C5%81%C4%84CZY-NAS-W%C4%84W%C3%93Z-miejsce-aktywnego-wypoczynku-i-rekreacji-1711738452418168/

Załączniki:
Zalacznik 1 Wawoz .pdf
BO 2018 CZUBY, LSM LACZY NAS WAWOZ.pdf

Autorzy projektu:
Andrzej Gołackigolackilublin@wp.pl

Lokalizacja na mapie Google:

Powrót do listy projektów