CZUBY, LSM ŁĄCZY NAS WĄWÓZ – miejsce aktywnego wypoczynku i rekreacji.

Numer identyfikacyjny projektu: D - 1

Dzielnice: Czuby Północne, Rury, Za Cukrownią, Zemborzyce

Opis skrócony:
Projekt docelowo przewiduje modernizację wąwozu łączącego CZUBY i LSM celem stworzenia atrakcyjnych stref do aktywnego wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców Lublina, tj.:

1. Stworzenie stref sportu i aktywnej rekreacji dla dorosłych i młodzieży.
2. Wykonanie trasy do biegania i uprawiania nordic walking oraz montaż tablic instruktażowych z ćwiczeniami.
3. Montaż urządzeń przyjaznych rowerzystom.
4. Modernizacja istniejących placów zabaw dla dzieci.
5. Miejsca "przyjaznego postoju" dla rowerzystów, biegaczy, spacerowiczów wzdłuż rzeki Bystrzycy.
6. „Źródełko” - ujęcia wody pitnej na terenie wąwozu.
7. Punkty grillowe.
8. Tor treningowy dla psów - AGILITY.
9. Chodnik łączący ul. Filaretów z główną aleją wąwozu.
10. Chodnik łączący osiedle im. Marii Konopnickiej z główną aleją wąwozu.
11. Chodnik i schody łączące os. im. B. Prusa z aleją w wąwozie przy Domu Seniora.
12. Monitoring.

W pierwszym etapie wyremontowane zostaną alejki.

Opis rozszerzony:
Projekt docelowo przewiduje wykonanie opisanych poniżej działań na obszarze wąwozu Czuby - LSM (Parku Rury) oraz miejsca przyjaznego postoju nad rzeką Bystrzycą na odcinku od stadniny koni do Zalewu.

W pierwszym etapie wyremontowane zostaną alejki.

Działanie 1 - Stworzenie stref sportu i aktywnej rekreacji dla dorosłych i młodzieży.

W strefie sportu i aktywnej rekreacji znajdować się będzie siłownia zewnętrzna złożona z kilkunastu urządzeń oraz najprawdopodobniej po raz pierwszy w Lublinie zostaną zamontowane takie innowacyjne urządzenia, jak: RODEOBOARD – symulator jazdy na desce widnsurfingowej, AEROSKATE – symulator jazdy deskorolką po rampie, ALTIMA – urządzenie symulujące wspinaczkę po maszcie, ROLL UP – wisząco-kręcąca się kierownica oraz SPRĘŻYSTA GAŁĄŹ – huśtawka na stojąco.
Dodatkowo oprócz wyżej wymienionych atrakcji zostaną zamontowane: gra „piłkarzyki”,
kosz do koszykówki, bramki kratowe do piłki nożnej. Umieszczenie urządzeń tworzących strefę sportu i aktywnej rekreacji na terenie wąwozu pozostaje do ustalenia.
Ponadto teren ten zostanie wyposażony w ławki, śmietnik oraz stojaki rowerowe typu „U”.
Działanie to obejmuje również montaż kolejnych urządzeń siłowni zewnętrznej wzdłuż alejki
w wąwozie w okolicy Domu Seniora znajdującego się na osiedlu im. Bolesława Prusa (LSM) – działka nr 197/7 obręb: 28 arkusz:6. Urządzenia te powinny być przystosowane do potrzeb seniorów.


Działanie 2 - Wykonanie trasy do biegania i uprawiania nordic walking oraz montaż tablic instruktażowych z ćwiczeniami.

Budowa głównej trasy do biegania i uprawiania nordic walking o długości 1400 m - działki
nr 2/103, 22/2, 22/3, 49/3, 71, 197, 49/3.
Trasa zostanie wykonana z utwardzonej nawierzchni szutrowej o szerokości 2 metrów. Na trasie
tej będą znajdowały się betonowe słupki dystansowe umieszczone co 100m. Słupki te będą oznaczone kolorem trasy (np. trasa czerwona) oraz będą posiadały oznakowanie, na którym metrze trasy znajduje się biegacz. Na trasie głównej będą znajdowały się tablice informacyjne z przebiegiem trasy oraz ćwiczeniami jakie można wykonywać podczas treningu.
Ponadto działanie obejmuje budowę dodatkowych odcinków trasy biegowej o łącznej długości około 550 m łączących ją z alejkami w wąwozie, tym samym dając możliwość tworzenia różnych wariantów własnej trasy – działki nr 49/3, 197, 71, 30/4, 64/2. Tablica informacyjna będzie zawierała również przykładowe warianty dodatkowych tras z uwzględnieniem oznakowania kolorystycznego.
Na trasie biegowej zostaną zamontowane ławki wraz ze śmietnikami.


Działanie 3 – Montaż urządzeń przyjaznych rowerzystom.
Działanie to będzie obejmowało poniższe prace:

Ustawienie na terenie Parku Rury dwóch małych samoobsługowych stacji naprawy roweru – działka nr 197/7 obręb: 28 arkusz: 6 i działka nr 2/103 obręb: 15 arkusz: 4 - umożliwiających dopompowanie koła, jak również dokonanie podstawowych napraw w rowerze. Kolejna stacja powstanie w miejscu „przyjazny postój”, który proponowany jest wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego biegnącego przy rzece Bystrzycy na odcinku od stadniny koni do Zalewu Zemborzyckiego. Będzie to duża samoobsługowa stacja naprawy roweru. Wszystkie stacje zostaną zamontowane na podłożu wyłożonym kostką brukową. Ponadto w pobliżu każdej stacji zostanie zamontowany stojak rowerowy typu „U” oraz ławka.
Działanie to dodatkowo przewiduje montaż na terenie Parku Rury kilkunastu stojaków rowerowych typu „U”, zwłaszcza w okolicach placów zabaw, siłowni, grilli, itp.
Kolejnym udogodnieniem dla rowerzystów będzie poszerzenie lub budowa rowerowego ronda przy moście nad rzeką Bystrzycą – działka nr 123 obręb: 28 arkusz: 5. Ponadto ustawienie po obu stronach mostu podpórek dla rowerzystów ułatwiających oczekiwanie na przejazd przez most. Rozwiązania te powinny usprawnić oczekiwanie i przejazd przez wąski most nad rzeką Bystrzycą. Ponadto zostanie dostawiony w tym miejscu stojak rowerowy typu „U” i ławka.


Działanie 4 - Modernizacja istniejących placów zabaw dla dzieci.

W ramach tego działania przeprowadzona zostanie modernizacja istniejącego placu zabaw w okolicy Szkoły Podstawowej nr 38 - działka 92/11 obręb: 28 arkusz: 8. Modernizacja polegać będzie na doposażeniu placu zabaw w nowe urządzenia zabawowe, naprawie zdewastowanych urządzeń zabawowych oraz wykonaniu ogrodzenia placu.

Działanie 4 obejmie również modernizację placu zabaw znajdującego się bliżej ul. Nadbystrzyckiej –działka nr 71 obręb: 30 arkusz: 5. Przewiduje się dostawienie nowych urządzeń zabawowych.


Działanie 5 – Wykonanie miejsca "przyjaznego postoju" dla rowerzystów, biegaczy, spacerowiczów wzdłuż rzeki Bystrzycy.
Wykonanie miejsca „PRZYJAZNEGO POSTOJU”, gdzie rowerzyści, biegacze, spacerowicze będą mogli usiąść przy 6-osobowym stole oraz dodatkowych ławkach, by odpocząć. Rowerzyści będą mogli również w tym miejscu dopompować koła, a także dokonać podstawowej naprawy roweru dzięki ustawionej w tym miejscu dużej samoobsługowej stacji naprawy roweru. Dzieci zaś będą miały do dyspozycji kilka urządzeń zabawowych. Ostateczna lokalizacja na odcinku od stadniny koni do Zalewu Zemborzyckiego przy ciągu pieszo-rowerowym pozostaje do ustalenia. Proponowane lokalizacje to: dzielnica Za Cukrownią, np. działka nr 2 arkusz: 1 obręb: 43 lub dzielnica Zemborzyce, działka nr 3 arkusz: 11 obręb: 20.

Działanie 6 - Wykonanie „źródełka” - ujęcia wody pitnej na terenie wąwozu.

Wykonanie na terenie Parku Rury ujęcia wody pitnej –„źródełka” umożliwiającego zaspokojenie pragnienia. Źródełko zostanie umiejscowione na skrzyżowaniu alejek między osiedlami Ruta (Czuby), H. Sienkiewicza (LSM), M. Konopnickiej (LSM). Lokalizacja ta podyktowana jest dużym natężeniem ruchu pieszego w tym miejscu, a także zakończeniem planowanej trasy biegowej, bliskim sąsiedztwem placu zabaw oraz wybiegu dla psów.

Działanie 7 - Wykonanie punktów grillowych.

Działanie to polega na wyznaczeniu i przystosowaniu przestrzeni do grillowania. Zadanie obejmuje następujący zakres prac: wypoziomowanie gruntu i ułożenie kostki brukowej, a w przypadku umiejscowienia grilla na wzniesieniu dokonanie również zabezpieczenia przed osuwaniem się ziemi. Zainstalowanie stolików i ławek umożliwiających spożycie przygotowanych posiłków. Umieszczenie w bardzo bliskim sąsiedztwie betonowego kosza na popiół i niewypalony węgiel. Ponadto montaż śmietnika na odpady oraz stojaka rowerowego typu ”U”.
Lokalizacje punktów grillowych pozostają do ustalenia.


Działanie 8 - Wykonanie toru treningowego dla psów – AGILITY.

Projekt przewiduje wyposażenie w urządzenia treningowe dla psów wybiegu, który został utworzony na terenie Parku Rury. Tor Agility będzie składał się z takich elementów jak: tunel, huśtawka, slalom, kładka, palisada, kółko, stacjonaty, wyspy wykonane z opon, itp.
Na terenie wybiegu zostaną umieszczone ławki, a w bliskim sąsiedztwie wybiegu zamontowany zostanie stojak rowerowy typu „U”.


Działanie 9. Wykonanie chodnika łączącego ul. Filaretów z główną aleją wąwozu.

Wykonanie chodnika o łagodnym spadku (bez stopni) łączącego główną aleje wąwozu z chodnikiem wzdłuż ul. Filaretów w okolicy przejścia dla pieszych koło mostu. Dokładny przebieg chodnika
do ustalenia z UM Lublin. Przewiduje się budowę chodnika o szerokości 2,5m i długości
od 100 do 150 m.
Uwagi dotyczące tego zadania znajdują się w załączniku.


Działanie 10 - Wykonanie chodnika łączącego osiedle im. Marii Konopnickiej z główną aleją wąwozu.
Przewiduje się budowę chodnika o szerokości ok. 1,5 m w miejscu wydeptanej ścieżki prowadzącej w okolice budynków Skrzatów 5 i 7. Autor dopuszcza również inne warianty przebiegu chodnika. W miejscu, gdzie jest największe nachylenie zostaną utworzone stopnie niwelujące wzniesienie oraz zamocowana balustrada (odcinek ok. 60 m). Balustrada ta powinna składać się z kilku odcinków, by dla spacerujących po zboczu wąwozu nie stanowiła przeszkody, którą muszą przeskoczyć. Ponadto przewiduje się ustawienie wzdłuż chodnika dwóch ławek, aby osoby starsze mogły odpocząć na nich w trakcie pokonywania wzniesienia.


Działanie 11. Wykonanie chodnika i schodów łączących os. im. B. Prusa z aleją w wąwozie
przy Domu Seniora.

Wykonanie chodnika i schodów łączących aleję w wąwozie z aleją znajdującą się przy Domu Seniora. Schody powinny posiadać balustradę z obu stron, podjazd dla wózków oraz spocznik z wydzielonym miejscem umożliwiającym zamontowanie ławki z oparciem. Ponadto dodatkowa ławka zostanie zamontowana na szczycie wzniesienia. Ławki te mają zapewnić seniorom możliwość odpoczynku w trakcie pokonywania wzniesienia. Przyjęta długość odcinka 25 m, działka nr 197/7 oraz 196/2 arkusz: 6 obręb: 28.


Działanie 12 – Wykonanie monitoringu na terenie Parku Rury

Wykonanie monitoringu na terenie Parku Rury. Proponowane lokalizacje to okolice placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 38 oraz w miejscach połączenia głównych ciągów komunikacyjnych.

Szacunkowe koszty projektu:
Dokumentacja i wykonanie remontu alejek1 200 000,00 zł
SUMA:1 200 000,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
FB: CZUBY, LSM ŁĄCZY NAS WĄWÓZ https://www.facebook.com/CZUBY-LSM-%C5%81%C4%84CZY-NAS-W%C4%84W%C3%93Z-miejsce-aktywnego-wypoczynku-i-rekreacji-1711738452418168/

Załączniki:
Brak plików.

Autorzy projektu:
Andrzej Gołackigolackilublin@wp.pl

Lokalizacja na mapie Google:

Opinia projektu:
Ocena pozytywna z zastrzeżeniami – szczegóły zostaną ustalone na etapie realizacji.

Powrót do listy projektów