CZUBY, LSM ŁĄCZY NAS WĄWÓZ – miejsce aktywnego wypoczynku i rekreacji.

Numer identyfikacyjny projektu: D - 1

Dzielnice: Czuby Północne, Rury, Za Cukrownią

Opis skrócony:
1. Stworzenie stref sportu i aktywnej rekreacji dla dorosłych i młodzieży.
2. Wykonanie trasy do biegania i uprawiania nordic walking oraz montaż tablic instruktażowych
z ćwiczeniami.
3. Montaż urządzeń przyjaznych rowerzystom.
4. Budowa i modernizacja istniejących placów zabaw dla dzieci.
5. Wykonanie miejsca "przyjaznego postoju" dla rowerzystów, biegaczy, spacerowiczów oraz jeźdźców na terenie stadniny koni (Dzielnica: Za Cukrownią).
6. Wykonanie „źródełka” - ujęcia wody pitnej na terenie wąwozu.
7. Wykonanie punktów grillowych.
8. Wykonanie toru treningowego dla psów - AGILITY.
9. Wykonanie chodnika do ul. Armii Krajowej / ul. Ułanów w miejscu ścieżki między ogródkami działkowymi.
10. Wykonanie chodnika łączącego ul. Filaretów z główną aleją wąwozu.
11. Wykonanie chodnika łączącego osiedle im. Marii Konopnickiej z główną aleją wąwozu.
12. Wykonanie chodnika i schodów łączących os. im. B. Prusa z aleją w wąwozie przy Domu Seniora.
13. Wykonanie monitoringu na terenie Parku Ru

Opis rozszerzony:
Projekt przewiduje wykonanie 13 opisanych poniżej działań na obszarze wąwozu Czuby - LSM (Parku Rury) oraz w okolicy stadniny koni nad rzeką Bystrzycą. W dodatkowym załączniku znajdują się dokładne informacje o szacowanych kosztach oraz dodatkowe informacje odnośnie proponowanych rozwiązań.

Działanie 1 - Stworzenie stref sportu i aktywnej rekreacji dla dorosłych i młodzieży.

Wykonanie strefy sportu i aktywnej rekreacji dla dorosłych i młodzieży między os. Ruta (Czuby)
a os. im. M. Konopnickiej (LSM) - działka nr 22/3 obręb: 28 arkusz: 2. W strefie sportu i aktywnej rekreacji znajdować się będzie siłownia zewnętrzna złożona z kilkunastu urządzeń
oraz najprawdopodobniej po raz pierwszy w Lublinie zostaną zamontowane takie innowacyjne urządzenia, jak: RODEOBOARD – symulator jazdy na desce widnsurfingowej, AEROSKATE – symulator jazdy deskorolką po rampie, ALTIMA – urządzenie symulujące wspinaczkę po maszcie, ROLL UP – wisząco-kręcąca się kierownica oraz SPRĘŻYSTA GAŁĄŹ – huśtawka na stojąco.
Dodatkowo oprócz wyżej wymienionych atrakcji zostaną zamontowane: gra „piłkarzyki”,
kosz do koszykówki, bramki kratowe do piłki nożnej.
Ponadto teren ten zostanie wyposażony w ławki, śmietnik oraz stojaki rowerowe typu „U”.
Działanie to obejmuje montaż kolejnych urządzeń siłowni zewnętrznej wzdłuż alejki w wąwozie w okolicy Domu Seniora znajdującego się na osiedlu im. Bolesława Prusa (LSM) – działka nr 197/7 obręb: 28 arkusz:6. Urządzenia te powinny być przystosowane do potrzeb seniorów.

Działanie 2 - Wykonanie trasy do biegania i uprawiania nordic walking oraz montaż tablic instruktażowych z ćwiczeniami.

Budowa głównej trasy do biegania i uprawiania nordic walking o długości 1400 m - działki
nr 2/103, 22/2, 22/3, 49/3, 71, 197, 49/3.
Trasa zostanie wykonana z utwardzonej nawierzchni szutrowej o szerokości 2 metrów. Na trasie
tej będą znajdowały się betonowe słupki dystansowe umieszczone co 100m. Słupki te będą oznaczone kolorem trasy (np. trasa czerwona) oraz będą posiadały oznakowanie, na którym metrze trasy znajduje się biegacz. Na trasie głównej będą znajdowały się tablice informacyjne z przebiegiem trasy oraz ćwiczeniami jakie można wykonywać podczas treningu.
Ponadto działanie obejmuje budowę dodatkowych odcinków trasy biegowej o łącznej długości około 550 m, łączących ją z alejkami w wąwozie, jednocześnie dając możliwość tworzenia różnych wariantów własnej trasy – działki nr 49/3, 197, 71, 30/4, 64/2. Tablica informacyjna będzie zawierała również przykładowe warianty dodatkowych tras z uwzględnieniem oznakowania kolorystycznego.
Na trasie biegowej zostaną zamontowane ławki wraz ze śmietnikami.


Działanie 3 – Montaż urządzeń przyjaznych rowerzystom.
Działanie to będzie obejmowało poniższe prace:

Ustawienie na terenie Parku Rury dwóch małych samoobsługowych stacji naprawy roweru – działka nr 197/7 obręb: 28 arkusz: 6 i działka nr 2/103 obręb: 15 arkusz: 4 - umożliwiających dopompowanie koła, jak również dokonanie podstawowych napraw w rowerze. Kolejna stacja zostanie zamontowana na terenie stadniny koni w miejscu „przyjazny postój”. Będzie to duża samoobsługowa stacja naprawy roweru. Wszystkie stacje zostaną zamontowane na podłożu wyłożonym kostką brukową. Ponadto w pobliżu każdej stacji zostanie zamontowany stojak rowerowy typu „U” oraz ławka.
Działanie to dodatkowo przewiduje montaż na terenie Parku Rury kilkunastu stojaków rowerowych typu „U”, zwłaszcza w okolicach placów zabaw, siłowni, grilli, itp.
Kolejnym udogodnieniem dla rowerzystów będzie poszerzenie lub budowa rowerowego ronda przy moście nad rzeką Bystrzycą – działka nr 123 obręb: 28 arkusz: 5. Ponadto ustawienie po obu stronach mostu podpórek dla rowerzystów ułatwiających oczekiwanie na przejazd przez most. Rozwiązania te powinny usprawnić oczekiwanie i przejazd przez wąski most nad rzeką Bystrzycą. Ponadto zostanie dostawiony w tym miejscu stojak rowerowy typu „U” i ławka.


Działanie 4 - Budowa i modernizacja istniejących placów zabaw dla dzieci.

Budowa nowego placu zabaw między osiedlem RUTA (Czuby), a osiedlem im. Marii Konopnickiej (LSM) na działce nr 22/3 obręb: 28 arkusz: 2, w okolicy planowanej „strefy sportu”.
Ponadto w ramach tego działania przeprowadzona zostanie modernizacja istniejącego placu zabaw w okolicy Szkoły Podstawowej nr 38 - działka 92/11 obręb: 28 arkusz: 8. Modernizacja polegać będzie na doposażeniu placu zabaw w nowe urządzenia zabawowe oraz na naprawie zdewastowanych urządzeń zabawowych.
Działanie 4 obejmie również modernizację placu zabaw znajdującego się bliżej ul. Nadbystrzyckiej –działka nr 71 obręb: 30 arkusz: 5. Przewiduje się dostawienie nowych urządzeń zabawowych między innymi huśtawki typu „bocianie gniazdo” oraz dodatkowych ławek i stojaka rowerowego typu „U”.

Działanie 5 – Wykonanie miejsca "przyjaznego postoju" dla rowerzystów, biegaczy, spacerowiczów oraz jeźdźców na terenie stadniny koni.
Wykonanie na terenie stadniny koni – działka nr 3/1 obręb: 17 arkusz: 1 miejsca „PRZYJAZNEGO POSTOJU”, gdzie rowerzyści, biegacze, spacerowicze, jeźdźcy konni będą mogli usiąść przy
6-osobowym stole oraz dodatkowych ławkach, by odpocząć i móc przyglądać się treningom koni. Rowerzyści będą mogli również w tym miejscu dopompować koła, a także dokonać podstawowej naprawy roweru, dzięki ustawionej w tym miejscu dużej samoobsługowej stacji naprawy roweru. Dzieci zaś będą miały do dyspozycji kilka urządzeń zabawowych.


Działanie 6 - Wykonanie „źródełka” - ujęcia wody pitnej na terenie wąwozu.

Wykonanie na terenie Parku Rury ujęcia wody pitnej –„źródełka” umożliwiającego zaspokojenie pragnienia. Źródełko zostanie umiejscowione na skrzyżowaniu alejek między osiedlami Ruta (Czuby), H. Sienkiewicza (LSM), M. Konopnickiej (LSM). Lokalizacja ta podyktowana jest dużym natężeniem ruchu pieszego w tym miejscu, zakończeniem planowanej trasy biegowej, bliskim sąsiedztwem placu zabaw oraz wybiegu dla psów.


Działanie 7 - Wykonanie punktów grillowych.

Działanie to obejmuje następujący zakres prac: montaż grilla, wypoziomowanie gruntu i ułożenie kostki brukowej w miejscu ustawienia grilla, a w przypadku umiejscowienia grilla na wzniesieniu, dokonanie również zabezpieczenia przed osuwaniem się ziemi. Umieszczenie w bardzo bliskim sąsiedztwie grilla, betonowego kosza na popiół i niewypalony węgiel. Zamontowanie słupka, do którego będzie przymocowana łańcuchem metalowa szufelka umożliwiająca wybranie popiołu
i niewypalonego węgla. W sąsiedztwie grilla usadowienie betonowego stołu z siedziskami dla 6 osób,
z blatem wyposażonym w szachownicę. Ponadto montaż śmietnika na odpady oraz stojaka rowerowego typu ”U”.
Lokalizacje punktów grillowych pozostają do ustalenia.


Działanie 8 - Wykonanie toru treningowego dla psów – AGILITY.

Projekt przewiduje wyposażenie w urządzenia treningowe dla psów wybiegu, który został utworzony na terenie Parku Rury. Tor Agility będzie składał się z takich elementów jak: tunel, huśtawka, slalom, kładka, palisada, kółko, stacjonaty, wyspy wykonane z opon, itp.
Na terenie wybiegu zostaną umieszczone ławki, a w bliskim sąsiedztwie wybiegu zamontowany zostanie stojak rowerowy typu „U”.


Działanie 9. Wykonanie chodnika do ul. Armii Krajowej /ul. Ułanów w miejscu ścieżki między ogródkami działkowymi.
Budowa chodnika w istniejącym korytarzu między ogródkami działkowymi, od ul. Ułanów
do istniejącego ciągu pieszo-rowerowego (działki nr 62/10, 2/103, 2/72). Długość odcinka 550 m, szerokość chodnika 2 m (opcjonalnie 2,5 m).

Uwaga:
Chodnik należy poprowadzić wzdłuż jednej ze stron istniejącego korytarza, by pozostawić miejsce na budowę drogi rowerowej ujętej w STRATEGII REALIZACJI SYSTEMU DRÓG ROWEROWYCH W MIEŚCIE LUBLIN 2015 (KORYTARZ 40: UŁANÓW – PARK RURY – BOLESŁAWA ŚMIAŁEGO – BOLESŁAWA CHROBREGO).

Działanie 10. Wykonanie chodnika łączącego ul. Filaretów z główną aleją wąwozu.

Wykonanie chodnika o łagodnym spadku (bez stopni) łączącego główną aleje wąwozu z chodnikiem wzdłuż ul. Filaretów w okolicy przejścia dla pieszych koło mostu. Dokładny przebieg chodnika
do ustalenia z UM Lublin. Przewiduje się budowę chodnika o szerokości 2,5m i długości
od 100 do 150 m.
Uwagi dotyczące tego zadania znajdują się w załączniku.


Działanie 11 - Wykonanie chodnika łączącego osiedle im. Marii Konopnickiej z główną aleją wąwozu.

Przewiduję się budowę chodnika o szerokości 1,5 metra prowadzącego od alei głównej wąwozu do osiedla im. Marii Konopnickiej po działce nr 22/3 w miejscu wydeptanej ścieżki. Długość tego chodnika wynosić będzie ok. 140 metrów. Chodnik rozpocznie się od alei głównej wąwozu, następnie rozdzieli obszar, gdzie ma powstać strefa sportu oraz plac zabaw i zakończy się w pobliżu budynków przy ul. Skrzatów 5 i 7.
W miejscu, gdzie jest największe nachylenie zostanie zamocowana balustrada (na odcinku ok. 60 m). Balustrada ta powinna składać się z kilku odcinków, by dla spacerujących po zboczu wąwozu nie stanowiła przeszkody, którą muszą przeskoczyć. Ponadto przewiduje się ustawienie wzdłuż chodnika dwóch ławek, aby osoby starsze mogły odpocząć na nich w trakcie pokonywania wzniesienia.


Działanie 12. Wykonanie chodnika i schodów łączących os. im. B. Prusa z aleją w wąwozie
przy Domu Seniora.

Wykonanie chodnika i schodów łączących aleję w wąwozie z aleją znajdującą się przy Domu Seniora. Schody powinny posiadać balustradę z obu stron, podjazd dla wózków oraz spocznik z wydzielonym miejscem umożliwiającym zamontowanie ławki z oparciem. Ponadto kolejna ławka zostanie zamontowana na szczycie wzniesienia. Ławki te mają zapewnić seniorom możliwość odpoczynku w trakcie pokonywania wzniesienia. Przyjęta długość odcinka 25 m, działka nr 197/7 oraz 196/2 arkusz: 6 obręb: 28.


Działanie 13 – Wykonanie monitoringu na terenie Parku Rury (zadanie opcjonalne).

Wykonanie monitoringu na terenie Parku Rury. Proponowane lokalizacje: okolice placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 38, w okolicy planowanej strefy sportu i rekreacji, w miejscach połączenia głównych ciągów komunikacyjnych. Uwaga:
Ilość kamer uzależniona jest od oszczędności, które mogą powstać po weryfikacji projektu przez UM Lublin. W przypadku pojawienia się oszczędności autor zakłada przesunięcie środków na rzecz realizacji tego właśnie zadania.

Szacunkowe koszty projektu:
Działanie 1 - Stworzenie stref sportu i aktywnej rekreacji dla dorosłych i młodzieży.tacja (Wymagana w przypadku projektów inwestycyjnych. Szacunkowy koszt dokumentacji to ok. 5% całości inwestycji)223 330,00 zł
Działanie 2 - Wykonanie trasy do biegania i uprawiania nordic walking oraz montaż tablic instruktażowych z ćwiczeniami.205 500,00 zł
Działanie 3 - Montaż urządzeń przyjaznych rowerzystom.43 600,00 zł
Działanie 4 - Budowa i modernizacja istniejących placów zabaw dla dzieci. 153 910,00 zł
Działanie 5 - Wykonanie miejsca "przyjaznego postoju" dla rowerzystów, biegaczy, spacerowiczów oraz jeźdźców na terenie stadniny koni (Dzielnica: Za Cukrownią).12 700,00 zł
Działanie 6 - Wykonanie „źródełka” - ujęcia wody pitnej na terenie wąwozu. 8 000,00 zł
Działanie 7 - Wykonanie punktów grillowych.25 860,00 zł
Działanie 8 - Wykonanie toru treningowego dla psów - AGILITY.31 600,00 zł
Działanie 9 - Wykonanie chodnika do ul. Armii Krajowej / ul. Ułanów w miejscu ścieżki między ogródkami działkowymi.220 000,00 zł
Działanie 10 - Wykonanie chodnika łączącego ul. Filaretów z główną aleją wąwozu.150 000,00 zł
Działanie 11 - Wykonanie chodnika łączącego osiedle im. Marii Konopnickiej z główną aleją wąwozu.72 700,00 zł
Działanie 12 - Wykonanie chodnika i schodów łączących os. im. B. Prusa z aleją w wąwozie przy Domu Seniora.27 800,00 zł
Działanie 13 – Wykonanie monitoringu na terenie Parku Rury (zadanie opcjonalne). 25 000,00 zł
SUMA:1 200 000,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
Facebook https://www.facebook.com/CZUBY-LSM-%C5%81%C4%84CZY-NAS-W%C4%84W%C3%93Z-miejsce-aktywnego-wypoczynku-i-rekreacji-1711738452418168/

Załączniki:
Zalacznik 1 Wawoz .pdf
BO 2018 CZUBY, LSM LACZY NAS WAWOZ.pdf

Autorzy projektu:
Andrzej Gołackigolackilublin@wp.pl

Lokalizacja na mapie Google:
Brak ustalonej lokalizacji.
Powrót do listy projektów