Dla naszych dzieci - budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 57 w Lublinie

Numer identyfikacyjny projektu: M - 53

Dzielnice: Konstantynów

Opis skrócony:
" Kiedy śmieje się dziecko, cały świat się śmieje"
Od 1 września 2017 r. w budynku Gimnazjum nr 7 im. J. Kochanowskiego Miasto Lublin utworzyło publiczną Szkołę Podstawową nr 57
im. J.Kochanowskiego z oddziałami dwujęzycznymi. Infrastruktura, jaka sprawdziła się przy gimnazjum, jest niewystarczająca w przypadku szkoły podstawowej, w której większość stanowią uczniowie klas edukacji wczesnoszkolnej. Ograniczenia lokalowe powodują, że sale świetlicowe są wypełnione uczniami. Idealnym rozwiązaniem jest budowa placu zabaw, który zlikwidowałby ten problem. Przebywanie na placu zabaw-tak potrzebne dzieciom, wpływa nie tylko na ich sprawność fizyczną, ale też sprzyja rozwijaniu umiejętności społecznych i dojrzałości emocjonalnej. Dzieci, nawiązując kontakty z rówieśnikami, tworzą wzajemne relacje i uczą się prawidłowych zachowań. Aktualnie dzieci muszą korzystać z oddalonego o ok. 800 m osiedlowego placu zabaw.

Opis rozszerzony:
Od 1 września 2017 roku w budynku Gimnazjum nr 7 im. J. Kochanowskiego ul. Krasińskiego 7 Miasto Lublin utworzyło publiczną Szkołę Podstawową nr 57 im. J. Kochanowskiego z oddziałami dwujęzycznymi. Dotychczasowa infrastruktura dostosowana była do klas gimnazjalnych. Aktualnie większość uczniów stanowić będą uczniowie z klas edukacji wczesnoszkolnej. W celu uniknięcia zbytniego przeciążenia w salach świetlicowych a także aby wspomóc rozwój sprawności fizycznej uczniów, niezbędna staje się budowa placu zabaw.
Plac zostałby posadowiony na terenie szkoły. Działka 8/1, arkusz mapy 4, obręb osiedla LSM, grupa rejestrowa 4.W skład placu wchodziłby zestaw edukacyjno-zabawowy z huśtawkami, ewentualnie urządzenia linowe czy urządzenia sprawnościowe. Najprawdopodobniej , ze względu na obecne trawiaste podłoże, konieczna będzie wymiana podłoża. Na terenie placu chcemy również zamontować 3-4 ławeczki.
W celu zabezpieczenia placu przed zniszczeniem , całość powinna zostać ogrodzona.

Szacunkowe koszty projektu:
Dokumentacja (Wymagana w przypadku projektów inwestycyjnych. Szacunkowy koszt dokumentacji to ok. 5% całości inwestycji)9 000,00 zł
Zestaw - plac zabaw85 000,00 zł
Przygotowanie podłoża pod plac60 000,00 zł
Montaż ogrodzenia placu40 000,00 zł
Montaż 3-4 ławek na placu2 500,00 zł
SUMA:196 500,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
Brak linków.

Załączniki:
Zgoda SP nr 57.pdf

Autorzy projektu:
Monika Rycerz-przewodnicząca Rady Rodziców przy SP 57601163902Monika.rbiuro@gmail.com

Lokalizacja na mapie Google:

Opinia projektu:
Ocena pozytywna

Powrót do listy projektów