Dlaczego Pan/Pani nie wziął/wzięła udziału w referendum? [ANKIETA]

Numer identyfikacyjny projektu: O - 17

Dzielnice: Abramowice, Bronowice, Czechów Południowy, Czechów Północny, Czuby Południowe, Czuby Północne, Dziesiąta, Felin, Głusk, Hajdów-Zadębie, Kalinowszczyzna, Konstantynów, Kośminek, Ponikwoda, Rury, Sławin, Sławinek, Stare Miasto, Szerokie, Śródmieście, Tatary, Węglin Południowy, Węglin Północny, Wieniawa, Wrotków, Za Cukrownią, Zemborzyce

Opis skrócony:
Projekt zakłada przeprowadzenie badania społecznego na temat powodów absencji w referendum 7 kwietnia w Lublinie.

Opis rozszerzony:
Prezydent Lublina, Urząd Miasta jak i Rada Miasta pozostali w kampanii referendalnej bierni.
Jedna strona w Biuletynie Informacji Publicznej dotycząca referendum to stanowczo za mało, żeby mieszkanki i mieszkańcy mogli podjąć dojrzałą i odpowiedzialną decyzję w sprawie przyszłości Górek Czechowskich.
Wiele osób w Lublinie nie wiedziało absolutnie nic o referendum, wiele było zmylonych myśląc, że chodzi o jakiś park.

Warto zbadać jakie były powody absencji, by w przyszłości instytucje publiczne mogły dotrzeć do mieszkańców z kampanią edukacyjno-informacyjną i by w przyszłości, publiczne pieniądze nie były marnowane na narzędzia partycypacji, które nie dają wiążącej odpowiedzi.

Szacunkowe koszty projektu:
Badanie60 000,00 zł
SUMA:60 000,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
Brak linków.

Załączniki:
Brak plików.

Autorzy projektu:
Szymon Furmaniak48793728826sqf@wp.pl

Lokalizacja na mapie Google:

Opinia projektu:
Biorąc pod uwagę zapisy regulaminu stanowiące, że projekty muszą respektować kryterium celowości i gospodarności w wydatkowaniu środków publicznych oraz ich realizacja musi uwzględniać zasadę uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów opiniuję projekt negatywnie. Realizacja proponowanego badania nie dostarczy wiedzy niezbędnej do realizacji usług dla mieszkańców. Badanie to jest relatywnie drogim narzędziem i powinno być prowadzone tylko i wyłącznie w celu pozyskania wiedzy niezbędnej do realizacji zadań miasta. Autor stawia tezę o niskiej frekwencji w referendum i chce badań jej przyczynę. Należy zwrócić uwagę, że tak samo uprawniona jest opinia, że frekwencja była wysoka, analizując aktywność obywateli i obywatelek w referendach. Biorąc pod uwagę, że referendum lokalne jest jednostkowym wydarzeniem w historii miasta Lublin i bardzo rzadko po nie sięga się i ciężko przewidzieć termin jakiegokolwiek ponownego referendum, prowadzenie badań społecznych w tym zakresie ze środków publicznych jest niegospodarnością i bezcelowe.

Powrót do listy projektów