Dodatkowe stacje LRM (Lubelskiego Roweru Miejskiego)

Numer identyfikacyjny projektu: D - 2

Dzielnice: Bronowice, Czechów Południowy, Czuby Północne, Dziesiąta, Kalinowszczyzna, Konstantynów, Rury, Sławinek, Stare Miasto, Śródmieście, Tatary, Wieniawa, Wrotków, Za Cukrownią

Opis skrócony:
Projekt zakłada ustawienie dodatkowych stacji LRM (Lubelskiego Roweru Miejskiego) oraz wzmożone kontrole stanu technicznego rowerów.

Opis rozszerzony:
Projekt zakłada ustawienie dodatkowych stacji LRM w pobliżu Centrum oraz wydłużenie czasu funkcjonowania systemu - od 1 marca, do 3 listopada. Obecnie system składa się z 96 stacji wypożyczeń i 951 rowerów. W 2017 roku z systemu skorzystano ponad 530 tys. razy, co daje prawie 2400 podróży dziennie.

Stacje zostaną zlokalizowane na gruntach miejskich. Konkretne lokalizacje zostaną wybrane przez urząd po zebraniu zapotrzebowania od mieszkańców.

Szacunkowe koszty projektu:
6 stacji LRM 1 170 000,00 zł
Kontrole stanu technicznego stacji30 000,00 zł
SUMA:1 200 000,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
Brak linków.

Załączniki:
Brak plików.

Autorzy projektu:
Brak danych.

Lokalizacja na mapie Google:
Brak ustalonej lokalizacji.
Opinia projektu:
Ocena pozytywna – projekt możliwy do zrealizowania do
wysokości środków.

Powrót do listy projektów