Dokończenie oświetlenia ulicy Lazurowej wraz z częścią ulicy Krwawicza.

Numer identyfikacyjny projektu: M - 61

Dzielnice: Węglin Północny

Opis skrócony:
Celem zgłoszonego projektu jest radykalne zwiększenie bezpieczeństwa pieszych oraz mieszkańców Węglina Południowego. Cel ten będzie realizowany poprzez dokończenie wykonania oświetlenia ulicznego ulicy Lazurowej wraz z oświetleniem części ulicy Tadeusza Krwawicza. Obecnie zarówno ulica Lazurowa jak i Tadeusza Krwawicza mają wykonane oświetlenie w części pasa drogowego. Dzięki realizacji projektu ulica Lazurowa będzie w pełni oświetlona, a ulica Krwawicza w zdecydowanej większości.

Opis rozszerzony:
Projekt dotyczy wykonania instalacji oświetlenia drogowego wraz z latarniami na działkach:
ul. Lazurowa: 639/5
ul. Krwawicza: 637/1, 636/1, 635/1, 634/2, 633/1, 638,2/ 686/1, 685/7, 681/18, 676/13, 671/4, 668/23, 1309/10, 657/9.
Koszt pojedynczej latarni szacowany jest na 11.000,00 zł. W ramach projektu przewidziano montaż 19 latarni ulicznych co 30m na odcinku łącznym 570m. Dodatkowo 10% całości inwestycji stanowić będzie wykonanie dokumentacji projektowej.
Projekt radykalnie zwiększy bezpieczeństwo pieszych oraz mieszkańców dzielnicy.Projekt połączony z M-118

Szacunkowe koszty projektu:
Dokumentacja (Wymagana w przypadku projektów inwestycyjnych. Szacunkowy koszt dokumentacji to ok. 5% całości inwestycji)20 900,00 zł
Budowa 19 latarni drogowych wraz z instalacją.209 000,00 zł
SUMA:229 900,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
Brak linków.

Załączniki:
Brak plików.

Autorzy projektu:
Artur Urban693655774artur-urban@hotmail.com

Lokalizacja na mapie Google:

Opinia projektu:
Ocena pozytywna

Powrót do listy projektów