Domek na Drzewie

Numer identyfikacyjny projektu: D - 18

Dzielnice: Wieniawa

Opis skrócony:
Projekt “Domek na drzewie” dedykowany jest dla ludzi młodych duchem i chcących tego ducha rozwijać! Uważamy, że wielu z Nas potrzebuje odkryć, co chciałoby robić w życiu no i... zacząć to robić. Dlatego wraz z Miastem chcemy stworzyć Centrum Planowania Przyszłości, gdzie młodzi będą mogli sprawdzać i szlifować swoje umiejętności w działaniu, tworząc i realizując swój własny plan na życie. Wszystko podczas różnych gier, spotkań rozwojowych i warsztatów organizowanych przez gospodarzy Domku oraz lubelskie instytucje kultury, fundacje, stowarzyszenia.
Naszą misją jest wspieranie młodych ludzi w życiu społecznym i zawodowym, aby w przyszłości mogli bez problemu odnaleźć się na rynku pracy oraz cieszyć się życiem, bogaci w nowe doświadczenia, wiedzę praktyczną oraz nowe znajomości. A wszystko w atmosferze Domku na Drzewie ;)
Jeśli i Ty chcesz wesprzeć ten pomysł - zagłosuj w Budżecie Obywatelskim na projekt Domku na drzewie i zaangażuj swoją rodzinę, znajomych, sąsiadów do głosowania!

Opis rozszerzony:
“Domek na Drzewie” to miejsce ukazujące młodym ludziom istniejące w Lublinie możliwości konstruktywnej aranżacji czasu wolnego, mobilizując ich przy tym do planowania swojej ścieżki rozwoju oraz podążania nią. To kreatywna przestrzeń, gdzie użytkownicy mogliby odkrywać swój potencjał, mocne i słabe strony oraz dowiadywać się na bieżąco, jak wygląda pełna oferta warsztatów, wydarzeń kulturalnych lub innych projektów rozwojowych organizowanych na terenie Lubelszczyzny.
 
Głównym gronem odbiorców byliby ludzie młodzi, którzy:
a. nie są świadomi wartości, z jaką wiążą się działania prorozwojowe,
b. chcieliby takie działania podejmować, ale nie widzą dla siebie atrakcyjnych propozycji, nie odpowiada im aktualna oferta lub nie mają o niej pojęcia,
c. są świadomi kilku propozycji zaangażowania, ale sami nie wiedza z której skorzystać,
d. samorealizują się już w działaniu i poszukują nowych wyzwań pasujących do ich preferencji oraz obranej ścieżki,
 
Najlepszą według Nas propozycją lokalizacji takiej inwestycji jest skwer przy Placu Teatralnym, niedaleko budynku Centrum Spotkania Kultur (szczegóły lokalizacji umieszczone są w punkcie 4). Jest to miejsce będące pomostem pomiędzy uczelniami, miasteczkiem akademickim, a centrum Lublina (Krakowskim Przedmieściem).
 
Projekt zakłada realizację następujących działań:
1. Stworzenie Domku na Drzewie, który funkcjonowałby jako punkt informacji młodzieżowej oraz miejsce aktywizowania młodych mieszkańców. Użytkownicy “Domku na Drzewie” wspierani byliby w odkrywaniu swoich dobrych stron i zainteresowań, planowaniu swojej ścieżki rozwoju oraz otrzymywaliby wiedzę na możliwościach uczestnictwa w konkretnych projektach i warsztatach realizowanych przez ośrodki kultury, biura karier oraz organizacje pozarządowe.

2. Stworzenie specyficznej atmosfery tego miejsca poprzez: formę, czyli domek na drzewie, specjalny wystrój wnętrza, styl komunikacji (narracji mówiącej o działaniach Domku, kampanii na portalach społecznościowych, etc.) oraz wartość kluczową - animatorów (gospodarzy) Domku na Drzewie. Byłyby to osoby o niezwykłej charyzmie, komunikatywności oraz umiejące wsłuchać się w potrzeby młodych ludzi. Taki animator motywowałby odwiedzających Domek do podejmowania konstruktywnych działań w celu samorealizacji. Inicjowałby również różne sesje indywidualne, warsztaty lub spotkania rozwojowe i na co dzień byłby do dyspozycji użytkowników.

3. Stworzenie bazy interaktywnej, pozwalającej na:
a. zebranie i aktualizowanie informacji o wydarzeniach rozwojowych z zakresu kształcenia się, sportu, kultury i rozrywki, które uszczegóławiają zakres ofert znajdujących się w bazie i dopasowują je do oczekiwań odbiorcy. Wszystko aby zwiększyć dynamikę komunikacji pomiędzy placówką, a instytucjami proponującymi swoje działania.
b. kompleksowe informowanie ludzi o dziejących się wydarzeniach poprzez wbudowany w konstrukcję drzewa panel multimedialny (dotykowy), poprzez który możliwy będzie dostęp do bazy dla wszystkich mieszkańców Lublina oraz turystów.
 
Z perspektywy instytucji organizujących wspomniane możliwości, Domek byłby platformą ułatwiającą i zwiększającą efektywność komunikacji pomiędzy ośrodkami rozwoju, a potencjalnymi odbiorcami ich działań. Promowane byłyby tu inicjatywy skoncentrowane zarówno na rozwoju osobistym oraz społecznym (warsztaty/szkolenia rozwojowe, programy młodzieżowe, itp.), jak i te edukujące kulturowo (wystawy, spotkania z artystami itp.). Uważamy, że aby wizerunek oraz atmosfera Domku na Drzewie zachęcały młodych do bycia jego użytkownikami, potrzeba zaangażować animatorów społecznych, jak też specjalistów od zarządzania i marketingu, którzy wprowadziliby komunikację z mieszkańcami na wyższy poziom.
 
Wierzymy, że po kilkumiesięcznej działalności takiej placówki oraz funkcjonowania bazy, Domek mógłby się stać miejscem kultowym, które swoją działalnością wpłynęłoby na wizerunek Lublina jako miejsca otwartego na potrzeby studentów oraz wspierającego ich rozwój ścieżki życiowej. Nasz projekt to inwestycja w młodych ludzi, którzy mają potencjał, by w przyszłości stać się motorem intensywnego rozwoju gospodarczego Miasta Lublin.
 

Propozycja ról w zespole pracującym dla Domku na Drzewie:
 
Menedżer/Koordynator/Reprezentant Domku na Drzewie: osoba odpowiedzialna za zarządzanie domem oraz pracownikami, za kontakt z partnerami zewnętrznymi, instytucjami tworzącymi ofertę oraz dbająca o wizerunek miejsca. Osoba na tym stanowisku powinna być urodzonym liderem, który potrafi zmobilizować pracowników do produktywnego działania oraz posiada umiejętności zarządzania kreatywnym zespołem. Wykazywać się powinna wysoką kulturą osobistą oraz umiejętnością prowadzenia rozmów z władzami różnych instytucji. Powinien też być dobry w zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.
 
Marketingowiec/Twórca komunikacji/Promotor Domku na Drzewie: osoba odpowiedzialna za pośrednią komunikację z użytkownikiem. Powinna posiadać ona zdolność do promowania działań w efektywny i zarazem niskobudżetowy sposób. Wyposażona w wiedzę na temat działań promocyjnych realizowanych na portalach społecznościowych oraz potrafiąca zaangażować odbiorców do promowania działań placówki.
 
Animator/Wizjoner/Gospodarz Domku na Drzewie: osoba odpowiedzialna za bezpośredni kontakt z użytkownikami obiektu. Charakteryzować powinna ją wysoka inteligencja interpersonalna, komunikatywność oraz naturalna charyzma. Warto byłoby, aby miała rozwinięty zmysł obserwacji oraz wyposażona była w techniki naturalnego motywowania innych do działań rozwojowych. Powinna tez być na bieżąco z wiedza na temat ośrodków rozwoju społecznego kulturalnego oraz proponowaną przez nich ofertą. Dobry duch placówki oraz osoba wspierająca młodych ludzi w konstruowaniu ich ścieżek rozwoju.
 
Propozycje dla nazwy:
“Horyzonta”
“PoBudka”
“BaoLab”
“Rozkwity”
Propozycje dla podnazwy:
Przestrzeń Inicjatyw Rozwojowych
Ośrodek Planowania Przyszłości
Dom Spokojnej Przyszłości
Centrum Ożywiania Jednostek
Baza Projektów Rozwojowych

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu:
Projekt Domku na Drzewie jest odpowiedzią na kilka poważnych problemów, które naszym zdaniem dotykają Lublin. Mimo, że jest to dynamicznie rozwijającym się miastem, w którym z roku na rok rośnie ilość możliwości rozwoju skierowanych do młodych ludzi - to zainteresowanie oraz frekwencja na takich wydarzeniach jest zwykle niewielka. Duża jest jednocześnie liczba studentów, którzy po zakończeniu studiów wracają do rodzinnych miejscowości lub poszukują w większych miastach „czegoś dla siebie”
Podczas warsztatów Lublin Jams #4 „Miasto w naszych rękach” organizowanych przez fundację Teatrikon, pracując nad innowacyjnymi projektami mieliśmy okazję dokładnie przyjrzeć się problemom, z którymi borykają się młodzi ludzie w Lublinie. W większości badań sondażowych mieszkańcy wypowiadali się w samych superlatywach o mieście, jednak w odpowiedzi na pytanie czego im tu brakuje, często pokrywającą się odpowiedzią była słaba promocja wydarzeń kulturalno-rozrywkowych i naukowych w mieście lub problemy z odnalezieniem ich. Młodzi nie wiedząc, jak produktywnie spędzić wolny czas często zapychają go bardziej biernymi aktywnościami. Młodzi potrzebują szybkiego dostępu do informacji, a jednocześnie kogoś kto ich zmobilizuję do uczestnictwa w rozwojowych inicjatywach.
 
Do tego dodajmy fakt, że często komunikaty promujące organizowane przez różne instytucje wydarzenia nie są odpowiednio skonstruowane, by w sposób interesujący i transparentny przekazać wiedzę o specyfice danego wydarzenia. Dzisiejsze kampanie promujące ofertę danej instytucji często ograniczają się do przestarzałych form takich jak plakaty, newslettery lub prowadzone są w ramach portali społecznościowych w mało atrakcyjny sposób. Codziennie jesteśmy zapraszani np.: na kolejne warsztaty teatralne, których opis wydaje się być znajomy. Brak im wyrazistości i siły przebicia w dzisiejszym chaosie informacyjnym. Często studenci dowiadują się o darmowych warsztatach, kursach, konkursach sportowych już po fakcie.
 
Rozwiązaniem na ten problem byłaby baza wydarzeń udostępniona do dyspozycji mieszkańców za pośrednictwem panelu interaktywnego, umieszczonego w konstrukcji drzewa. Pozwoli to na zebranie i uporządkowanie wszystkich inicjatyw z zakresu rozwoju, sportu, kultury i rozrywki oraz dokonania ich podziału na podkategorie, które ułatwią użytkownikom znalezienie adekwatnego do oczekiwań wydarzenia. Ponadto możliwość bezpośredniego dostępu do takiej bazy byłaby dla mieszkańców oszczędnością czasu, a dla instytucji - formą dodatkowej promocji wydarzeń rozwojowych w Mieście Lublin.
 
Innym ważnym problemem zauważonym podczas badań sondażowych jest brak przestrzeni, gdzie młodzi ludzie mogliby odnaleźć swoją pasję oraz zdobyć chęć do działania. Wielu młodym ludziom brakuje motywacji oraz pomysłu na samych siebie. W dalszej perspektywie - przestają wierzyć, że uda im się zbudować tu swoją karierę. Wśród młodych mieszkańców (szczególnie studentów) można zaobserwować narastający niepokój, jakoby Lublin przestawał być miejscem, gdzie można sobie spokojnie “ułożyć” życie. Często przeszkodą w postrzeganiu rzeczywistej sytuacji staje się stereotyp “Polski B”, przez który zbyt wielu młodych ludzi “ucieka” z Lublina w poszukiwaniu lepszych perspektyw. Jednym z podstawowych czynników rozwoju tego problemu jest rzadko realizowana wśród młodych ludzi dogłębna autoanaliza ich potencjału. Z trudem przychodzi im odkrycie swoich mocnych i słabszych stron, a co za tym idzie nie mają konkretnego pomysłu na siebie. Domek na Drzewie byłby miejscem, gdzie mogliby taką wiedzę o sobie zdobyć poprzez angażowanie się w różne projekty społeczne, uczestnictwo w wydarzeniach tematycznych oraz inicjowanie oddolnych inicjatyw.

Wina leży więc naszym zdaniem po obu stronach, gdyż oprócz “krótkowzroczności” młodych zauważalna jest też widoczna “bylejakość” i nieadekwatność wysyłanych przez różne organizacje komunikatów, które na celu mają promocję ich działań. Elementarnym polem do interwencji w tej sytuacji staje się być proces komunikacji pomiędzy młodymi ludźmi a instytucjami oferującymi możliwości rozwoju. Naszym zdaniem trzeba stworzyć odpowiednie warunki dla jego organicznego rozwoju. W takim kontekście Domek na Drzewie byłby swego rodzaju platformą porozumienia i budowania relacji pomiędzy ośrodkami, a w konsekwencji tworzenia się otwartych systemów symbiotycznych (łączenia tożsamych projektów w celu wzajemnego wsparcia i podwojenia efektów). Domek mógłby więc pełnić jednocześnie rolę inkubatora oddolnych inicjatyw społeczno-artystycznych. Użytkownicy domku wspierani byliby w odkrywaniu swoich dobrych stron i zainteresowań, planowaniu swojej ścieżki rozwoju oraz otrzymywaliby wiedzę o możliwościach uczestnictwa w konkretnych projektach i warsztatach realizowanych przez ośrodki kultury, biura karier oraz organizacje pozarządowe.
 
Projekt zarazem ograniczyłby w pewnym stopniu “odpływ” młodych, wykształconych ludzi z miasta. Odnajdując inspiracje oraz wsparcie w inkubatorze rozwojowym, jakim byłby Domek na Drzewie, strach przed brakiem możliwości rozwoju i osiągnięcia kariery wśród młodych ludzi stopniowo zmniejszyłby się. Młodzi ludzie nie myśleliby o budowaniu kariery w innym mieście lecz decydowali się na pozostanie w Lublinie. W rezultacie Gmina Lublin wzbogacałaby się w wykwalifikowane kadry oraz innowacyjne usługi wprowadzane w mieście, co jednocześnie mogłoby wpłynąć na rozwój gospodarczy Miasta Lublin.
 
Domek na Drzewie posiada również dużą wartość symboliczną. Drzewo niesie za sobą symbolikę wzrostu i rozwoju. Jest to zarazem symbol trwałości, a domek na drzewie z kolei pozwala powrócić myślami do czasów, w których byliśmy młodsi. Nasze marzenia jawiły się wtedy jako bardzo realne. Ponadto dotychczas podobny projekt nie powstał w żadnym innym mieście, a fakt ten podkreśla nie tylko jego unikatowość ale również możliwość promocji samego miasta Lublin, jako miejsca otwartego na potrzeby studentów oraz wspierającego ich drogę po życiowy sukces na skalę miast Polski czy nawet Europy.

Szacunkowe koszty projektu:
1. Dokumentacja (Wymagana w przypadku projektów inwestycyjnych. Szacunkowy koszt dokumentacji to ok. 5% całości inwestycji)22 025,00 zł
2. Aplikacja50 000,00 zł
3. Ekran interaktywny, pracujący 24/7, ze szkłem hartowanym, 19 calowym ekranem z wi-fi (infokiosk)10 000,00 zł
4. Obudowa na kształt drzewa20 000,00 zł
5. Promocja obiektu i aplikacji (logotyp, prowadzenie facebooka, reklamy) 20 000,00 zł
6. Oświetlenie300,00 zł
7. Tablica informacyjna1 200,00 zł
8. Panel solarny (zasilanie domku w energię elektryczną)15 000,00 zł
9. Projekt architektoniczny10 000,00 zł
10. Budowa domku na drzewie (materiały budowalne, media, wykonanie)300 000,00 zł
SUMA:448 525,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
Brak linków.

Załączniki:
Brak plików.

Autorzy projektu:
Rafał Fornal511-389-156
Ewa Głowacka506-285-331
Dawid Reja882-636-271

Lokalizacja na mapie Google:

Powrót do listy projektów