Doposażenie obiektów sportowych w Lublinie w celu podniesienia ich funkcjonalności i atrakcyjnosci dla mieszkańców Lublina

Numer identyfikacyjny projektu: D - 51

Dzielnice: Za Cukrownią

Opis skrócony:
Celem projektu jest podniesienie funkcjonalności i atrakcyjności miejskich obiektów sportowych:stadionu Arena Lublin, hali sportowej im. Zdzisława Niedzieli przy Al. Zygmunotwiskich 4, kompleksu Aqua Lublin oraz stadionu lekkoatletycznego.Doposażenie obiektów sporotwych wpłynie znacząco na komfort ich wykorzystzania w procesie szkolenia sportowego zawodników klubów sportowych z Lublina a jednocześnie dzialania te pozwolą mieszkańcom Lublina na korzystanie z infrastruktury sporotwej na najwyższym poziomie.
Projekt zakłada: budowę kontenera szatniowego przy boiskach treningowych stadionu Arena Lublin, doposażenie siłowni w sprzęt nagłaśniający; wykonanie nowego oświetlenia hali sportowej przy Al. Zygmuntowskich 4, wyposażenie jej w wannę do fizjoterapii, urządzenie do fali uderzeniowej oraz laser wysokoenergetyczny. Zainstalowany zostanie telebim z niezbędnym oprogramowaniem: Aqua Lublin: zakup mebli do wyposażenia pokoju trenerskiego oraz wykładziny do hali basenowej.

Opis rozszerzony:
Stadion Arena Lublin Obr. 17, Ark. 4, dz. 3/26;
Hala sportowa oraz kompleks agua Lublin przy Al.Zygmuntowskich Obr. 22, Ark. 1,dz. 9/8;
Stadion lekkoatletyczny Obr. 22, Ark. 1, dz. 5/1.
Projekt zakłada budowę kontenera szatniowego dla boisk treningowych przy stadionie Arena Lublin. Jego budowa podniesie funkcjonalność obiektu, wpłynie na poprawę jego dostępności i zwiekszy grono osób korzystających. Kontener składałby się z szatni dla sędziów, 4 szatni dla zawodników, 2 węzłów sanitarnych i 2 magazynów sprzętu sportowego. Istotnym elementem jest również wyposażenie siłowni zlokalizowanej na stadionie Arena Lublin w sprzęt nagłaśniający. Kolejnym elementem projektu jest doposażenie hali sportowej przy Al. Zygmuntowskich 4 w taki sposób, aby spełniała ona standardy podobnych obiektów sportowych zarówno w Polsce jak również w Europie. Ma to szczegóolne znaczenie z uwagi na fakt organizacji w Lublinie coraz większej liczby prestiżowych, ogólnopolskich oraz międzynarodowych imprez i zawodów sportowych oraz zmieniajacymi się wymogami dotyczącymi warunków, które powinny spełniać obiekty sportowe. W zakresie prac do zrealizowania w hali należy zaliczyć: wykonanie nowego oświeltenia, wyposażenie w wannę do fizjoterapii, urządzenie do fali uderzeniowej oraz laser wysokoenergetyczny(elementy niezbędne w pracy fizjoterapeutów). Hala zostanie również wyposażona w telebim z niezbędnym oprogramowaniem.
W przypadku kompleksu Aqua Lublin projekt uwzględnia wyposażenia pokoju trenerskiego w niezbędne meble oraz zakup wykładziny do hali basenowej na potrzeby organizacji zawodów pływackich.Ostatnim elementem projektu będzie wyposazenie stadionu lekkoatletycznego przy al. Piłsudskiego 22 w elektroniczny pomiar odległości rzutów.

Szacunkowe koszty projektu:
1. Dokumentacja (wymagana w przypadku projektów inwestycyjnych, Szacunkowy koszt dokumentacji to ok. 5% całości inwestycji)19 000,00 zł
2. Kontenerowy kompleks szatniowy z węzłem sanitarnym325 000,00 zł
3. Przyłącze wodociągowe60 000,00 zł
4. Przyłącze kanalizacyjne73 000,00 zł
5. Przyłącze energetyczne i uziemiające200 000,00 zł
6. Roboty ziemne i utwardzenie terenu przyległego40 000,00 zł
7. Wyposażenie meblowe kontenera szatniowego10 000,00 zł
8. Oświetlenie hali190 000,00 zł
9. Wanna do fizjoterapii10 000,00 zł
10. Urządzenie do fali uderzeniowej oraz laser wysokoenergetyczny do pokoju fizjoterapeuty56 000,00 zł
11. Telebim z niezbędnym oprogramowaniem100 000,00 zł
12. Meble do pokoju trenerskiego Aqua Lublin3 000,00 zł
13. Wykładzina na nieckę pod kątem zawodów30 000,00 zł
14. Nagłośnienie siłowni z urządzeniem audio14 000,00 zł
15. Elektroniczny pomiar odległości rzutów na stadionie lekkoatletycznym70 000,00 zł
SUMA:1 200 000,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
Brak linków.

Załączniki:
Brak plików.

Autorzy projektu:
Zbigniew Bartnik691370026zbigniew.bartnik@lzpn.pl

Lokalizacja na mapie Google:

Powrót do listy projektów