Doposażenie obiektów sportowych w Lublinie w celu podniesienia ich funkcjonalności i atrakcyjności dla mieszkańców Lublina

Numer identyfikacyjny projektu: D - 36

Dzielnice: Abramowice, Bronowice, Czechów Południowy, Czechów Północny, Czuby Południowe, Czuby Północne, Dziesiąta, Felin, Głusk, Hajdów-Zadębie, Kalinowszczyzna, Konstantynów, Kośminek, Ponikwoda, Rury, Sławin, Sławinek, Stare Miasto, Szerokie, Śródmieście, Tatary, Węglin Południowy, Węglin Północny, Wieniawa, Wrotków, Za Cukrownią, Zemborzyce

Opis skrócony:
Celem projektu jest podniesienie funkcjonalności i atrakcyjności miejskich obiektów sportowych: stadionu Arena Lublin, hali sportowej im. Zdzisława Niedzieli przy Al. Zygmuntowskich 4,kompleksu Aqua Lublin oraz stadionu lekkoatletycznego. Doposażenie obiektów sportowych wpłynie znacząco na komfort ich wykorzystania w procesie szkolenia sportowego zawodników klubów portowych z Lublina. Działania te pozwolą również mieszkańcom Lublina na korzystanie z infrastruktury sportowej na najwyższym poziomie. Projekt zakłada: budowę kontenera szatniowego przy boiskach treningowych stadionu Arena Lublin, doposażenie siłowni w sprzęt nagłaśniający; wykonanie nowego oświetlenia hali sportowej przy Al. Zygmuntowskich 4, wyposażenie jej w wannę do fizjoterapii, urządzenie do fali uderzeniowej oraz laser wysokoenergetyczny. Zainstalowany zostanie telebim z niezbędnym
oprogramowaniem oraz wykonany zostanie remont schodów; Aqua Lublin: zakup mebli do wyposażenia pokoju trenerskiego oraz wykładziny do hal

Opis rozszerzony:
Stadion Arena Lublin Obr. 17, Ark. 4, dz. 3/26;
Hala sportowa oraz kompleks Aqua Lublin przy Al. Zygmuntowskich Obr. 22, Ark. 1, dz. 9/8; Stadion lekkoatletyczny Obr. 22, Ark. 1, dz. 5/1.
Projekt zakłada budowę kontenera szatniowego dla boisk treningowych przy stadionie Arena Lublin. Jego budowa podniesie funkcjonalność obiektu, wpłynie na poprawę jego dostępności i zwiększy grono osób korzystających. Istotnym elementem jest również wyposażenie siłowni zlokalizowanej na stadionie Arena Lublin w sprzęt nagłaśniający.
Kolejnym elementem projektu jest doposażenie hali sportowej przy Al. Zygmuntowskich 4 w taki sposób, aby spełniała ona standardy podobnych obiektów sportowych w Polsce. Ma to szczególne znaczenie z uwagi na fakt organizacji w Lublinie coraz większej liczby prestiżowych imprez i zawodów sportowych. W zakresie prac do zrealizowania w hali należy zaliczyć: wykonanie
nowego oświetlenia hali, wyposażenie w wannę do fizjoterapii, urządzenie do fali uderzeniowej oraz laser wysokoenergetyczny (elementy niezbędne w pracy fizjoterapeutów). Przeprowadzony zostanie remont schodów. Hala zostanie również wyposażona w telebim z niezbędnym oprogramowaniem.
W przypadku kompleksu Aqua Lublin projekt uwzględnia wyposażenia pokoju trenerskiego w niezbędne meble oraz zakup wykładziny do hali basenowej na potrzeby organizacji zawodów pływackich. Ostatnim elementem projektu będzie wyposażenie stadionu lekkoatletycznego przy al.Piłsudskiego 22 w elektroniczny pomiar czasu służący do organizacji zawodów sportowych.

Szacunkowe koszty projektu:
Dokumentacja17 725,00 zł
Kontenerowy kompleks szatniowy z węzłem sanitarnym215 250,00 zł
Przyłącze wodociągowe57 195,00 zł
Przyłącze kanalizacyjne73 185,00 zł
Przyłącze energetyczne i uziemiające233 700,00 zł
Roboty ziemne i utwardzenie terenu przyległego41 205,00 zł
Wyposażenie meblowe kontenera szatniowego9 840,00 zł
Oświetlenie hali190 000,00 zł
Meble do pokoju trenerskiego Aqua Lublin3 000,00 zł
Wykładzina na nieckę basenową pod kątem zawodów30 000,00 zł
Elektroniczny pomiar czasu na Stadionie Lekkoatletycznym70 000,00 zł
Wanna do fizjoterapii10 000,00 zł
Urządzenie do fali uderzeniowej oraz laser wysokoenergetyczny do pokoju fizjoterapeuty58 900,00 zł
Telebim z niezbędnym oprogramowaniem100 000,00 zł
Remont schodów hali75 000,00 zł
Nagłośnienie siłowni z urządzeniem audio15 000,00 zł
SUMA:1 200 000,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
Brak linków.

Załączniki:
Oswiadczenie Prezesa MOSiR.pdf

Autorzy projektu:
Brak danych.

Lokalizacja na mapie Google:

Opinia projektu:
Ocena pozytywna

Powrót do listy projektów