Dzielnica:

D - 1CZUBY, LSM ŁĄCZY NAS WĄWÓZ – miejsce aktywnego wypoczynku i rekreacji.
D - 2Budowa ścieżki rowerowej łączącej Ponikwodę z nowo powstającym Parkiem Zawilcowa
D - 3Modernizacja boiska wielofunkcyjnego wraz z remontem i wyposażeniem siłowni w XXIX LO im. cc. mjra Hieronima Dekutowskiego ps. Zapora w Lublinie
D - 4Nowe oświetlenie dla Lublina - Etap I
D - 5Nowoczesne karetki pogotowia dla Lublina
D - 6Budowa ul. Leszka - I etap: od skrzyżowania z ul. Gnieźnieńską do skrzyżowania z ul. Wygon
D - 7Rozbudowa bazy sportowej w XXX Liceum Ogólnokształcącym z oddziałami gimnazjalnymi im. księdza Jana Twardowskiego w Lublinie
D - 8Budowa toru kolarskiego dyscypliny olimpijskiej - BMX Racing
D - 9SYGNAŁ OD NOWA - KOLEJNY KROK
D - 10WYKONANIE REMONTU FRAGMENTU ULICY KAWALERYJSKIEJ, WRAZ Z ELEMENTAMI JEJ ZAGOSPODAROWANIA W PASIE DROGOWYM ORAZ REMONT UL. TATARAKOWEJ
D - 11Remont ul. Balladyny wraz z przyległymi do niej chodnikami oraz miejscami parkingowymi, wygospodarowanie dodatkowych miejsc postojowych wzdłuż ulicy.
D - 12Modernizacja infrastruktury stadionu żużlowego przy Al. Zygmuntowskich
D - 13REWITALIZACJA ZESPOŁU BOISK SPORTOWYCH KS „LUBLINIANKA” /etap 5/ JAKO PODWALINY POD REALIZACJĘ DZIELNICOWEGO CENTRUM REKREACYJNO-SPORTOWEGO
D - 14Modernizacja infrastruktury drogowej dzielnicy Dziesiąta w Lublinie - remont ul. Kruczkowskiego, Dunikowskiego, Przybylskiego, Młodzieżowej.
D - 15Przebudowa ul. Sławinkowskiej od ul. J. Lisa do ul. Zbożowej
D - 16Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż al. Solidarności od stacji obsługi PZM w kierunku podstacji gazowej i restauracji Locomotiva
D - 17REMONTUJEMY SZKOŁĘ URSZULANEK - adaptacja zabytkowej infrastruktury pobrygidkowskiego zespołu klasztornego do prowadzenia 8klasowej szkoły podstawowej
D - 19Zielony Lublin - Wąwozy na Czechowie
D - 20Bulwar nad Czechówką i kładka przez Bystrzycę – połączenie dzielnic Stare Miasto, Bronowice, Kalinowszczyzna i Tatary
D - 21Zalew dla Ciebie!
D - 22Remont ulicy Zadębie od ul. Kasprowicza do granic miasta
D - 23Rewitalizacja ulicy Pogodnej wzdłuż bloków 11, 13, 15, 17
D - 24Północna- dolina Czechówki aktywny wypoczynek: trasy biegowe, spacerowe, street workout, skatepark, ogród zmysłów
D - 25Wileńska i Głęboka bezpieczne dla rowerzystów
D - 26Remont budynku Lubelskiego Centrum Organizacji Sportowych wraz z modernizacją przyległych terenów
D - 27Inwestycje na Kalinie
D - 28RAZEM PRZEZ SPORT DO EDUKACJI
D - 29Plac zabaw dla małego, siłownia dla dużego - utworzenie placu zabaw i siłowni przy małym wąwozie (ul. Zana)
D - 30Wąwóz dla Czechowa!
D - 31Remont nawierzchni ulic osiedla Błonie: Husarskiej, Hetmańskiej, Dragonów, Szaserów, Rycerskiej, Kawaleryjskiej, Herbowej
D - 32Bezpieczny relaks nad rzeką Czerniejówką z infrastrukturą drogową.
D - 33Targ warzywny na Felinie
D - 34WIENIAWA park rekreacyjno-sportowy dla mieszkańców - Bike City
D - 35Poprawa infrastruktury osiedlowej w Dzielnicy Tatary - budowa, modernizacja ciągów pieszych i parkingów.
D - 36Wyzwolenia budowa chodnika i przejść dla pieszych.
D - 37Powietrze w Lublinie - budowa 8 stacji pomiaru jakości powietrza
D - 38Dokończenie i wyposażenie parku Jana Pawła II na Czubach: plac zabaw, plac parkour, chodniki, drogi rowerowe, oświetlenie.
D - 39Spokojna ul. Kunickiego - odcinkowy pomiar prędkości
D - 40Baza szkoleniowa dla młodzieży Motoru – boisko sportowe
D - 41Nasza Dzielnica - Nasz Sławinek
D - 42Drugi etap budowy boisk sportowych przy Zespole Szkół nr 12 ul. Sławinkowska 50 w Lublinie
D - 43Rady Dzielnic naprawdę istnieją!
D - 44Modernizacja boisk przy ul. Diamentowej i Bursztynowej oraz budowa boiska przy ul. Biedronki
D - 45Modernizacja ulicy Zamenhofa – ostatni odcinek
D - 46Rowery i Inwestycje w Zemborzycach i Głusku
D - 47Bezpieczny pieszy - poprawa bezpieczeństwa pieszych w Lublinie
D - 48Strefa relaksu na Felinie
D - 49Mieszkania dla lublinian
D - 50Zero C O2, OXY tree - inwestycja w przyszłość
D - 51Doposażenie obiektów sportowych w Lublinie w celu podniesienia ich funkcjonalności i atrakcyjnosci dla mieszkańców Lublina
M - 1Ulice GLINIANA i GŁĘBOKA – remont chodników.
M - 2Budowa miejsc parkingowych przy ul. Laurowej
M - 3Budowa bezpiecznego połączenia Zemborzyc z os.Nałkowskich i oświetlenie ul. Rąblowskiej
M - 4Oświetlenie dla ulicy Rąblowskiej
M - 5Budowa chodnika i oświetlenia ul. Pasieczna od przejazdu kolejowego do granicy miasta.
M - 6Chodnik, wybieg dla psów i oświetlenie
M - 7Sterylizacja/kastracja kotów i kotek wolnożyjących,właścicielskich oraz suk i psów włascicielskich oraz czipowanie psów
M - 8Dokończenie oświetlenia ulicy Powojowej
M - 9Latarnie na Lipniaku
M - 10Remont ul. Kruka
M - 11Rewitalizacja BikeParku Lublin przy ulicy Janowskiej 74
M - 12Tereny sportowe w Dzielnicy Szerokie
M - 13Grzebowisko (cmentarzyk) dla małych zwierząt domowych
M - 14NOWA MIODOWA
M - 15Oświetlenie - więcej światła więc bezpieczniej, budowa latarni miejskich na ulicy Zdrowej.
M - 16Wyznacznie miejsc parkingowych i reorganizacja ruchu KDL ul. Trześniowskiej, na odcinku od ul. Niepodległości do ul. Rudnickiej.
M - 17Latarnie na ul. Przeskok oraz parkingi na ul. Nadłącznej
M - 18Remont odcinka ul.Królowej Jadwigi - Felin
M - 19Bezpieczniej z monitoringiem
M - 20Organizacja placu zabaw i siłowni zewnętrznej na os. Ruta.
M - 21Wzrost komfortu i poczucia estetyki mieszkańców ulicy Zachodniej w Lublinie poprzez remont chodników.
M - 22Aktywny Student
M - 23NOWA HANDLOWA
M - 24Kładka nad Bystrzycą ( stadion żużlowy przy Alejach Zygmuntowskich)
M - 25Remont chodników na Wieniawie
M - 26REWITALIZACJA ZESPOŁU BOISK SPORTOWYCH KS „LUBLINIANKA” /etap 4/ JAKO PODWALINY POD REALIZACJĘ DZIELNICOWEGO CENTRUM REKREACYJNO-SPORTOWEGO
M - 27Modernizacja infrastruktury drogowej dzielnicy Dziesiąta w Lublinie - remont ul. Wojennej.
M - 28Sensoryczny plac edukacyjny dla dzieci w różnym wieku, z interaktywną ekspozycją przybliżającą prawa fizyki, na Placu Teatralnym
M - 29Oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Zbożową a Świerkową (obok parku wzdłuż ogrodzenia kościoła i placu zabaw)
M - 30Bezpieczny chodnik na ul. Sławinkowskiej przy Ogrodzie Botanicznym – etap I
M - 31Aktywny Lublin
M - 32Wymiana chodników na ul. Jana Kochanowskiego
M - 33Wokół Sygnału - od nowa
M - 34Remont chodników Kraszewskiego, Słowackiego
M - 35PARKING DLA SAMOCHODÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 48 i STACJA-WYPOŻYCZALNIA LUBELSKIEGO ROWERU MIEJSKIEGO PRZY UL. JANA KASPROWICZA
M - 36WYKONANIE BRAKUJĄCEGO OŚWIETLENIA ULICZNEGO UL. JANA KASPROWICZA OD SKRZYŻOWANIA Z UL. MEŁGIEWSKĄ DO SKRZYŻOWANIA Z UL. ZADĘBIE
M - 37BUDOWA ZATOK AUTOBUSOWYCH PRZY UL. JANA KASPROWICZA ORAZ MIEJSC PARKINGOWYCH DLA RODZICÓW ODBIERAJĄCYCH DZIECI ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 48
M - 38BUDOWA 10 ELEMENTOWEJ OGÓLNODOSTĘPNEJ SIŁOWNI NA ŚWIEŻYM POWIETRZU PRZY UL. KASPROWICZA ORAZ USTAWIENIE LATARNI ULICZNYCH NA UL MEŁGIEWSKIEJ
M - 39Sala gimnastyczna typu lekkiego w Szkole Podstawowej nr 42. Spełniamy sportowe marzenia dzieci.
M - 40Rezerwat Dzikich Dzieci - park kreatywności i kontaktu z przyrodą
M - 41Chodnik na ul. Walecznych
M - 42Zdrowa sylwetka lublinian - jak codziennie dbać o zdrowie
M - 43Aktywne lato na Sławinie - półkolonie dla dzieci w wieku szkolnym.
M - 44Linia MPK łącząca ul. Kasprowicza z centrum
M - 45Budowa schodów na skarpie od ul. Rückemana do wąwozu
M - 46KOMFORTOWA DROGA NAD ZALEW
M - 47MIEJSCA PARKINGOWE DLA WROTKOWA
M - 48I.Oświetlenie i bezpieczeństwo.
M - 49Nowe stacje rowerowe dla dzielnic Ponikwoda i Czechów Północny oraz Południowy
M - 50Lublin dostępny od A do Z – dostosowanie pięciu filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie do potrzeb osób z dysfunkcją wzroku
M - 51Rozbudowa stacji rowerowych w centrum Lublina
M - 52LUBELSKA AKADEMIA KOSZYKÓWKI
M - 53Stojaki rowerowe oraz stacje napraw rowerów dla Lublina!
M - 54Pokochaj bieganie w Lublinie!
M - 55Wykonanie generalnego remontu sali lekcyjnej z przeznaczeniem na pracownię fizyczno-chemiczną z zapleczem w SP nr 20 w Lublinie
M - 56Na przystanek LIPNIAK po chodniku. Nie biegnij w błocie śpiesząc się na autobus 39!
M - 57Wykonanie prawoskrętu z ulicy Wojciecha Żywnego w ulicę Elsnera
M - 58Łaźnia dla bezdomnych - kompleksowy punkt sanitarno-higieniczny.
M - 59Krasickiego remont chodnika (wymiana na kostkę)
M - 60Kawiarenka DukajMY Razem
M - 61Kompleksowy Przyuliczny Zestaw Odpoczynkowy
M - 62Rewitalizacja terenu na cele rekreacji i wypoczynku na osiedlu Świt - Węglin Południowy.
M - 63II. MAŁA ARCHITEKTURA
M - 64Linowy mini park rozrywki i skwer wypoczynkowy
M - 65Nasza Dzielnica – Sławinek
M - 66Zarząd Dróg i Mostów w realnym przeglądzie inwestycji - Dyrekcja w terenie
M - 67Budżet Obywatelski - tablice informacyjne o zrealizowanych projektach
M - 68Budowa infrastruktury w dzielnicy Tatary
M - 6990 nowych miejsc parkingowych na LSM (osiedla im.: A. Mickiewicza, M. Konopnickiej, Z. Krasińskiego, J. Słowackiego)
M - 70Modernizacja skwerku przy ulicy Gospodarczej 7
M - 71Aktywizacja sportowa dzieci w wieku 3-12 lat- kontynuacja projektu
M - 72Śmietniki Półpodziemne na Podzamczu i ul. Probostwo
M - 73Aktywny Uczeń
M - 74Kontener kultury wraz ze stacją rowerową.
M - 75Młodzi Pełni Pasji
M - 76Miasto Sportowej Inspiracji
M - 77Czego potrzebuje Lublin
M - 78Dzieci niepełnosprawne są wśród nas.Wyposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Integracyjnym nr 39 w sprzęt dostosowany do potrzeb dzieci.
M - 79Aktywny Czechów - Bezpiecznie rowerem do szkoły i do przedszkola
M - 80BEZPIECZNY ZWIERZ
M - 81Szkolimy razem - BKS, Sygnał, Widok
M - 82Uporządkowanie ruchu pieszego i samochodowego w rejonie Ronda Nauczycieli Tajnego Nauczania (ulice: Zana, Wileńska, Bohaterów Monte Cassino)
M - 83Budowa placu zabaw w rejonie ulicy Bluszczowa.
M - 84Baza szkoleniowa dla młodzieży Motoru – szatnie przy boisku
M - 85Zalew Zemborzycki Atrakcyjny dla Aktywnych
M - 86Budowa wybiegu dla psów na terenie placu przy ul. Szelburg-Zarembiny i Sieroszewskiego
M - 87Parkingi w centrum dla mieszkańców - więcej miejsc parkingowych w centrum dla wszystkich
M - 88Kierowca, który pamięta o przepisach PoRD
M - 89Bezpieczny Lublin - cykl szkoleń militarnych
M - 90Nasz Sławinek
M - 91Kunickiego - bezpieczniej na ulicy
M - 92Rozwój sportu przy SP43
M - 93Nie twórz korków, przesiądź się do komunikacji miejskiej!
M - 94Miejski poradnik rowerzysty - dodruk przewodnika
M - 95Parklety w centrum
M - 96Park kieszonkowy na Zielonej
M - 97Alejami wąwozu dla Czechowa
M - 98Remont nawierzchni ulicy Przytulnej (łącznie z istniejącą zatoką postojową i chodnikiem) połozonej na działce nr 49/34 obr 30 ark 6 w Lublinie
M - 99MONITORING MIEJSKI W OSIEDLACH PORĘBA i WIDOK
M - 100Remont odcinka nawierzchni ul. Świetokrzyskiej
M - 101Oświetlenie ulic: Gorczańskiej, Świętokrzyskiej i części Zelwerowicza na osiedlu mieszkaniowym Choiny poprzez dostawienie latarni lub wymianę lamp
M - 102Remont ul. Beskidzkiej w Osiedlu Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Choiny
M - 103Przyjazne dzieciom i rodzicom przedszkolne place zabaw
M - 104PODEJMIJ WYZWANIE - ROZWIJAJ SIĘ
M - 105RENOWACJA PARKINGU PRZY ZSO NR 5 W LUBLINIE
M - 106Lublin przyjazny rowerzystom
M - 107Centrum Planowania Przyszłości