Duży projekt na dwa koła - rowerowe inicjatywy

Numer identyfikacyjny projektu: D - 7

Dzielnice: Bronowice, Czechów Południowy, Czechów Północny, Czuby Południowe, Czuby Północne, Felin, Kalinowszczyzna, Konstantynów, Kośminek, Ponikwoda, Rury, Śródmieście, Tatary, Węglin Południowy, Wieniawa, Za Cukrownią

Opis skrócony:
Celem projektu jest poprawa komfortu jazdy rowerem oraz zwiększenie spójność sieci rowerowej w Lublinie. Realizacja tego będzie możliwa przez budowę brakujących fragmentów tras rowerowych oraz realizację niskokosztowych usprawnień:
1. Budowa brakującego fragmentu drogi dla rowerów wzdłuż Drogi Męczenników Majdanka pomiędzy ulicami Krańcową i Lotniczą oraz dopuszczenie ruchu rowerowego na chodniku od ul. Wrońskiej do Fabrycznej jako alternatywa dla poruszania się ruchliwą ulicą.
2. Zrobienie połączeń pomiędzy drogą dla rowerów a jezdnią umożliwiających np. wjazd z jezdni na drogę dla rowerów (dotyczy starych dróg rowerowych, ponieważ przy nowych połączenia takie są standardem).
3. Otworzenie dla rowerzystów ślepych ulic.
4. Stworzenie skrótów dla rowerzystów.
5. Odgrodzenie dróg dla rowerów od chodnika w okolicy przystanków, co pozwoli zmniejszyć ryzyko zderzenia pomiędzy pieszym a rowerzystą. Ogrodzenia zostaną wykonane w formie jednostronnych barierek siedziskowych, umożliwiających wy

Opis rozszerzony:
W załączeniu przedstawiono wizualizacje proponowanych rozwiązań, ponieważ jeden obraz wart więcej niż tysiąc słów. Zachęcamy do zapoznania się z nimi!

1. Budowa brakującego fragmentu drogi dla rowerów wzdłuż Drogi Męczenników Majdanka.
W chwili obecnej na ulicy Męczenników Majdanka istnieją dwa fragmenty dróg rowerowych:
- od ul. Doświadczalnej do ul. Krańcowej,
- od ul. Lotniczej do ul. Wrońskiej.
Celem projektu jest wykonanie 190m odcinka drogi dla rowerów pomiędzy ul. Krańcową a ul. Lotniczą (działki 9/14/5, 9/15, 9/1/2, 9/13/15). W efekcie powstanie ciągła droga dla rowerów od ul. Doświadczalnej aż do ul. Wrońskiej. Równolegle odnowiony zostanie przylegający chodnik. Dodatkowo za pomocą znaków pionowych dopuszczony byłby ruchu rowerowy na chodniku (strona północna) od ul. Wrońskiej do ul. Łęczyńskiej, żeby umożliwić bezpieczny przejazd rowerem pod górkę (działki: 8/22/4, 6/132/1).

2. Zrobienie połączeń pomiędzy drogą dla rowerów a jezdnią.
Problem infrastruktury rowerowej powstałej przed 2010 rokiem jest brak połączeń umożliwiających bezproblemowy przejazd pomiędzy drogą dla rowerów a jezdnią. Infrastruktura rowerowa wybudowana po 2010 roku posiada zarówno wjazdy z jezdni na początek drogi dla rowerów oraz zjazdy z końca drogi dla rowerów na jezdnię. Celem projektu jest stworzenie takich połączeń w następujących lokalizacjach:
Skrzyżowanie Długość Szerokość Numer działki
Nadbystrzycka - Zana 3 1 6/198
Roztocze - Wielkopolska 3 1 265/4
Głęboka - Wileńska 6 1 5/17/1, 6/5
Krańcowa - Witosa 2 1 359/9
Szafirowa - park Jana Pawła II 0 1 6/35, 9/9
Nadbystrzycka - Romantyczna 4 1 6/63/2
Spółdzielczości Pracy - Andresa 42 2 11/29, 10/88/5, 13/1/2

Uwagi:
Na skrzyżowaniu ul. Głębokiej i ul. Wileńskiej dodatkowo przewidziano wykonanie ciągu pieszo-rowerowego łączącego istniejące pasy rowerowe na ul. Wileńskiej z istniejącą drogą dla rowerów wzdłuż ul. Głębokiej.
Przy ulicy Szafirowej na wjeździe do parku Jana Pawła II wymagane jest wyłącznie obniżenie krawężnika.

3. Otworzenie dla rowerzystów ślepych ulic.
3.1. Na skrzyżowaniu ul. Związkowej z ul. Szeligowskiego istnieje uczęszczana przez rowerzystów ścieżka do ulicy Chodźki (działka 1/42). Proponujemy wykonanie w tym miejscu skrótu rowerowego o długości 12m i szerokości 2m.
3.2. Ulica Bazylianówka (działka 12/2) jest przecięta przez aleję Andersa. Proponujemy by umożliwić rowerzystom przejazd wzdłuż obu ślepych odcinków tej ulicy. Ulica ta charakteryzuje się niewielkim natężeniu ruchu i jest przyjazna rowerzystom. Połączenie będzie się składać z dróg dla rowerów o łącznej długości 70m oraz przejazdu rowerowego przez al. Andersa.
3.3. Do skrzyżowania ulic Chodźki, Obywatelskiej i Jaczewskiego dochodzi także ślepa ulica Hirszfelda (15/8/2, 15/2, 10/91, 11/4/47 ). Proponujemy by umożliwić rowerzystom przejazd z tej ślepej ulicy. Wiązać to się będzie z wykonaniem 35m drogi dla rowerów o szerokości 2m, wykonaniem przejazdów rowerowych oraz wydzieleniem drogi dla rowerów z części chodnika.

4. Stworzenie skrótów dla rowerzystów.
4.1. W obrębie skrzyżowania Turystycznej, Mełgiewskiej i starej Łęczyńskiej (działki 7/39, 7/40, 6/14, 6/1/10, 7/38) proponujemy wykonanie kompleksowych połączeń rowerowych. Od starej ulicy Łęczyńskiej w kierunku ulicy Graffa wyznaczona zostanie ciąg pieszo-rowerowy wraz z połączeniem z trasą rowerową wzdłuż Bystrzycy. W relacji Graffa – Turystyczna zostaną wykonane przejazdy rowerowe oraz ciąg pieszo-rowerowy. Od mostu Lutosławskiego zostanie wykonana droga dla rowerów w kierunku parku handlowego Tatary. Na łączniku pomiędzy ulicami Turystyczną a Mełgiewską zostaną wyznaczone pasy rowerowej. Całość pozwoli na bezpieczny dojazd na trasę wzdłuż Bystrzycy, do osiedla mieszkaniowego i sklepów.
4.2. W 2017 roku miasto planuje budowę ulicy Firlejowskiej, aż do samej Bystrzycy. Projekt nie zakłada, jednak budowy połączenia z drogą dla rowerów wzdłuż Bystrzycy. Proponujemy wykonanie połączenia o długości 28m składającego się z 2m drogi dla rowerów oraz 2m chodnika (działka 2/147/9).

5. Odgrodzenie dróg dla rowerów od chodnika w okolicy przystanków
Odgrodzenie dróg dla rowerów od chodnika w okolicy przystanków pozwoli zmniejszyć ryzyko zderzenia pomiędzy pieszym a rowerzystą. Ogrodzenia zostaną wykonane w formie jednostronnych barierek siedziskowych, umożliwiających wygodne oparcie dla osób oczekujących na autobus. Lokalizacje (działki miejskie):
• 5602 - Os. Górki 02 5332 - Sympatyczna 02
• 5321 - Rzeckiego 01
• 5322 - Rzeckiego 02
• 5411 - ZUS 01 5521 - Dziewanny 01
• 5522 - Dziewanny 02
• 5121 - Pozytywistów 01
• 1852 - Olimp 02
• 3142 - Majdanek - pomnik 02
• 3182 - Felin 02

6. Ustawienie 390 stojaków w miejscach wskazanych przez mieszkańców.
Celem akcji jest ustawienie 390 stojaków w miejscach najbardziej potrzebnych, czyli tych wskazanych przez mieszkańców. Wszystkie stojaki zostaną ustawione na terenach miejskich.

7. Naprawa najbardziej uciążliwych wad istniejących dróg rowerowych poprzez obniżanie wysokich krawężników i robienie podjazdów.
7.1. Wykonanie brakujących przejazdów rowerowych wzdłuż dróg dla rowerów na skrzyżowaniach:
• Zemborzycka – Budowlana,
• Zemborzycka – Kruczkowskiego,
• Szeligowskiego – wjazd do Orange,
• Szeligowskiego – Chodźki.
Dodatkowo wykonanie przejazdu rowerowego przez ulicę Nadbystrzycką w kierunku ulicy Wigilijnej, który połączy istniejącą drogę dla rowerów z ulicą Wigilijną.
7.2. Środki przeznaczone na naprawę infrastruktury rowerowej zgłaszane przez mieszkańców – obniżenie krawężników, wypoziomowanie studzienek, naprawa ubytków itp. Wolne środki zostaną przeznaczone na zwiększenie liczby ustawianych stojaków.

8. Wykonanie przejazdów rowerowych na skrzyżowaniu Zana – Nadbystrzycka.
Proponujemy wykonanie przejazdów rowerowych przez ulicę Nadbystrzycką w obrębie skrzyżowania ul. Nadbystrzyckiej i Zana. Przejazdy mają połączyć drogę dla rowerów z drogą serwisową wzdłuż ulicy Nadbystrzyckiej i tym samym stworzyć dogodny dojazd na Politechnikę. Jest to jedna z najbardziej obleganych tras Lubelskiego Roweru Miejskiego.

Uzasadnienie potrzeby:
Każdy z elementów zawarty w tym projekcie jest zbiorem społecznych oczekiwań zgłaszanych przez użytkowników rowerów do organizacji społecznych (w tym m.in. na cyklu 10 spotkań dzielnicowych). Elementy zostały poddane wstępnej selekcji i priorytetyzacji celem wyboru tych najpotrzebniejszych. Społeczność wyłoniła takie których realizacja podniesie dostępność już istniejącej infrastruktury rowerowej (zjazdy i wjazdy), otworzy nowe możliwości połączeń (ślepe ulice), podniesie bezpieczeństwo zarówno pieszych jak i rowerzystów czy zwiększy komfort poruszania się (dodatkowe stojaki, przejazdy). Bardzo istotne jest dokończenie połączenia Centrum – Felin na Drodze Męczenników Majdanka między Krańcową a Łęczyńską.

1. Budowa brakującego fragmentu drogi dla rowerów wzdłuż Drogi Męczenników Majdanka.
Obecnie brak jest fragmentu trasy. Jest to główna trasa pozwalająca na dojazd od granic administracyjnych do Centrum. Wybudowanie brakującego odcinka zwiększy możliwość dojazdu rowerem pomiędzy Felinem a Centrum oraz podniesie bezpieczeństwo rowerzystów.

2. Zrobienie połączeń pomiędzy drogą dla rowerów a jezdnią.
Wprowadzenie wjazdów i/lub zjazdów na już wybudowaną infrastrukturę spowoduje lepsze jej wykorzystanie oraz podniesienie bezpieczeństwo rowerzystów.

3. Otworzenie dla rowerzystów ślepych ulic.
Ślepe uliczki miejskie są doskonałą miejscem dla tworzenia skrótów dla rowerzystów. Pozwalają rowerzystom na korzystanie z ulic lokalnych zamiast głównych, co podnosi ich bezpieczeństwo.

4. Stworzenie skrótów dla rowerzystów.
Wybudowanie skrótów zwiększy bezpieczeństwo rowerzystów oraz pozwoli zwiększyć spójność sieci rowerowej, podnosząc potencjał rowerowy miasta.

5. Odgrodzenie dróg dla rowerów od chodnika w okolicy przystanków
Drogi dla rowerów przebiegające w okolicy przystanków to miejsca, w których łatwo o zderzenie pomiędzy rowerzystą a pieszym. Przystanki są zarazem miejscami o deficytowej liczbie miejsc siedzących. Barierki siedziskowe pozwalają na oddzielenie rowerzystów i pieszych a zarazem zwiększają liczbę miejsc siedzących na przystanku.

6. Ustawienie 390 stojaków w miejscach wskazanych przez mieszkańców.
Brak miejsca, w którym można bezpiecznie przypiąć rower jest powodem, który zniechęca do poruszania się rowerem. Równocześnie to mieszkańcy wiedzą najlepiej, gdzie brakuje miejsc parkingowych dla rowerów.

7. Naprawa najbardziej uciążliwych wad istniejących dróg rowerowych poprzez obniżanie wysokich krawężników i robienie podjazdów.
Wyznaczenie brakujących przejazdów zwiększy komfort jazdy rowerzystów. Na części dróg dla rowerów występują uszkodzenia, które obniżają komfort jazdy lub zagrażają bezpieczeństwu rowerzystów. Równocześnie udokumentowanie skali uszkodzeń jest ogromną pracą, dlatego proponujemy by proces zbierania informacji został uspołeczniony.

8. Wykonanie przejazdów rowerowych na skrzyżowaniu Zana – Nadbystrzycka.
Wykonanie przejazdów przez skrzyżowanie pozwoli na stworzenie ciągłej trasy rowerowej do Politechniki Lubelskiej. Relacja od ul. Brzeskiej do Politechniki jest jedną z najbardziej obleganych w Lubelskiem Rowerze Miejskim.

Szacunkowe koszty projektu:
Zajzdy, wjazdy - łącznie85 984,00 zł
Dokończenie trasy Wschód (Świdnik) - Centrum - łącznie286 300,00 zł
Skrzyżowanie Zana x Nadbystrzycka - łacznie18 100,00 zł
Barierki siedziskowe - łącznie28 142,67 zł
Zamknięte wloty ulic - łącznie102 620,00 zł
Propozycje Porozumienia Rowerowego678 853,33 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
SUMA:1 200 000,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
Wydarzenie na FBhttps://www.facebook.com/events/1815077938779099/
Cennik szczegółowy, wizualizacje, stan obecnyhttp://goo.gl/sIic91
Post na Forumhttp://forum.rowerowylublin.org/viewtopic.php?p=103332#103332

Załączniki:
BO - cennik szczegolowy005.xlsx

Autorzy projektu:

Lokalizacja na mapie Google:
Brak ustalonej lokalizacji.
Powrót do listy projektów