Status: Dzielnica:

D - 1CZUBY, LSM ŁĄCZY NAS WĄWÓZ – miejsce aktywnego wypoczynku i rekreacji.
D - 2Dodatkowe stacje LRM (Lubelskiego Roweru Miejskiego)
D - 3BUDOWA NOWEGO ODCINKA ULICY KRÓLOWEJ BONY
D - 4Bezpieczny relaks nad rzeką Czerniejówką
D - 5Ulica Wyzwolenia - wykonanie chodnika, przejść dla pieszych oraz pasu rowerowego
M - 1Pogodna ulica, niech sąsiadów zachwyca
M - 2Ulice GLINIANA, GŁĘBOKA i SIEWNA – remont chodników.
M - 3Bezpieczny chodnik na ul. Sławinkowskiej przy Ogrodzie Botanicznym - etap I
M - 4Zmniejszenie zadłużenia miasta
M - 5Budowa bezpiecznego połączenia Zemborzyc z os. Nałkowskich - chodnik, oświetlenie, monitoring i stacja napraw rowerów
M - 6Budowa zatok parkingowych przy ul. Szafirowej
M - 7Remont chodnika na ul.Lubartowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul.Kowalską do Al.Solidarności
M - 8Zapobieganie bezdomności zwierząt: sterylizacje, kastracje, czipowanie
M - 10Wykonanie dróg dojazdowych na ul Wyzwolenia, Skrzynickiej.
M - 11Modernizacja dróg ze schodami i podjazdem dla wózków - przejścia z ul. Nadrzecznej do placu zabaw nad rz. Czerniejówką