Górki Czechowskie - wszechstronny teren odpoczynku i rekreacji

Numer identyfikacyjny projektu: O - 24

Dzielnice: Czechów Południowy, Czechów Północny, Sławin, Sławinek

Opis skrócony:
Projekt zakłada organizację szeregu wydarzeń w przestrzeniach miasta na temat unikalności Górek Czechowskich.
Górki Czechowskie są bardzo ważnym terenem pod względem przyrodniczym. To cenny teren odpoczynku i rekreacji lublinianek i lublinian.
Górki Czechowskie to niezbędny klin napowietrzający - pomaga nam walczyć ze smogiem.

Opis rozszerzony:
Maraton biegowy "O-Górki Czechowskie" - bieg, którego trasa kończy się na Górkach Czechowskich, na końcu jest piknik otwarty dla mieszkańców miasta. Proponowana trasa: Arena Lublin, Lubelskiego Lipca, Unii Lubelskiej, Tysiąclecia, Solidarności, Generała Ducha.
Wyścig rowerowy "Dookoła Górek Czechowskich" z podjazdem na ul. Kosmowskiej.
Konkurs plastyczny dla dzieci, młodzieży i dorosłych "Jak widzę Górki Czechowskie".
Projekt zakłada także zorganizowania ankiety "Dlaczego Pan/Pani nie wziął/ęła udziału w referendum 7 kwietnia 2019 r.?".
Konkurs fotograficzny "Jak widzę Górki Czechowskie?"
Projekt zakłada stworzenie oznakowania dla pieszych z kierunkowskazami do terenów zielonych Lublina z podaniem odległości. Znaki powinny stanąć na Placu Łokietka, przy wieżowcu Urzędu Miasta Lublin na ul. Wieniawskiej, na dworcu PKP, na Placu Zamkowym, pod dworcem PKP oraz PKS. Tereny zielone uwzględnione w drogowskazie to m.in. "Górki Czechowskie, Las Dąbrowa, Stary Gaj, Park Ludowy, Park Saski, Dolina Bystrzycy, Park Bronowice, błonia pod Zamkiem, wąwóz na Rurach"
Projekt zakłada wyznaczenie poziomymi znakami wygodnej drogi pieszej z Placu Łokietka (Ratusz) na Górki Czechowskie. Oznakowanie powinno być estetyczne, przyciągać uwagę, jasne i czytelne oraz jednoznaczne. Oznakowanie drogi powinno być koloru zielonego.
Projekt zakłada zbadanie dlaczego obywatele i obywatelki Lublina nie wzięli i nie wzięły udziału w referendum lokalnym 7 kwietnia.

Szacunkowe koszty projektu:
Zawody biegowe15 000,00 zł
Zawody rowerowe15 000,00 zł
Konkurs plastyczny15 000,00 zł
Ankieta "Dlaczego Pan/Pani nie wziął/wzięła udziału w referendum 7 kwietnia 2019 r.?"50 000,00 zł
Konkurs fotograficzny15 000,00 zł
Kosze na śmieci przy ulicach okalających Górki Czechowskie50 000,00 zł
Drogowskazy do terenów zielonych20 000,00 zł
Poziome oznakowanie drogi z Ratusza na Górki Czechowskie20 000,00 zł
Badanie na temat tego "Dlaczego Pan/Pani nie wziął/wzięła udziału w referendum 7 kwietnia?"50 000,00 zł
SUMA:250 000,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
Brak linków.

Załączniki:
Brak plików.

Autorzy projektu:
Szymon Furmaniak48793728826sqf@wp.pl

Lokalizacja na mapie Google:

Opinia projektu:
Ocena negatywna – projekt zakłada promocję terenu prywatnego

Powrót do listy projektów